Reinigings- en desinfectieapparatuur: dat moet u weten

De zekerheid dat een medisch of ook farmaceutisch product correct gesteriliseerd is hangt meestal af van een optimale reiniging of desinfectie vóór de sterilisatie. Slechte reiniging of desinfectie vóór de sterilisatie kan een zeer negatieve uitwerking op het resultaat hebben.

Hoe kan het CFR dataloggersysteem testo 190 u precies helpen?

Contact

Contact
 • Het desinfectieproces vormt een belangrijk onderdeel vóór de sterilisatie van bijv. chirurgische instrumenten
 • Een slechte desinfectie kan zeer negatieve uitwerkingen hebben op de sterilisatie
 • Voor sommige producten, zoals bedpannen of katheters is desinfectie voldoende
 • Spoelen/reinigen:
  het toestel verhoogt de temperatuur onder toevoer van water (meestal door sproeisystemen) tot bijv. 90 °C binnenin de kamer.
 • Desinfectie:
  de ingestelde temperatuur wordt voor een periode van ca. 60 seconden vastgehouden om oppervlakkige kiemen te doden.
 • Drogen:
  de producten blijven nog even in de kamer om de waterresten grotendeels te verliezen.
 • Plaatsen van de meetpunten van de dataloggers op de oppervlakken van de producten
 • Meting moet reproduceerbaar zijn
 • De gebruiker moet kunnen aantonen of de desinfectiegraad (A0-waarde) wel of niet werd bereikt
 • DIN EN ISO 15883
 • CFR dataloggersysteem testo 190 bestaande uit dataloggers, software en multifunctionele koffer
 • Meetbereik van de waterdichte dataloggers tot +140 °C 
 • Optimale plaatsing van de loggers met behulp van de clips 
 • Dataloggers met kleine batterij – optimaal te plaatsen

Het passende dataloggersysteem voor reinigings- en desinfectieapparatuur

CFR dataloggersysteem testo 190

Hoe kan het CFR dataloggersysteem testo 190 u precies helpen?