Verrassend eenvoudig: de testo 191 software professional

Met de testo 191 software professional worden de dataloggers geconfigureerd en uitgelezen. Om dit voor u zo snel en eenvoudig mogelijk te maken, hebben we er bij de ontwikkeling van de software op gelet dat alleen die functies worden geïntegreerd die u echt nodig heeft. En die functies kunnen intuïtief en zelfverklarend worden gebruikt.

In acht stappen naar het resultaat:

 1. Datalogger programmeren
 2. Datalogger uitlezen
 3. Meetgegevens visualiseren
 4. Berekening definiëren
 5. Acceptatiecriteria definiëren
 6. Resultaten analyseren
 7. Meetopbouw visualiseren
 8. Rapport configureren en opstellen

Uw contact met ons

Wilt u het dataloggersysteem testo 191 leren kennen?

Stuur ons dan gewoon een e-mail of bel ons. Onze experts staan u altijd graag te woord.

Datalogger programmeren

De testo 191 software professional
 • Per USB in de multifunctionele koffer configureren
 • Elke logger apart configureren of een configuratie overdragen naar maximaal 8 loggers
 • Startvoorwaarden flexibel vastleggen: niet alleen op datum en tijd maar ook op drempel-temperatuur, EN- resp. Of-koppeling
 • Meetfrequentie definiëren

Datalogger uitlezen

De testo 191 software professional
 • Per USB in de multifunctionele koffer uitlezen
 • Visualisatie van de resultaten voor losse of voor alle loggers, als grafiek of als tabel
 • Gedeeltelijk uitlezen mogelijk: tijdvenster vrij te kiezen

Meetgegevens visualiseren

De testo 191 software professional
 • Met eenvoudige zoom-functie delen van de meting exact analyseren
 • Met het dradenkruis meetpunten eenvoudiger selecteren
 • Gegevens van commentaar voorzien: aantekeningen direct in de grafiek zetten en opnemen in het pdf-rapport
 • Met tijdstempels bijv. Hold-fase eenvoudig markeren en van commentaar voorzien

Berekeningen definiëren

De testo 191 software professional
 • Letaliteits- en verzadigde-stoom-controle automatisch
 • F-0, F-70 en F-90 waarde vooraf in te stellen
 • Automatische en handmatige berekening van de Hold-fase
 • A-0 en C-0-waarde

Acceptatiecriteria definiëren

De testo 191 software professional
 • Ondersteuning door voorbeelden van visualisaties en uitleg bij afzonderlijke procesparameters (bijv. temperatuurverloop, minimale Hold-tijd of maximale aanpassingstijd).

Resultaten analyseren

De testo 191 software professional
 • Overzicht van de geconfigureerde acceptatiecriteria
 • Slagen of mislukken van de meting wordt meteen aangegeven
 • Directe toegang om de acceptatiecriteria aan te passen
 • Weergave van de meetwaarden, grafisch en in tabelvorm
 • Het interval voor de berekening van de meetkromme kan eenvoudig worden bepaald door tijdstempels direct in de grafische weergave van de meetkromme te zetten

Meetopbouw visualiseren

De testo 191 software professional
 • Meetpuntinrichting voor een perfecte documentatie
 • Upload van eigen foto's van de installatie
 • Loggers met opschrift kunnen worden toegewezen aan de daadwerkelijke positie in de autoclaaf
 • Visualisatie van de gemeten temperatuur gedurende de tijd dat de installatie in bedrijf is

Rapport configureren en opstellen

De testo 191 software professional
 • Relevante informatie van het meetonderzoek individueel invoeren (bijv. fabrikant, beladingsschema, controleur)
 • Bedrijfslogo en titel van het rapport kunnen individueel worden aangepast
 • Rapportconfiguratie opslaan en opnieuw gebruiken
 • Auditrelevante gegevens in volledige omvang verkrijgen
 • Gegevens downloaden als pdf-rapport of als csv-bestand
 • 1-klik rapport neemt de rapportparameters van het laatste onderzoek over en maakt sneller opstellen van rapporten mogelijk