Bluetooth thermometers: kleine meetinstrumenten voor allerlei taken

De indruk van een temperatuur is altijd subjectief en niet op de graad nauwkeurig te bepalen. Zonder thermometer valt dus niet precies te zeggen of bepaalde grenswaarden nog nageleefd of al overschreden worden. Op veel plekken is het bovendien niet mogelijk om een thermometer regelmatig af te lezen. Voor dergelijke toepassingen zijn bluetooth thermometers ideaal, die de nodige gegevens detecteren en naar de smartphone sturen. Daar kunnen de gegevens dankzij een app voor bluetooth thermometers geëvalueerd worden. Verder kunnen vergelijkingen over langere periodes en analyses worden uitgevoerd.

Bluetooth thermometers worden onder andere op de volgende gebieden ingezet:

 • Transporten van levensmiddelen: controle van de koelketen
 • Leveringen van gekoelde producten: meting van de temperatuur van de inkomende goederen
 • Opslag van levensmiddelen: temperatuurcontrole bij de opslag in vitrines of koelcellen
 • Temperatuurmeting bij chemische oplossingen

Voor smarte temperatuurmeting

testo 115i

testo 115i – Tangthermometer met smartphone-bediening

Voor service aan airco’s en koelsystemen en het meten van aanvoer- en retourtemperaturen.

Smartphone thermometer

testo 915i – Thermometer met smartphone-
bediening


Meet omgevingstemperaturen en temperaturen in kanalen en aan luchtroosters.

iPhone thermometer

testo 805i – Infrarood-thermometer met smartphone-bediening

Voor contactloze meting van wand-, zekering- en componenten-temperaturen van klimaatsystemen.

Voor smarte vochtigheids- en stromingsmeting

testo 605i – Thermo-hygrometer met smartphone-bediening

testo 605i

Voor meting van de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid in ruimtes en kanalen.

testo 405i – Thermo-anemometer met smartphone-bediening

testo 405i – Thermo-anemometer met smartphone-bediening

Voor meting van luchtsnelheden, temperaturen en het debiet in ventilatiekanalen

testo 410i – Vleugelrad-anemometer met smartphone-bediening

iPhone anemometer
Voor luchtsnelheden, temperaturen en het debiet bij luchtroosters

Voor smarte drukmeting

testo 510i – Verschildrukmeter met smartphone-bediening

Drukmeting iPhone

Meet verschildruk, lucht-stromingssnelheid en debiet.

testo 549i – Hogedrukmeter met smartphone-bediening

testo 549i
Voor service en het opsporen van fouten bij airco’s en koelsystemen en voor de installatie ervan.

Smartphone thermometers: moderne temperatuurmeting per app

De met een thermometer gemeten waarden moeizaam met de hand noteren is verleden tijd. Dankzij moderne techniek vertrouwen gebruikers tegenwoordig op de bluetooth thermometer, die wordt ingezet in combinatie met een smartphone. Dit nieuwe meetinstrument is perfect voor het meten van de temperatuur in kanalen of bij andere roosters waar lucht doorheen stroomt. Ook omgevingstemperaturen kunnen met de smartphone thermometer worden gemeten. De moderne meettechniek van de bluetooth thermometers wordt gekenmerkt door maximale nauwkeurigheid, alsmede door de mogelijkheid van overdracht naar een smartphone.

Met behulp van de door Testo beschikbaar gestelde app voor bluetooth thermometers kunnen de gemeten waarden niet alleen worden afgelezen, maar ook geëvalueerd. Handig is daarvoor de weergave van de waarden van de bluetooth thermometers in een tabel of desgewenst in een grafiek. Veranderingen op korte, middellange en lange termijn worden daarmee meteen zichtbaar. Bovendien kunnen gebruikers de rapportfunctie benutten, waarbij dit rapport vervolgens kan worden omgezet in een Excel- of pdf-bestand. Op die manier kunnen de gegevens van de bluetooth thermometers ook probleemloos worden verstuurd. Belangrijk is dat wordt voldaan aan de systeemeisen: Android 6 of iOS 10 moeten geïnstalleerd zijn. Bovendien moet het formaat Bluetooth 4.0 ondersteund worden.

De voordelen van de smartphone-bluetooth thermometer liggen voor de hand:

 • Onafhankelijke metingen
 • Snelle overdracht van de gegevens
 • Veranderingen direct zichtbaar
 • Gemakkelijk opstellen van rapporten, berichten en evaluaties

Bluetooth meetinstrumenten: bluetooth-thermometers en meer

Testo biedt verschillende bluetooth meetinstrumenten voor elke toepassing in industrie, nijverheid en handel. Behalve het meten van de temperatuur met ondersteuning van een smartphone meten moderne vochtigheidsmeters de vochtigheid in ruimtes, gassen en gasmengsels. De luchtvochtigheid kan direct via het meetinstrument worden bepaald, dat de gegevens net als de bluetooth thermometer naar de tablet of telefoon stuurt, waarop de bijbehorende app geïnstalleerd is. De instrumenten zijn de nieuwe standaard en hebben infrarood als draadloze variant al lang afgelost. Al deze instrumenten kennen de bovengenoemde voordelen van de bluetooth thermometers en van het gebruik van een app: het evalueren van de gemeten gegevens van de bluetooth thermometers wordt kinderspel. Deze kunnen worden meegenomen in andere beoordelingen of naar andere medewerkers of projectpartijen worden gestuurd.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact
Bluetooth thermometer

Smart Probe Bluetooth

Smart Probes is de nieuwe standaard op het gebied van temperatuur- en vochtigheidsmeting. De waarden worden gemeten via de bluetooth thermometer, de gegevens worden vervolgens naar de smartphone gestuurd. Daarop is wederom de app voor de bluetooth thermometer geïnstalleerd, die de weergave en analyse van de meetwaarden onafhankelijk van de meetplek mogelijk maakt. Men kan niet alleen meetrapporten opstellen, maar ook foto's en commentaren toevoegen. Monteurs en technici zijn op die manier mobieler dan ooit en bedienen de compacte meetinstrumenten heel simpel met de eigen telefoon of tablet. De app voor bluetooth thermometers en andere meetinstrumenten kan gratis worden benut en zorgt ervoor dat alle resultaten en rapporten altijd en overal ter beschikking staan. Ook versturen per e-mail is mogelijk, waardoor meerdere gebruikers toegang tot de gegevens kunnen hebben.

iPhone thermometers: temperaturen mobiel gemeten

iPhone-thermometer

De testo Smart App is beschikbaar voor Android en iOS. De handige meetmenu's veranderen de Smartphone of tablet in een mobiele meetcentrale en maken het werk duidelijk efficiënter. Bovendien kunnen tegelijkertijd verschillende meetwaarden worden weergegeven, veranderingen in de gemeten waarden worden meteen zichtbaar. De voordelen van de bluetooth thermometers voor de Smartphone of tablet zijn onder meer:

 • Weergave van tot wel zes Smart Probes
 • Aflezen van de meetwaarden op afstand mogelijk
 • Automatische berekening van verschillende parameters
 • Beelddocumentatie en invoegen van commentaren mogelijk
 • Standaard opgeslagen menu’s beschikbaar

iPhone hygrometers: luchtvochtigheid meten met smartphone

Een bluetooth thermometer is ook een handig meetinstrument voor de luchtvochtigheid, dat de intelligente toepassing van smartphones benut. De thermo-hygrometer is een goed voorbeeld van innovatieve producten die Testo in petto heeft voor bedrijven die zo efficiënt mogelijk willen werken. Gemeten wordt daarmee de luchtvochtigheid in ruimtes, tevens kan de bluetooth thermometer tegelijkertijd de belangrijkste temperatuurgegevens leveren. Ook in kanalen en ventilatiesluizen kunnen deze meetinstrumenten worden toegepast. Ze berekenen automatisch het dauwpunt en de natteboltemperatuur. De meetbereiken liggen daarbij tussen 0 en 100 %RV resp. tussen –20 en +60 °C.