Gemaakt voor de hoogste eisen:
de warmtebeeldcamera testo 883 met uitstekende beeldkwaliteit en professionele software testo IRSoft.

AEON architecten.

Het Belgische architectenbureau AEON architecten heeft niet alleen een naam opgebouwd in de algehele projectontwikkeling in de nieuwbouwsector. Onder leiding van architect Kevin Nechelput en ir. architect Valerie van Gucht heeft het gerenommeerde bureau zich vooral gespecialiseerd in de renovatie en nieuwbouw van hoogwaardige wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. Efficiëntie en duurzaamheid bij het bouwen en renoveren behoren tot de belangrijkste drijfveren van het bevlogen architectenteam – en tot de uitdagingen die elk gebouw dat gerenoveerd moet worden met zich meebrengt. Om projecten voordeliger en efficiënter te realiseren gaat Kevin Nechelput uit van verbeterde processen en goed vooruitkijken bij de planning. Daartoe behoort een grondige, zo compleet mogelijke analyse van het voorhanden gebouw al in de planningsfase, om verborgen energetische gebreken vroegtijdig en betrouwbaar te herkennen.

De AEON-architecten waarderen samenwerking met sterke partners en producten om bouw- en renovatieprojecten perfect om te zetten. Met alle plezier testen zij de nieuwe warmtebeeldcamera testo 883 met de professionele software testo IRSoft. De camera is prettig te bedienen en biedt een uitstekende beeldkwaliteit met een infraroodresolutie van 320 x 240 pixels, die met de geïntegreerde testo SuperResolution-technologie is uit te breiden tot 640 x 480 pixels. Daarnaast maakt de thermische gevoeligheid van < 40 mK ook minimale temperatuurverschillen zichtbaar.

AEON architecten.
Test van de warmtebeeldcamera testo 883

De uitdaging

Een van de grootste uitdagingen bij het efficiënt renoveren van gebouwen ligt in het op tijd, dus al in de planningsfase, herkennen van energetische gebreken. Een van de belangrijkste projecteisen waarmee Kevin Nechelput en zijn team te maken krijgen, schuilt dus in de zorgvuldige inspectie, analyse en documentatie van de gebouwen die van binnen en buiten gerenoveerd moeten worden – altijd met het doel om energieverliezen op te sporen. Bijzondere aandacht schenkt het architectenteam daarbij aan de typische zwakke punten die te renoveren gebouwen in de regel vertonen, bijvoorbeeld op het gebied van verwarmings- en andere leidingen of koudebruggen. Wanneer gebreken pas achteraf geconstateerd worden, dan kunnen het tijdschema en budget van het project flink worden overschreden. Ook hechten de ervaren architecten veel waarde aan kwaliteitscontrole wat betreft getroffen maatregelen, bijvoorbeeld na het inbouwen van isolatie of een verwarmingsinstallatie of airconditioning, om te beoordelen of dit correct werd uitgevoerd. Een andere focus vormt de nauwkeurige bestandsopname, want het tijds- en kostenbestek van een verbouwing of renovatie kan alleen goed worden nageleefd wanneer het project perfect is voorbereid.

Voor de analyse van gebreken maken Kevin Nechelput en zijn team tot nu toe gebruik van oude bouwtekeningen – indien beschikbaar – of nemen beslissingen op basis van hun expertise en ervaring. De uitgevoerde werkzaamheden worden tot nu toe puur visueel gecontroleerd. Dit is een methode die het voor de ambitieuze architecten niet eenvoudig maakt om te voldoen aan hun eigen kwaliteitseisen. Het team had graag een zeer gevoelige warmtebeeldcamera om de energetische analyses snel en eenvoudig uit te voeren en daarbij ook kleine details duidelijk zichtbaar in kaart te brengen. Aangezien het instrument niet dagelijks wordt gebruikt moet de warmtebeeldcamera gemakkelijk te bedienen zijn om niet onnodig tijd te verliezen. Bovendien moet het mogelijk zijn om het gemaakte beeldmateriaal te verwerken in een intuïtieve, degelijke software, om de vereiste rapporten onmiddellijk op te stellen, zonder te maken te krijgen met problemen wegens compatibiliteit of de noodzaak van extra modules.

Warmtebeeldcamera testo 883 in actie

De oplossing.

