Emission measurement on combined heat and power systems

Warmte/krachtkoppeling, kortweg WKK, wordt in veel bedrijfstakken ingezet. Reden is de mogelijkheid niet alleen de opgewekte energie te gebruiken, maar ook de warmte die vrijkomt bij de verbranding in te zetten. Waar in de tuinbouw sector ook de CO2 nog wordt gebruikt voor het bevorderen van de groei.

Om een warmtekrachtcentrale rendabel te exploiteren moet door de doelgerichte inzet van goede meettechniek worden voldaan aan een paar basisstandaards:

 •     Bewaking van de emissie-grenswaarden (vastgelegd in BEMS)
 •     Controle van de efficiëntie van de installatie
 •     Controle van de rookgas nabehandelingssystemen

Contact

Heeft u vragen? Wij helpen u graag...


De uitdaging

Het rookgas-analyse-instrument testo 350 bij 2G Energy

WKK-systemen zuigen brandgas aan, mengen het met lucht, comprimeren en ontsteken het. Om de efficiëntie van dit proces te maximaliseren en de uitstoot van emissies te minimaliseren, moet het zeer goed worden afgestemd.

Als het met een onnauwkeurig meetinstrument wordt ingesteld, kan het volgende gebeuren:

 • Overslaan van de motor
 • Mechanisch kloppen
 • Verhoogde temperatuur bij motorcomponenten en hulpstoffen
 • Verhoogde slijtage
 • Hogere onderhouds- en reparatiekosten

Oplossing: Emissie-meetinstrument
testo 350 (professional)

The emission analyzer testo 350

Uw voordelen

Het rookgas-analyse-instrument testo 350 beschikt over instelmenu´s voor specifieke applicaties, die zich aanpassen aan de betreffende toepassingen (bijv. λ ≤ 1 of λ > 1 motoren), en die de gebruiker door verschillende hulpfuncties ondersteunen. In combinatie met de krachtige Peltier-gasbehandeling levert de testo 350 in een mum van tijd uiterst precieze meetwaarden.

 • Het brandstofverbruik van de installatie kan met wel 10 % gereduceerd worden
 • Hogere levensverwachting van de motor
 • Lagere onderhoudskosten door toezicht op de mechanische slijtage
 • Aantoonbare kwaliteit van de verrichte service door gedocumenteerde meetwaarden
 • Meting voor CO, NO, NO2, SO2, H2S, CxHy of CO2 
 • Tot 6 gassensoren gelijktijdig te plaatsen 

Toepassingstekening

Het rookgas-analyse-instrument testo 350 in de praktijk

Download nu de belangrijkste informatie voor de applicatie warmtekrachtcentrale:

 • Ontwikkeling van de emissies (lambda)
 • Optimale instelling van de motor

Referentie –
2G Energy AG

The emission analyzer testo 350 at 2G Energy AG
Hoe wordt met het rookgas-analyse-instrument testo 350 gezorgd voor een efficiënte werking van een warmtekrachtcentrale? Kom meer te weten aan de hand van een praktijkvoorbeeld van de 2G Energy AG.

Het alternatief:
rookgasanalyser testo 340

Het rookgas-analyse-instrument testo 340

Het compacte emissie-meetinstrument testo 340 als instapmodel

 • Meting van CO, COlow, NO, NOlow, NO2 of SO2
 • Rookgasanalyse met maximaal 4 gassensoren – vrij te configureren

Whitepaper

Preview whitepaper

Did you know that electrochemical sensors in portable exhaust gas measuring instruments are low-cost alternative to stationary measurement technology? Find out everything you need to know about the use of these sensors in our new whitepaper.

 • Functional principle of electrochemical gas sensors
 • Special solutions adapted to special applications