Hygrometer voor het meten van de luchtvochtigheid

De luchtvochtigheid geeft aan, hoeveel waterdamp er in de omringende lucht zit. Hij heeft een aanzienlijke invloed op ons welzijn en behoort tot de vaakst gemeten grootheden. Vooral in gesloten ruimtes is het belangrijk, naast de temperatuur ook de luchtvochtigheid te bepalen met een thermo-hygrometer.

Dat bieden hygro-thermometers van Testo

 • Extreem lang stabiele vochtigheidssensoren
 • Uiterst gevoelige voelers voor allerlei toepassingen
 • Robuuste en compacte meetinstrumenten en thermo-hygrometers

Thermo-hygrometer

Luchtvochtigheids-meetinstrument
Berekent ook dauwpunt en natteboltemperatuur.

 

Infrarood-thermometers met vochtigheidsmeting

Luchtvochtigheidsmeter
Met 4-punts-laser en 50:1-optiek voor het op afstand meten van luchtvochtigheid.

Thermo-hygrometer met smartphone-bediening

Air humidity meter with connectable probes

Snel, digitaal, uiterst efficiënt en met app.
 

Meetinstrumenten met aansluitbare voelers

Luchtvochtigheidsmeting
Luchtvochtigheid en andere klimaatparameters meten met slechts één instrument.

Vochtigheidsvoelers

Luchtvochtigheid meten
Grote keuze aan externe voelers en sondes – voor elke taak rondom vochtigheidsmeting.

Download: GxP woordenboek
 

GxP woordenboek
Dit GxP-lexicon legt een groot deel van de begrippen uit met betrekking tot de thema’s GxP, kwalificatie, validatie en kwaliteitsbewaking.

Te hoge luchtvochtigheid

Als de vochtigheid van de lucht in een ruimte te hoog ligt (hoger dan 60 %), dan betekent dat dat de lucht geen water meer kan opnemen. Het gevolg: er ontstaat condenswater. Deze slaat neer op ramen of wanden, er dreigt schimmelgevaar. Met name koudebruggen vormen hier een verhoogd risico en moeten in de gaten worden gehouden.

Te lage luchtvochtigheid

Te weinig vochtigheid in de lucht zorgt voor droge luchtwegen en maakt u vatbaar voor bepaalde ziektes. Dit kan worden opgelost door regelmatig ventileren of evt. een luchtbevochtiger. De ideale luchtvochtigheid in ruimtes ligt overigens bij 50 %.

Toepassingen voor thermo-hygrometers

Vochtigheid meten met een hygrometer – maar dan wel goed

Om er met een thermo-hygrometer echt betrouwbaar achter te komen hoe het met de luchtvochtigheid is gesteld, moet u een paar tips in de gaten houden. Op die manier kunt u er zeker van zijn dat u met de hygrometer nauwkeurige meetwaarden krijgt, op basis waarvan u dan zinvol en doelgericht maatregelen kunt treffen. Allereerst is het goed om te weten dat de optimale luchtvochtigheid van een ruimte bij ca. 50 % ligt. Vanaf een luchtvochtigheid van 60 % bestaat schimmelgevaar. Bij een waarde onder de 50 % stijgt wederom het risico van aandoeningen aan de luchtwegen, omdat de menselijke slijmvliezen dan uitdrogen.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact
hygrometer

Zo werkt u optimaal met een hygrometer

Bij het gebruik van een thermo-hygrometer voor het meten van de luchtvochtigheid liggen er een paar gevaren op de loer, die u dient te vermijden om een optimaal resultaat met uw meetinstrument te verkrijgen. 

 • Meet altijd in het midden van de ruimte en op borsthoogte.
 • Houd het meetinstrument met gestrekte arm zijdelings weg van het lichaam.
 • Mocht u een vochtigheidsvoeler gebruiken, beweeg deze dan 2 keer per seconde lichtjes heen en weer.
 • Let erop dat uw uitgeademde lucht het resultaat niet vertekent.