De nieuwe warmtebeeldcamera testo 883 komt volledig tegemoet aan wat de AEON-architecten wensen. De warmtebeeldcamera testo 883 met zijn handige pistooldesign is gemakkelijk te bedienen, heeft een hoge resolutie en degelijke, intuïtieve software, zodat warmtebeelden snel en efficiënt gemaakt, geanalyseerd en in een overzichtelijk thermografisch rapport gedocumenteerd kunnen worden.

Veelbelovend, vindt Kevin Nechelput en verheugt zich op de livetest. Met zijn ervaren projectteam maakt hij bij hun actuele renovatieproject graag gebruik van de warmtebeeldcamera testo 883, om niet alleen het bestaande gebouw, maar ook de talloze eigenschappen van de camera en de bijbehorende professionele software testo IRSoft door en door te testen.

Kevin Nechelput

“Dit instrument is voor mij als architect een echte aanwinst. Het helpt mij en mijn team enorm om de warmtebeeldcamera testo 883 als een extra paar ogen op de bouwplaats in te zetten.”

Kevin Nechelput, architect
Directeur AEON architecten

Test van de warmtebeeldcamera testo 883

De test.

De livetest begint overtuigend. Dankzij het intuïtieve touchscreen is de warmtebeeldcamera testo 883 verrassend simpel te bedienen zodat de inzet ervan ook bij sporadisch gebruik niet tot vertragingen leidt. Bovendien is de veelzijdige camera zeer temperatuurgevoelig en dus in staat om alle temperatuurverschillen met maximale nauwkeurigheid te visualiseren. Wat Kevin Nechelput ook erg handig vindt is dat tijdens een controle of inspectie heel eenvoudig een smartphone als tweede beeldscherm gebruikt kan worden. Op die manier kan een collega de inspectie in real time comfortabel mee volgen. Dat maakt van de warmtebeeldcamera testo 883 een echte partner bij controles op de bouwplaats.

Ook de overdracht van de opnames naar de computer verloopt soepel, stelt Kevin Nechelput goedkeurend vast. Alle beelden kunnen netjes in een map worden opgeslagen zodat ze desgewenst op elk moment en snel opgeroepen kunnen worden. De documentatie vindt plaats met de thermografie-software testo IRSoft op de pc, en het maken van rapporten blijkt in elk opzicht eenvoudig en intuïtief te gaan. Het bedrijfslogo kan gewoon aan het rapport worden toegevoegd. Voortaan zal de warmtebeeldcamera testo 883 altijd van de partij zijn, wanneer de architecten van AEON hun bouwplaatsen inspecteren of gesprekken voeren met nieuwe klanten over renovatieprojecten. Zo kunnen ze de klant snel belangrijke details of onverwachte ontdekkingen laten zien, bijvoorbeeld verborgen deuren in muren.

Nog een voordeel: actuele energieverliezen in bestaande woningen kan men bouwheren duidelijk laten zien, zodat de renovatie op voorhand doelgericht, voordelig en compleet kan worden uitgevoerd.

Warmtebeeldcamera testo 883

The advantages.

De warmtebeeldcamera testo 883 vertoont alle voordelen voor een topperformance bij het plannen van renovaties en de kwaliteitsborging van de uitgevoerde maatregelen:

  • Uitstekende beeldkwaliteit: IR-resolutie van 320 x 240 pixels (met SuperResolution 640 x 480 pixels)
  • Wisselobjectieven: snel wisselen van standaard- naar teleobjectief om ook verder weg gelegen objecten exact te thermograferen
  • Handmatige focus: volledige controle over het warmtebeeld
  • Hoge thermische gevoeligheid: NETD van <40 mK visualiseert minimale temperatuurverschillen • testo ScaleAssist: automatische contrastinstelling voor vergelijkbare warmtebeelden verhindert verkeerde interpretaties
  • testo IRSoft: uitgebreide analyse en documentatie Vochtigheidsmodus: schimmelgevaar wordt op het warmtebeeld met stoplichtkleuren aangegeven.
  • Smart en connected: testo Thermography App en draadloze overdracht van de meetwaarden van de vochtigheidsvoeler testo 605i rechtstreeks naar het warmtebeeld.


testo 883 met maximale beeldkwaliteit – de efficiency