Ontvang nu bij elke testo 300 actie-set een handige tool.

Exclusief voor jou:

als je voor 31-12-2020 een van de aantrekkelijke testo 300 actie-sets kiest, ontvang je na registratie kosteloos handige extra's:

 • een gratis temperatuurvoeler bij de testo 300 set 1 (na registratie)
 • een gratis temperatuurvoeler en dP set bij de testo 300 set 2 (na registratie)
 • een gratis draagbare CO monitor bij een van beide testo 300 LL sets (na registratie)
Klik hier voor de registratie   Meer info
Meer informatie over de testo 300  Meer info

Upload je aankoopfactuur en klaar!

najaarsactie 2020 promo label
 • Rookgasanalyser testo 300
 • 4.000 ppm CO
 • Basis-rookgassonde
 • Tas
 • Rookgasanalyser testo 300 met O2- en CO-sensor H2 gecompenseerd
 • CO-meting tot 4.000 ppm
 • Voor gas- en olie-installaties
 • Garantie* 2 + 1 jaar
 • Rookgasanalyser testo 300 met longlife O2- en CO H2-sensor
 • Co sensor beschermd tot 4.000 ppm
 • NO-sensor achteraf te integreren
 • Garantie* 4 + 1 jaar
 • Rookgasanalyser testo 300 met longlife O2- en CO H2-sensor
 • Automatische verdunning tot 30.000 ppm
 • NO-sensor achteraf te integreren
 • Garantie* 4 + 1 jaar
 1. Actie-set kopen
  t/m 31-12-2020
Testo Herfst Promotie
 1. Online registreren
  t/m 31-01-2021
Testo Herfst Actie
 1. Van Testo een cadeau
  ontvangen met de post
najaarsactie 2020 step 3

Hier kunt u zich registreren

Help

5a1c4a9d986506b3b2d4c5e1831b30342bfe0d30
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Deelnamevoorwaarden voor de
"Testo Najaarscampagne 2019" weggeefactie

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de Testo Najaarscampagne 2020 ("Promotie").

 1. Organisator
  De organisator van de promotie is Testo BV, Randstad 21-53, 1314 BH Almere ("Organisator").
   
 2. Promotieobject
  Het doel van de promotie is het toekennen van een kosteloos cadeau (“give-away”) bij de aankoop van een gedefinieerde testo 300 actieset en testo 300 LL actieset ("Promotie-instrument") en de daaropvolgende registratie met het verzenden van een kopie van de factuur of de pakbon.
   
 3. Geschiktheid voor deelname
  In aanmerking komen natuurlijke personen die in Nederland wonen ("deelnemer"). Medewerkers van de organisator, gelieerde bedrijven en andere bedrijven die betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van de promotie, evenals hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname. Deelname is mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar.
   
 4. Deelname aan de promotie
  Om deel te nemen aan de promotie, moet de deelnemer een promotie-instrument kopen van een deelnemende distributeur of rechtstreeks bij Testo BV in Nederland, in de periode van 1 september 2020 en 31 december 2020, hetzij in zijn / haar eigen naam of namens een bedrijf. De deelnemer dient zich te registreren op www.testo.com/promotion en de aankoop verifiëren met een kopie van zijn factuur of pakbon. Nadat de registratie is gecontroleerd en bevestigd, wordt de give-away naar de deelnemer verzonden. De klant heeft de mogelijkheid om de registratie vóór 31 januari 2021 te voltooien. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de promotie voor elk gekocht promotie-apparaat. Meerdere deelnames met verschillende of meerdere adresgegevens evenals andere manipulatieve maatregelen leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer van de promotie. In ruil voor deelname aan de promotie stemt de deelnemer ermee in dat de organisator zijn persoonlijke gegevens mag verwerken voor reclamedoeleinden (inclusief persoonlijke productaanbevelingen).

 5. Give-Away
  Na een succesvolle geschiktheidstoets ontvangt elke deelnemer een give-away in de vorm van een temperatuurvoeler (bij aanschaf van testo 300 actieset 1), een temperatuurvoeler en dP-set (bij aanschaf van testo 300 actieset 2) of een draagbare CO monitor (bij aanschaf van testo 300-LL actieset). Testo stuurt de give-away per post naar de deelnemer. Het risico van verlies gaat over op de deelnemer wanneer het item wordt overgedragen aan de transporteur en de deelnemer deze deelnamevoorwaarden accepteert. Geregistreerde deelnemers die gerechtigd zijn om deel te nemen, ontvangen de give-away over het algemeen binnen 30 werkdagen na succesvolle verificatie van hun registratie op het opgegeven adres. Als de give-away twee keer niet kan worden geleverd, kan de deelnemer worden uitgesloten van de promotie. In het geval van een onverwacht grote vraag, kan er vertraging optreden bij de levering. De give-away is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
   
 6. Aansprakelijkheid
  De organisator is niet aansprakelijk voor schade die zich voordoet tijdens de uitvoering van de actie, tenzij de organisator de schade heeft veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet, of een contractuele (kardinale) verplichting heeft geschonden. In het geval van lichte schending van hoofdverplichtingen, is de aansprakelijkheid van de organisator beperkt tot voorspelbare, contractueel typische schade. De aansprakelijkheid in het geval van verwijtbare schade aan leven, lichaam of gezondheid als gevolg van het kwaadwillig verbergen van gebreken wordt niet aangetast. De aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswetgeving wordt niet aangetast.

 7. Gegevensbescherming
  De gegevens van de deelnemers die in het kader van de promotie zijn verstrekt, worden vastgelegd, opgeslagen en gebruikt voor de uitvoering van de promotie. De volledige gegevensbeschermingsinformatie voor de ontvangst van toepassingsspecifieke informatie is opgenomen in de gegevensbeschermingsverklaring op

  Privacy Policy
   
 8. Overig
  Deze deelnamevoorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht, met uitzondering van het internationaal privaatrecht en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.