Anemometers: windsnelheid exact bepaald

Voor het detecteren van een stromingsveld in een luchtkanaal of het bepalen van de temperatuur in industriële ventilatiesystemen is een anemometer onmisbaar.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de thermische anemometer en de vleugelrad-anemometer. Laatstgenoemde is de oudste vorm van de anemometer en vergelijkbaar met een windmolen: de lucht die er doorheen stroomt drijft de vleugels of schoepen aan die daardoor gaan draaien.

Verschillende toepassingsgebieden komen in aanmerking voor een anemometer:

 • Controle van airconditionings
 • Controle van de stromingsvelden in technische installaties
 • Meting van de dimensionering van verschillende kanalen
 • Bepalen van de luchtsnelheid in windkrachtcentrales • Ventilatie voor ondergrondse werkplekken (bijv. mijnbouw)

Bestseller

 • testo 405 i testo 405i exhaust air volume flow set

  testo 405 i - Bluetooth thermische anemometer voor het gebruik met Smartphone

  Bestelnr. 0560 1405

  € 119,00
  inclusief btw  € 143,99
  • Meting van luchtsnelheid en luchthoeveelheid.
  • De meetgegevens kunnen eenvoudig in de App worden uitgelezen en als diagram of tabelvorm weergegeven.
  Details

Vleugelrad-anemometer

Vleugelrad-anemometer
Voor debietmetingen bij luchtuitlaten en in ventilatiekanalen, alsmede voor het controleren van de toevoer- en afvoerlucht bij ventilatieroosters, plaatuitlaten en werveluitlaten.

Thermische anemometer

Thermische anemometer
Voor debietmetingen in ventilatiekanalen en voor controle van de afvoerlucht bij ventilatieroosters, platenuitgangen en laboratoriumzuurkasten.

Multifunctioneel meetinstrument

Multifunctioneele meetinstrumenten
Voor alle metingen van airconditioning en ventilatie.
 

Praktijkgids – Luchtstroom-metingen in kanalen


Zo meet u de luchtstroom in kanalen correct volgens NEN-EN 12599.
 


Dit is hoe de meting werkt

De tijdspanne die de vleugels voor een volledige omwenteling nodig hebben, levert de windsnelheid op. De gemeten tijd bepaalt de snelheid van de gemeten luchtstroom. De thermische anemometer daarentegen verwarmt een hittedraad die door een luchtstroom wordt afgekoeld. Een hogere stroomtoevoer verhindert het afkoelen resp. compenseert deze.

De stromingssnelheid hangt samen met de benodigde hoeveelheid elektrische stroom, want het warmtetransport verandert met de stromingssnelheid. Eenvoudiger gezegd: de stromingssnelheid is hoger naarmate er meer elektrische stroom vloeit.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

Kanaalmeting

Stromingsmeting: vooral nodig bij kanaalmeting

Het meten van de stroming met behulp van een anemometer is met name belangrijk bij kanaalmetingen. Daarbij wordt gekeken hoe hoog de luchtsnelheid in het betreffende kanaal is. Vooral bij ventilatiesystemen en airconditionings is deze meetwaarde onontbeerlijk, want zulke systemen werken alleen goed en efficiënt als de luchtstroming de juiste snelheid heeft.

Ook bij kanaalroosters wordt een windsnelheidsmeter ingezet, waarbij hier de roostermeting relevant is. Door de anemometer worden kleine veranderingen gedetecteerd, die belangrijk zijn voor het hele systeem. Zulke veranderingen hebben bijvoorbeeld betrekking op de snelheid van de luchtstroming en op het debiet.

Vaak wordt juist in ruimtes de luchtsnelheid onderschat, ofschoon die een beslissende invloed heeft op het klimaat in een ruimte. Naast de luchtsnelheid spelen ook temperatuur en luchtvochtigheid een grote rol bij een aangenaam binnenklimaat. Daarom dienen deze drie waarden allemaal steeds bewaakt te worden. Bij gebruik van een thermische anemometer zijn de waarden meetbaar.

Het is handig als de gekozen anemometer voor de stromingsmeting een paar extra functies in petto heeft, die bijvoorbeeld een berekening van het gemiddelde van de gemeten waarden mogelijk maken. Bovendien is het opslaan van de laatste gegevens een absolute noodzaak om een realistisch overzicht van de ontwikkeling van de waarden te verkrijgen.


