Food professional? Test uw kennis met de Testo voedselveiligheidquiz! 

Krijg inzicht in de gebieden:
 
  •  Inkomende goederen
  • Selectie van meetpunten in het magazijn
  • Temperatuur en pH
  • Verplichtingen voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven
  • Risicoanalyse (HACCP) / Kritieke beheerspunten en meetvarianten

Elk vakgebied heeft een ander aantal vragen. Klik op het kleine plusteken om de trainingskaart te openen waarop u het betreffende antwoord vindt. Veel plezier!

Alle kaarten zijn ook als set downloadbaar

Download de kaarten hierboven weergegeven in set als PDF-formaat.


Help

2d813597c304682142e3f9c0112008ace2a9b776
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Goederenontvangstmeting

Waar zijn de temperatuurgrenzen voor vlees en visproducten in de goederenontvangst?

Welke meetmethode in drie stadia moet worden gebruikt bij de meting van inkomende goederen?

Selectie van beheerpunten in het magazijn

Welke temperatuurlimieten zijn van toepassing op de opslag van gevoelig voedsel?

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het bewaken van de opslagtemperatuur?


Temperatuur en pH

Waar zijn de temperatuurgrenzen voor vlees en visproducten in de binnenkomende goederen?

Welke temperatuur- en hygiënegerelateerde gevaren liggen er bij de verwerking van voedsel?


De pH-waarde beïnvloedt welke producteigenschappen in de verwerking van vlees en worst?

Hoe zou u de pH meten om de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen?


Verplichtingen voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven

Wat zijn de verplichtingen van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf op het gebied van documentatie en opleiding? 

Welke verplichtingen heeft de exploitant van het levensmiddelenbedrijf met betrekking tot de traceerbaarheid?


Risicoanalyse (HACCP) / kritieke controlepunten en meetvarianten

Waar staat de afkorting "HACCP" voor en wat is het doel van het concept?

Wat is het verschil tussen kritieke punten (CP) en kritieke controle- en prestatiepunten (CCP)?

Wat zijn de voordelen van infraroodmeettechnologie?
 

Waarmee moet rekening worden gehouden met betrekking tot temperatuur en meetafstand tijdens infraroodmetingen?

Welke voelervarianten voor steekmetingen zijn er?

Wat houdt de reactietijd bij steektemperatuur metingen in?