Smart Thermometers: innovatieve meettechniek gebruiken via smartphone

De binnenluchttemperatuur kan dankzij de Smart Thermometers nu mobiel worden gemeten. Smart Thermometers registreren de temperatuur onafhankelijk van de meetplek en geven de waarden draadloos door aan de smartphone. Daar kunnen ze geëvalueerd worden. Dat is zelfs mogelijk op meerdere meetplekken tegelijkertijd en ook als deze ver van elkaar verwijderd liggen. Instrumenten zoals de testo 115i of de testo 805i en de 905i bieden het meten heel comfortabel via een draadloze verbinding aan. Mobiele toestellen fungeren hierbij als belangrijkste toebehoren, want ze vormen de besturingseenheid voor Smart Thermometers. Een app zorgt ervoor dat de gegevens kunnen worden opgenomen, opgeslagen en doelgericht geëvalueerd. Het is zelfs mogelijk, afzonderlijke parameters apart te berekenen, naast de gegevens van de Smart Thermometers, bijvoorbeeld bij airconditionings.

De Smart Thermometer biedt vele voordelen:

  • Onafhankelijkheid van de meetplek
  • Gebruikmaken van app om gegevens te evalueren
  • Verduidelijking van veranderingen op het display
  • Gegevens versturen als pdf of Excel-bestand

Voor smarte temperatuurmeting

testo 115i

testo 115i – Tangthermometer met smartphone-bediening

Voor service aan airco’s en koelsystemen en het meten van aanvoer- en retourtemperaturen.

Smartphone thermometer

testo 915i – Thermometer met smartphone-
bediening


Meet omgevingstemperaturen en temperaturen in kanalen en aan luchtroosters.

iPhone thermometer

testo 805i – Infrarood-thermometer met smartphone-bediening

Voor contactloze meting van wand-, zekering- en componenten-temperaturen van klimaatsystemen.

Smartphone thermometers: meten per app biedt voordelen

Bij gebruik van een Smart Thermometer kunnen de gegevens heel doelgericht worden bekeken. Via een draadloze verbinding worden de gegevens over de temperatuur of andere parameters naar de smartphone gestuurd, waar ze comfortabel afgelezen kunnen worden. Met de app kunnen de waarden als tabel of diagram worden weergegeven, wat temperatuurveranderingen meteen zichtbaar maakt. Weg met het lastige vergelijken van afzonderlijke waarden! Eén blik is genoeg en je ziet onmiddellijk of ergens opgetreden moet worden. Als de temperatuur in de koelcel bijvoorbeeld stijgt, is direct handelen vereist. Zonder de snel geregistreerde, duidelijke en in korte afstanden uitgevoerde meting vergaat vaak te veel tijd voordat een fout in het systeem wordt opgemerkt. De Smartphone Thermometer maakt fouten sneller zichtbaar.

De gemeten gegevens en evaluaties kunnen als meetrapport worden aangelegd en verstuurd. Daarvoor zijn pdf en Excel als formaten beschikbaar. De rapporten kunnen zo met andere leden van het team of met de onderhoudsdienst worden gedeeld. Versturen is via mobiele toestellen direct per e-mail mogelijk. Smart Thermometers leveren in combinatie met de smartphone-app voordelen op voor alle betrokkenen, want ze besparen tijd, verhinderen fouten en zorgen voor een grotere meet- en evaluatienauwkeurigheid. Bedrijven werken daardoor duidelijk efficiënter.

Belangrijke voorwaarden voor gebruik van de apps voor Smart Thermometers zijn:

  • Minstens Android 6
  • Minstens iOS 10
  • Bluetooth 4.0 voor gegevensoverdracht
  • Smartphone of tablet met internetverbinding (voor het versturen van de meetrapporten)

Smartphone meetinstrumenten: smarter meten voor meer efficiëntie

Tot de meetinstrumenten die dankzij de Testo App per smartphone bediend kunnen worden, behoren niet alleen Smart Thermometers. Ook de luchtvochtigheid kan bepaald en geëvalueerd worden. Daarbij komen nog andere parameters zoals druk of stroming. Hoge- en verschildrukmetingen behoren tot de mogelijkheden en ook luchtsnelheid en debiet kunnen gemeten worden. Klimaat-, koude- en verwarmingstechnici profiteren van de verschillende sets waarin alle relevante meetinstrumenten zijn inbegrepen. Smart Thermometers vormen hiervan slechts een onderdeel, naast hygrometers, thermo-anemometers en vleugelrad-anemometers. Deze handige sets zijn ontworpen voor dagelijkse toepassing en omvatten alle meetinstrumenten die bij het werken aan klimaat- of verwarmingsinstallaties nodig zijn. Alle instrumenten zijn afgestemd op smartphone-bediening en maken draadloos aflezen van de meetwaarden mogelijk.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

testo 605i – Thermo-hygrometer met smartphone-bediening

testo 605i

Voor meting van de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid in ruimtes en kanalen.

testo 405i – Thermo-anemometer met smartphone-bediening

testo 405i – Thermo-anemometer met smartphone-bediening

Voor meting van luchtsnelheden, temperaturen en het debiet in ventilatiekanalen

testo 410i – Vleugelrad-anemometer met smartphone-bediening

iPhone anemometer
Voor luchtsnelheden, temperaturen en het debiet bij luchtroosters

testo 510i – Verschildrukmeter met smartphone-bediening

Drukmeting iPhone

Meet verschildruk, lucht-stromingssnelheid en debiet.

testo 549i – Hogedrukmeter met smartphone-bediening

testo 549i
Voor service en het opsporen van fouten bij airco’s en koelsystemen en voor de installatie ervan.

testo Smart Probes compleet-set

Smart Probe: acht meetinstrumenten in één familie

Smartphone-hygrometer

De mobiele meetinstrumenten van de Smart Probes stellen technici ertoe in staat, mobieler te zijn dan ooit. De meetinstrumenten kunnen met de smartphone-app of tablet worden ingezet en bediend, tegelijkertijd zijn ze in de handige case veilig te transporteren. De meetgegevens van Smart Thermometer & co. worden daarbij steeds naar de testo Smart App gestuurd, die gratis kan worden gebruikt.

Met behulp van het mobiele toestel worden de gegevens afgelezen, er kan een rapport worden opgesteld en vervolgens verstuurd.In de app zijn talloze handige menu's voor Smart Thermometer en andere meetinstrumenten ondergebracht. Daarbij komen diverse speciale functies die de inzet in de afzonderlijke bereiken nog veiliger en efficiënter maken. Het mobiele toestel verandert op die manier in een meet- en commandocentrale!

iPhone-hygrometer

iPhone thermometers: Smart Thermometers voor iOS

Als voorwaarde voor gebruik van de Smart Thermometers per iPhone geldt iOS 10 of alle latere versies. De temperatuur wordt natuurlijk draadloos en zonder aanraken gemeten, wat vooral bij zeer lage en zeer hoge temperaturen erg prettig is. De gevoeligheid van de Smart Thermometers is zeer groot, zodat nauwkeurige metingen en evaluatie mogelijk zijn, wat wederom het opsporen van fouten en het monitoren van de correcte werking van een installatie vereenvoudigt.

iPhone hygrometers: luchtvochtigheid meten per iPhone

Smart Thermometers meten de temperatuurveranderingen, de iPhone hygrometers de luchtvochtigheid. Maar dat niet alleen, want tegelijkertijd kan ook de temperatuur in de ruimte worden bepaald. Verder wordt het dauwpunt automatisch berekend en de natteboltemperatuur vastgesteld. De meetbereiken liggen tussen 0 en 100 % relatieve vochtigheid en -20 en + 60 °C. Smart Thermometers en hygrometers in één maken in combinatie met de testo Smart App alle toepassingen rondom het meten van waarden duidelijk eenvoudiger, efficiënter en nauwkeuriger.