Flowmeting in het kanaal

De voordelen van de inzet van hoogwaardige anemometers (als vleugelrad- of als thermische anemometer) voor de stromingsmeting liggen voor de hand:

 • Bewaking van de luchtsnelheden mogelijk
 • Gelijktijdige meting van temperatuur en luchtvochtigheid
 • Verschillende stromingsmeters voor verschillende toepassingen verkrijgbaar
 • Waarborgen van de efficiëntie van installaties en apparatuur
 • Eenvoudige evaluatie van gegevens mogelijk

Multifunctioneel instrument

Voor alle metingen van airconditioning en ventilatie.

Anemometers: passende instrumenten voor alle toepassingen

Windsnelheden en andere waarden kunnen alleen realistisch worden gemeten als u enerzijds het juiste instrument gebruikt en anderzijds kunt vertrouwen op de prestaties van dit instrument. Bij de aanschaf van een nieuwe anemometer dient u daarom eerst goed te kijken of het instrument de gewenste windsnelheid kan meten en of u daarmee de gegevens zoals gewenst kunt analyseren.

Hiertoe is het belangrijk te weten dat anemometers verschillende uitrustingen hebben en dat een debiet-meetkap anders wordt gebruikt dan een thermische anemometer. Belangrijk voor de keuze zijn de volgende eigenschappen van het instrument:

 • Eenvoudige toepassing en bediening
 • Hoge gevoeligheid
 • Meting van de benodigde gegevens
 • Snelle evaluatie van de gegevens
 • Vorming van gemiddelde waarden

Windsnelheid meten: omzetten van verschillende eenheden

De instrumenten die Testo aanbiedt als anemometers voor windmeting, zijn er niet alleen toe in staat, een meting op slechts één punt uit te voeren en daarmee een zogenaamde spotmeting te leveren. Gebruikers die de bijbehorende programma’s benutten, kunnen tevens een meerpuntsmeting uitvoeren. Deze zogenaamde matrixmetingen zijn afgestemd op internationale standaarden (DIN/ISO/Ashrae).

Verder kunt u de gemeten resultaten ook omrekenen in verschillende eenheden en deze laten weergeven. Met behulp van een vleugelrad-anemometer is het bijvoorbeeld mogelijk, zowel de windsnelheid in Beaufort weer te geven als de gevoelstemperatuur, de zogenaamde windchill. De waarden kunnen worden weergegeven in de eenheden m/s, km/h of kts, ook is omrekenen in mph en fpm mogelijk.

Vane anemometer

Stromingsmeetinstrumenten van Testo

Bij Testo staat de windmeter centraal – dat en de benodigde waarden die ermee gemeten en berekend moeten worden. U kunt daarvoor kiezen uit verschillende varianten van de anemometer, zodat zowel voor binnen als voor buiten de juiste anemometer te vinden is. Het gebruik van de afzonderlijke instrumenten wordt met de inzet van een smartphone en de bijbehorende app nog een stuk eenvoudiger.

Bovendien zijn multifunctionele meetinstrumenten van Testo verkrijgbaar die de gelijktijdige meting van alle relevante gegevens mogelijk maken.


Windsnelheid meter

Meting van de stroming

Een stromingsmeter is niet alleen nodig als windmeetinstrument voor buiten, maar wordt zoals gezegd ook binnen toegepast. Het instrument kan hier talloze metingen een stuk eenvoudiger maken en het is mogelijk om verschillende meetinstrumenten met elkaar te combineren. Een gewone anemometer kan worden aangevuld met een vleugelrad-sonde, waarmee dan ook het debiet berekend kan worden. Verder behoort de meting van de stromingssnelheid daarmee tot de mogelijkheden.

De weergegeven meetbereiken zijn doorslaggevend voor de mate waarin de verschillende stromingen gemeten dienen te worden. Voor de stromingsmeting kan bovendien een verschildrukmeter worden ingezet, die direct op het ventilatiekanaal wordt bevestigd. Testo biedt voor alle toepassingsgebieden het juiste meetinstrument en het benodigde toebehoren aan!

Met de anemometer kunt u:

 • Metingen binnen en buiten verrichten
 • Meetwaarden berekenen
 • Waarden doorgeven
 • Analyses uitvoeren