Waarom nanodeeltjes tellen?

Nanodeeltjes omringen ons zonder dat we ze bewust opmerken. Omdat ze zo klein zijn, brengen ze bepaalde gevaren met zich mee. In het verkeer en op vervuilde werkplekken kunnen bepaalde nanodeeltjes schadelijk zijn voor de gezondheid. Speciale gevaren zijn aanwezig in:

 • Openbare ruimtes met zwaar verkeer (dieselroet)
 • Soldeer- en laswerkstations (formaldehyde, metaaloxiden)
 • Gieterijen (fenolen)
 • Kantoorwerkplekken (tonerstof van printers en kopieerapparaten)
De draagbare testo DiSCmini deeltjesteller maakt het meten van de aantalconcentraties van nanodeeltjes gemakkelijker dan ooit tevoren. Omdat de testo DiSCmini de onderzoekskennis van Matter Aerosol AG bevat, die sinds 2010 deel uitmaakt van Testo.

Contact

Heeft u vragen? Wij helpen u graag...

De uitdaging

De uitdaging van nanodeeltjes

Vanwege hun verscheidenheid in omvang, verspreiding en samenstelling, vormen nanodeeltjes een uitdaging voor meettechnologie. Uitgebreide onderzoeken zijn nodig voor een betrouwbare beoordeling van de deeltjesemissie. Conventionele deeltjestellers zijn gevoelig voor trillingen, functioneren slechts in één bepaalde positie en vereisen extra bedieningsmedia. Zou het niet handig zijn om een draagbaar instrument te hebben dat deze taken kan uitvoeren?

 • Nauwkeurige opname van persoonlijke blootstelling in realtime en dichtbij de persoon
 • Betrouwbare risico-evaluatie op de werkplek
 • Snelle verificatie van filterefficiëntie
 • Eenvoudige monitoring van luchtverontreiniging met één mobiel instrument of meerdere stationaire instrumenten

De oplossing: testo DiSCmini

testo DiSCmini

De testo DiSCmini beheerst de uitdaging van deeltjesmeting met een druk op de knop. De deeltjesaantalconcentratie, de modale diameter en de lung deposited surface area (LDSA) worden gelijktijdig gemeten en met intervallen van één seconde. Dankzij deze voordelen is de meting eenvoudig:

 • De testo DiSCmini is gemakkelijk mee te nemen en is onmiddellijk klaar voor gebruik zonder instellingen en kalibratie.
 • Het instrument wordt niet beïnvloed door trillingen en kan in elke positie worden bediend.
 • Er zijn geen ontvlambare of radioactieve bedieningsmedia vereist

Meet en classificeer nano- deeltjes met een druk op de knop

testo DiSCmini brochure
 • De testo DiSCmini kan nanodeeltjes meten waar ze medisch relevant worden - in de directe omgeving van mensen
 • De testo DiSCmini kan ook deeltjes meten en classificeren die niet worden gedetecteerd door gravimetrische methoden
 • De testo DiSCmini biedt essentiële beslissingshulpmiddelen bij het traject naar een hogere kwaliteit van de omgevingslucht op de werkplek, in het verkeer en in de openbare ruimte

Vanwege hun kleine omvang kunnen nanodeeltjes diep in de longen doordringen en alle delen van het lichaam via de bloedbaan binnendringen. Het interview met prof. dr. Peter Gehr van het Instituut voor Anatomie aan de Universiteit van Bern identificeert de gevaren van nanodeeltjes en wijst op de mogelijkheden van uitgebreide nanodeeltjesmeting met de testo DiSCmini.


Milieu- en arbeidswetenschappen onderzoeken de invloed van nanodeeltjes op mens en milieu.

Dit vereist een aantal verschillende meetmethoden.

Lees nu in dit toepassingsvoorbeeld hoe de testo DiSCmini deze meetmethoden in één instrument combineert om het systematisch onderzoek van deeltjesemissies mogelijk te maken.

Welke risico's presenteren nanodeeltjes voor mens en milieu?

Milieu-instanties en onderzoeksinstituten moeten uitgebreide onderzoeken uitvoeren voor het opnemen en evalueren van de deeltjes.

Het toepassingsvoorbeeld laat zien hoe de testo DiSCmini wordt gebruikt in milieubescherming en in gezondheid en veiligheid.

De schoonste kamers ter wereld bevinden zich niet in ziekenhuizen, maar in de productiefaciliteiten van de halfgeleiderindustrie.

Naarmate de fabricagestructuren steeds kleiner worden, worden de processen steeds gevoeliger voor interferenties.

Hoe luchtkwaliteit wordt bewaakt in het nano-bereik en hoe deeltjesbronnen worden geïdentificeerd in fabs - nu in het toepassingsrapport.

De testo DiSCmini aan de slag in soldeer-werkplaatsen

Preview whitepaper testo Discmini

Werkplekken waar gesoldeerd wordt vereisen effectieve maatregelen ter bescherming van het personeel. In ons whitepaper beschrijven we exemplarisch de controle van de arbeidsbescherming met de testo DiSCmini en laten u de voordelen zien die onze nanodeeltjesmeter biedt tegenover tot nu toe gehanteerde meetmethoden:

 • Uitgebreide arbeidsbescherming door de nauwkeurige detectie van de blootstelling aan nanodeeltjes van de medewerker
 • Snelle detectie van de normale belasting op de werkplek en identificatie van deeltjesbronnen in de omgeving
 • Eenvoudige verbetering van de werkplek voor een zo gering mogelijke belasting met nanodeeltjes

testo DiSCmini in use for research

Preview book of abstracts

De betekenis van een meetinstrument herken je niet alleen aan de vragen waarop het antwoord geeft, maar ook aan de mensen die het gebruiken. In ons book of abstracts hebben we meer dan 110 onderzoeken van wetenschappers uit de hele wereld samengesteld, waarbij de testo DiSCmini een wezenlijke rol speelt. Daarbij gaat het onder andere om de volgende thema's:

 • Persoonlijke blootstelling aan nanodeeltjes en de gevolgen daarvan voor de gezondheid
 • Nanodeeltjes en hun betekenis voor arbeids- en gezondheidsbescherming
 • Bewaking van de kwaliteit van de omgevingslucht en beoordeling van de luchtverontreiniging