testo 883 voor onderhoud en gebouwenthermografie testen

U wilt de warmtebeeldcamera graag uitproberen – maar u wilt zich nog niet vastleggen? Dan is onze producttest echt wat voor u.

En zo simpel gaat het:

  1. Schrijf u in vóór 31.03.2021 door u in het formulier op deze pagina te registreren.
  2. De uitgekozen producttesters krijgen gratis een testo 883 voor hun toepassing om deze te testen.
  3. Na de testfase nemen wij contact met u op en maken aan de hand van uw ervaringen met het meetinstrument een praktijkverslag.*
  4. En het beste is: als blijk van dank mag u de testo 883 gewoon houden.


* De uitgekozen producttester verplicht zich tot een producttest van 1-2 weken, in overleg met Testo. Daarna dient een korte vragenlijst samen met een medewerker van Testo ingevuld te worden. Ook is een foto van de uitgekozen producttester met ons Testo meetinstrument in actie vereist. Op basis daarvan maken wij met u een praktijkverslag dat op de kanalen van Testo (bijv. website en sociale netwerken en media) gepubliceerd wordt.

Deelname-formulier

Help

4fab4f59cdfedbc5120d4a66643c84aed022ad44
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Deelnamevoorwaarden Testo producttest:

Er gelden de volgende voorwaarden:

1. Organisator

De producttests op het platform www.testo.com (in het vervolg: online-platform) worden uitgevoerd door Testo SE & Co KGaA (in het vervolg: Testo).

2. Deelnemers

Gerechtigd tot deelname zijn personen na voltooiing van hun 16e levensjaar en woonachtig in de Nederland.

3. Hoe wordt deelgenomen?

Deelname aan de producttests geschiedt zonder vergoeding, d.w.z. de deelnemer ontvangt voor het deelnemen resp. geven van beoordelingen geen vergoeding.

Een vast bestanddeel van de deelname is het toesturen van reclame-e-mails. Deze bevatten informatie over producten, innovaties, evenementen en acties van Testo. De reclame-e-mails krijgt elke sollicitant bij bepaalde gelegenheden toegestuurd. In het kader van belangrijke productinformatie of speciale aanbiedingen kunnen extra e-mails worden gestuurd.

Om aan producttests te kunnen deelnemen moet u eerst een deelnameformulier invullen en naar Testo opsturen. Met het klikken op de versturen-button op het deelnameformulier accepteert u de deelnamevoorwaarden.

Details:

In het kader van de registratie moet de deelnemer de als verplicht veld gekenmerkte velden in het onderhavige formulier invullen. Deelnemers zijn verplicht, bij de registratie volledige en waarheidsgetrouwe gegevens te verstrekken.

Een selectie van de deelnemers ontvangt een testproduct. Na de testfase neemt Testo contact op met de deelnemer en maakt aan de hand van de met het testproduct opgedane ervaringen van de deelnemer een praktijkverslag.

Het aantal testers per producttest is beperkt. De test-deelnemers worden uit alle sollicitanten geselecteerd op basis van hun vooraf verstrekte gegevens. Testo doet zijn best, ervoor te zorgen dat de deelnemers een passende producttest krijgen. De door Testo voorafgaand aan elke test geselecteerde test-deelnemers krijgen telefonisch of per e-mail te horen dat zij hiervoor zijn uitgekozen.

De beoordeling van het betreffende product wordt afgegeven via een vragenformulier dat door de deelnemer wordt ingevuld.

4. Rechten

De geselecteerde deelnemer draagt aan Testo gratis een wat betreft plaats, tijd en inhoud onbeperkt, uitsluitend, in onderlicentie te geven en overdraagbaar recht tot gebruik van de in het kader van de producttest gemaakte teksten en foto´s ('werken') over, met name door productie, verveelvoudiging en verspreiding, voor publieke weergave en voor verandering van de werken (door inhoudelijke, digitale en grafische bewerking).

Deze werken zijn o.a.: 

  • het vragenformulier met bijbehorende citaten
  • media waarop het bedrijf van de deelnemer/de deelnemer zelf, het bedrijfslogo en processen waarbij het betreffende Testo product en medewerkers te zien zijn

Het gegunde gebruiksrecht geldt voor alle manieren van gebruik (bijv. wereldwijd internet, print, digitale media, e-mail, sociale netwerken en applicaties). De deelnemer gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat zijn werken fototechnisch bewerkt mogen worden. De werken worden aan Testo met het maken ervan volledig in eigendom gegeven. Testo heeft het recht, de overgedragen rechten, aanspraken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk, als niet-exclusieve of exclusieve rechten aan derden over te dragen en derden toe te staan, deze rechten wederom aan anderen over te dragen. De naam, functieomschrijving, firma en locatie van de klant mogen door Testo ter uitoefening van de gebruiksrechten op de werken genoemd en in de publicatievormen van de werken gecommuniceerd worden. Voor zover de deelnemer niet afziet van een vermelding van hem als auteur, wordt de volgende auteursaanduiding in de buurt van de werken vermeld: naam van de deelnemer.

5. Gegevensbescherming

Hiertoe wordt verwezen naar de informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

6. Nietigheid van afzonderlijke clausules

Mocht een clausule van deze voorwaarden nietig zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan.