Temperatuurmeetomvormers en hun betekenis

Meetomvormers voor de temperatuur worden vooral in industriële toepassingen gebruikt. Ze werden ontwikkeld om spanningsveranderingen of weerstandsveranderingen, die van de temperatuur afhankelijk zijn, in andere uitgangssignalen te kunnen omzetten. Hiertoe behoren de signalen 4-20 mA en 0-10 V. Deze gestandaardiseerde signalen kunnen vervolgens door andere elektronische apparaten worden gelezen. De gegevensoverdracht is veilig, snel en ook over lange afstanden mogelijk. Door de ontwikkeling van meetomvormers kon de meting aanzienlijk worden vereenvoudigd. Vroeger vond de overdracht van meetwaarden immers via kabels plaats en konden deze pas later worden verwerkt.

Bij de keuze van een model dat u voor de industrie kunt gebruiken, zijn er verschillende punten die interessant kunnen zijn:

 • geïntegreerde vochtigheidsmeetsensoren,
 • zelfcontrole door het instrument,
 • beschikbare analoge uitgangen,
 • langdurige stabiliteit bij de metingen,
 • nauwkeurigheid van de metingen.

Overzicht temperatuurmeetomvormer

Dauwpunt transmitter

Temperatuurtransmitters in de praktijk

De temperatuurtransmitters zijn zo ontworpen, dat ze de temperatuur in speciale omgevingen kunnen registreren. Dit kan bijvoorbeeld de temperatuur in cleanrooms zijn, maar ook in andere ruimten. Hiervoor werken de transmitters met een temperatuurvoeler of met een geïntegreerde sensor. De temperatuur wordt gemeten door de weerstandssensoren. Daarna begint het eigenlijke werk van de omvormer. De meetomvormer zorgt voor een omrekening van de resultaten. De output is dan een lineair uitgangssignaal. Dit kan 0-10 V of 4-20 mA bedragen.

Interessant is de mogelijkheid om aanvullend een vochtigheidsmeetomvormer in te zetten, of u kunt ook kiezen voor een instrument dat over een ingebouwde vochtigheidsmeter beschikt. Veel producten die graden Celsius kunnen omvormen, zijn ook in staat om de vochtigheid te meten en om te vormen. Zo kan een instrument voor verschillende metingen worden ingezet. Dit bespaart niet alleen kosten, maar maakt ook de vraag hoe de instrumenten optimaal kunnen worden aangebracht, overbodig.

De toepassingsgebieden zijn veelzijdig. Meetomvormers voor de temperatuur worden bijzonder veel gebruikt in toepassingen waar de temperatuur een sterke invloed kan hebben op de producten of omgeving. Een populair voorbeeld zijn koelhuizen. Zelfs de kleinste schommelingen in temperatuur en vochtigheid kunnen er al toe leiden dat bederfelijke levensmiddelen aan kwaliteit inboeten.


Daarom worden hier dikwijls temperatuurmeetomvormers met geïntegreerde alarmsystemen ingezet. Deze hebben als voordeel dat ze een signaal uitzenden, zodra bepaalde waarden worden bereikt, en zo waarschuwen voor optredende schommelingen. Voor u als gebruiker betekent dit dat u zeer snel kunt reageren. Op die manier kan de kwaliteit van de producten behouden blijven.

Naast de meetomvormer voor de temperatuur en meetomvormer voor de vochtigheid worden nog andere meetomvormers gebruikt:

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

Temperature transducers and their integrated features

Temperatuurtransmitter

Temperatuurmeetomvormers zijn met diverse eigenschappen uitgerust. Afhankelijk van het instrument kunnen deze eigenschappen sterk verschillen. Indien u gewoon graden Celsius wilt omvormen om deze gegevens verder te verwerken, hebt u minder gedetailleerd uitgeruste instrumenten nodig dan bij noodzakelijke metingen voor een duurzame kwaliteitsborging. Veel meetomvormers beschikken over twee analoge uitgangen, die het mogelijk maken vochtigheid en temperatuur om te vormen.

Kiest u voor een temperatuurmeetomvormer die aan de wand of een machine wordt gemonteerd, dan dient u erop te letten dat bij het betreffende instrument een controle van de gegevens zonder demontage mogelijk is. Ook de nauwkeurigheid van de metingen is een belangrijk punt. Net zoals andere meetinstrumenten heeft ook de temperatuurmeetomvormer verschillende meetbereiken en kleine afwijkingen. Naargelang hoe belangrijk een gedetailleerde meting is, moet de nauwkeurigheid prioriteit hebben.

Nuttige kenmerken van een meetomvormer zijn:

 • hoge nauwkeurigheid bij de metingen,
 • alarmsysteem,
 • aanvullende metingen, zoals vochtigheid.

Omvormers van meetgrootheden en hun voordelen

De instrumenten uit het assortiment van Testo – of het nu vochtigheidsmeters, verschildrukmeetomvormers of temperatuurmeetomvormers zijn – zijn doorgaans niet alleen voor metingen ontwikkeld. Ze brengen altijd nog andere voordelen met zich mee. Hiertoe behoort bijvoorbeeld een geïntegreerde diagnosefunctie. Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden door de instrumenten niet alleen waarden gemeten, maar ook andere parameters gecontroleerd. Dit kunnen bijvoorbeeld voedingsspanningen of -weerstanden zijn. Indien bij deze parameters een fout wordt vastgesteld, verstuurt het instrument een signaal.


Temperatuurmeetomvormer van testo

Omvormers van meetgrootheden met vochtigheidsmeter

Meetomvormers voor de temperatuur zijn dikwijls uitgerust met een aanvullende vochtigheidsmeter. Deze wordt vooral ingezet, wanneer het om een kritisch klimaat gaat. In de klimaattechniek gelden hoge eisen waaraan moet worden voldaan, om de kwaliteit van de producten te kunnen behouden. Door de hoge meetnauwkeurigheid die met de omvormer kan worden bereikt, is ook de meting van hoge temperaturen perfect mogelijk. Ongeacht of een vochtigheidsmeter geïntegreerd is, zijn er enkele voordelen die een hoogwaardige temperatuurmeetomvormer van Testo kan bieden:

 • veelzijdige toepassingsgebieden, bijvoorbeeld gebouwautomatisering, 
 • hoge meetnauwkeurigheid,
 • hoge betrouwbaarheid van de meetwaarden,
 • probleemloze bewaking van mogelijke veranderingen in temperatuur en klimaat.

Meetomvormers voor temperatuur bij Testo vinden

Bent u op zoek naar een hoogwaardige temperatuurmeetomvormer en wilt u bij dit instrument geen concessies doen? Hiervoor hebben wij een aanbod van verschillende modellen samengesteld, waarop u kunt teruggrijpen. Zo vindt bij Testo heel klassieke temperatuuromvormers die voor de overdracht van temperatuurgegevens dienen. Maar u kunt ook kiezen voor een gecombineerde temperatuur- en vochtigheidsmeetomvormer. De combinatie van deze meetinstrumenten kan u hoge kosten besparen en biedt u een eenvoudige bediening. In de productie- en procestechniek kunt u de temperatuur- en vochtigheidsmeetomvormer gebruiken voor kritische toepassingen.