Drukmeetomvormer – bediening en toepassing

Met de elektrische drukmeetomvormer kunt u met relatief weinig moeite binnen een korte tijd druk meten. De meetomvormer kan hierbij verschillende soorten druk controleren. Zowel de absolute druk als de relatieve druk en verschildruk zijn meetbaar. Het product zelf is een grote hulp, wanneer u de dichtheid, het debiet of peil wilt meten. Met name in de industrie zijn deze waarden bijzonder belangrijk. Alleen zo kunt u garanderen dat u met de gemeten waarden doeltreffend kunt werken.

Indien u een meetomvormer voor de drukmeting wilt kopen, zijn er enkele punten waarop u moet letten:

 • aard van de meting,
 • hoge nauwkeurigheid door laag meetbereik,
 • indien nodig alarmbeheer,
 • vergelijking en analyses kunnen uitvoerbaar zijn.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

Overzicht drukmeetomvormer

Verschildrukmeetomvormery

Verschildrukmeetomvormer voor industrie

Verschildrukmeetomvormer met berekening stroomsnelheid

Verschildrukmeetomvormer in cleanroom-conform

Omvormers van meetgrootheden met vochtigheidsmeter

De druktransmitter is in staat verschillende soorten druk te meten. Welke soorten dat zijn, hangt van het instrument af. Bij het zoeken van een passend instrument voor het omvormen van de druk is het daarom belangrijk de varianten te vergelijken en te controleren of de druktransmitter geschikt is voor de betreffende toepassing. Een klassieker is het instrument voor het meten van de verschildruk. Hierbij wordt een verschildrukmeetomvormer ingezet om de verschillen tussen twee verschillende drukniveaus te bepalen. De instrumenten worden aan de voor- en achterkant van de sensor onder druk gezet. Deze ingangen zijn noodzakelijk voor de meting. Doorgaans is een verschildrukmeetomvormer ook in staat de relatieve druk te meten.

De relatieve druk is een meting van de atmosferische druk. In een pan of ketel ontstaat altijd overdruk, wanneer er warmte in wordt opgebouwd. Met behulp van een relatievedrukmeter kan worden gemeten hoe hoog deze druk is.

De derde variant is de meting van de absolute druk. Hierbij wordt het absolute vacuüm door de transmitter geregistreerd. Bij een wijziging van de luchtdruk treden echter ook veranderingen in deze meetwaarde op. Hier dient u bij het gebruik rekening mee te houden.

De meetomvormer voor drukmeting mag niet worden verwisseld met de vochtigheidsmeetomvormer. Deze laatste wordt ingezet om de luchtvochtigheid te controleren, zodat u in bepaalde ruimten de luchtvochtigheid constant kunt houden. De drukmeetomvormer daarentegen combineert de volgende eigenschappen:

 • controle van de druk,
 • nauwkeurige metingen voor snelle reacties bij veranderingen,
 • soms met alarmbeheer,
 • meting van stromingssnelheden eveneens soms mogelijk.
Drukmeetomvormer

De eigenschappen van een goede drukmeetomvormer

Drukmeetomvormers hebben doorgaans bepaalde eigenschappen. Zo hebben ze meestal een meetbereik van 4-20 mA en worden ze gevoed met 0-10 V. Hierbij is in de eerste plaats het meetbereik interessant. Bij een laag meetbereik is de nauwkeurigheid hoger. Indien u zeer gedifferentieerde waarden nodig hebt, is dit voor u een belangrijk aspect bij de keuze van het juiste instrument.

Moderne druktransmitters zijn in staat om droogprocessen doeltreffend te bewaken. Hiervoor zijn ze dikwijls uitgerust met een alarmbereik, waar u gebruik van kunt maken. Afhankelijk van de instellingen ontvangt u een signaal, wanneer de druk in een gevaarlijk bereik daalt of stijgt. Zo zijn snelle reacties mogelijk. Samengevat betekent dit:

 • Het meetbereik speelt een belangrijke rol.
 • Een alarmsignaal kan nuttig zijn. 
 • De aard van de gemeten druk is eveneens van belang.
Drukmeetomvormer van testo

Transducers – fields of application of a pressure transducer

De drukmeetomvormers van Testo vormen een grote hulp, wanneer het om de controle van drukbereiken gaat. Ze kunnen deze resultaten nog aanvullen met behulp van een temperatuurmeetomvormer of vochtigheidsmeetomvormer. Sommige instrumenten zijn dus in staat om ook de temperatuur en vochtigheid te controleren. Toepassingsgebieden hiervoor zijn onder andere de bewaking van een debiet of de controle van belangrijke droogprocessen. Met name in de klimaattechniek zijn ze onmisbaar.


Verschildrukmeetomvormer met berekening stroomsnelheid

Omvormers van meetgrootheden met stromingsberekening

Bij Testo hebt u de mogelijkheid om een meetomvormer met stromingsberekening te bestellen. Deze instrumenten hebben het voordeel dat ze, behalve de druk, ook de stromingssnelheid en het debiet kunnen meten. De meetbereiken zijn vanaf 10 Pa zeer laag gehouden. Zo profiteert u van een hoge nauwkeurigheid. Soms hebben ze de eigenschap dat ze ook de temperatuur en vochtigheid kunnen controleren.

De voordelen van een omvormer van meetgrootheden met stromingsberekening: 

 • aanvullende berekening van de stromingen,
 • vochtigheid en temperatuur soms meetbaar,
 • zeer eenvoudige bediening,
 • nauwkeurige resultaten in korte tijd.

Doeltreffende vergelijking van de meetomvormers voor druk

In het assortiment van Testo vindt u verschillende meetomvormers voor druk. Hier hebt u de mogelijkheid een vergelijking uit te voeren. De hoogwaardige instrumenten zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. U kunt onder andere de meetbereiken en de stabiliteit en nauwkeurigheid vergelijken. Afhankelijk van het toepassingsgebied waarvoor de drukmeetomvormer moet worden ingezet, zijn verschillende eigenschappen vereist. Hebt u bijvoorbeeld een variant voor cleanrooms nodig, dan moet deze een zo plat mogelijke behuizing hebben, om goed in de wand te kunnen worden geïntegreerd. Altijd handig is een uitvoering met display, zodat de resultaten beter kunnen worden afgelezen. Indien u in de betreffende toepassingen snel moet kunnen reageren, is een alarm eveneens een zinvolle eigenschap.