Schimmel opsporen met een hygrometer

Een bijzonder onprettig gevolg van een te hoge luchtvochtigheid is schimmelvorming. Schimmel ontstaat in de regel als het vochtgehalte van de lucht voor langere tijd boven de 60 % ligt. Bijzonder gevaar lopen buitenwanden, koudebruggen en slecht geventileerde bereiken achter banken, rekken of kasten.

Tips ter vermijding van schimmel in ruimtes:

 • Let erop dat er tussen meubels en wanden altijd voldoende ruimte is waar lucht kan circuleren.
 • Ventileer regelmatig.
 • Bewaak luchtvochtigheid en temperatuur met de juiste meettechniek, bijvoorbeeld een thermo-hygrometer.
schimmel meting

Universele klimaatmeter testo 400

De testo 400 in de shop

Hygro-meetinstrument

Vochtigheids- en klimaatmeting consequent smart.

Leer nu de nieuwe universele klimaatmeter testo 400 kennen – uw nieuwe hulpje voor alle klimaat- en vochtigheidsmetingen.

 • Smarter: met het intuïtieve Smart-Touch display is hij net zo eenvoudig te bedienen als uw smartphone. 
 • Sneller: alle metingen kunt u direct op locatie documenteren en versturen.
 • Beter: geïntegreerde meetassistent voor stap-voor-stap metingen.
 • Universeler: uitgebreide keuze aan voelers voor alle klimaatparameters. Veel sondes zijn bovendien als draadloze bluetooth-variant verkrijgbaar. Dat biedt u meer vrijheid bij het meten.

Meer meetinstrumenten voor vocht, temperatuur, vochtigheid en luchtvochtigheid

Om het klimaat in ruimtes overal nauwkeurig in kaart te brengen, moet men naast de luchtvochtigheid nog meer grootheden meten. Daartoe behoren onder andere temperatuur, vochtigheid en materiaalvochtigheid. Met meettechniek van Testo – bijvoorbeeld hygrometers – bent u voor deze taken optimaal uitgerust. Profiteer niet alleen van ruim 60 jaar ervaring, maar ook van hoogwaardig verwerkte precisie-meetinstrumenten, een uitgebreide keuze aan voelers en onze vertrouwde service, die u altijd rugdekking geeft als het erop aan komt.


Testo thermohygrometer

Vochtigheid detecteren en bewaken

Voor bepaalde toepassingen is het noodzakelijk, luchtvochtigheid niet alleen op een bepaald moment, maar gedurende een bepaalde periode te meten en te documenteren. Met name bij opslagruimtes voor vocht-gevoelige levensmiddelen kan dit goede diensten bewijzen. Het juiste meetinstrument voor deze taak is een vochtigheid datalogger. Compact, nauwkeurig en betrouwbaar meet hij de luchtvochtigheid in zelf te kiezen intervallen en registreert de gemeten waarden voor de latere analyse.

Vochtigheid multifunctioneel meten

Als u niet alleen luchtvochtigheid, maar ook materiaalvochtigheid snel en betrouwbaar wilt meten, dan hebt u een vochtigheidsmeter  nodig. Dankzij de uitgebreide keuze aan vochtigheidsvoelers hebt u daarmee altijd de passende meettechniek bij de hand.


Vochtigheid van materialen meten

In de bouwnijverheid of in de verwarmingsbranche is materiaalvochtigheid een belangrijke meetgrootheid. Deze speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij beton, metselwerk en dekvloeren of ook bij brandhout. Bij Testo vindt u ook de voor u passende materiaalvochtigheidsmeter.

Luchtvochtigheid meten

Hier spreekt de naam al voor zich – een luchtvochtigheidsmeter (ook wel thermo-hygrometer geheten) meet het vochtigheidsgehalte in de lucht. Onmisbaar voor in ruimtes.