De testo 330i App

testo 330i App preview

De nieuwe vrijheid in rookgasmeting.

Het bestellen van onderdelen, het vergelijken van de gasprijzen of het onderweg volgen van een wedstrijd: Apps zijn leuk, en maken veel dingen makkelijker. Tot nu toe werd echter de rookgasanalyse overgeslagen. Maar met het App-gestuurde meetinstrument testo 330i, kunt u nu al uw taken op verwarmingssystemen gemakkelijk en efficiënt uitvoeren met uw smartphone.

Voor u betekent dit:

 • De metingen worden sneller behandeld
 • Meetgegevens zijn altijd daar bij de hand waar ze nodig zijn
 • Rapporten worden gemaakt en verzonden met de aanraking van een vingertop


Functies

 • Volledige werking van het meetinstrument
 • Starten en stoppen van metingen, weergave onafhankelijk van de meetlocatie
 • Meetwaarden weergegeven als een grafiek of tabelV
 • erschillende metingen samengevat in een rapport
 • Foto's en opmerkingen toe te voegen aan het rapport
 • Voer klantgegevens in het rapport
 • Bedrijfsgegevens invoeren in het rapport plus bedrijfslogo
 • Stuur meetgegevens per e-mail als een PDF, CSV of ZIV

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact