Thermo-hygrometer: vochtigheid meten in industrie, installatiebranche en woonomgevingen

Het gevoel van comfort hangt in hoge mate af van de heersende luchtvochtigheid. Om de vochtigheid te bepalen wordt de thermo-hygrometer ingezet, die tegelijkertijd de temperatuur en de luchtvochtigheid kan meten. Ook in andere omgevingen is het belangrijk, de vochtigheid te kennen, want daarvan hangen bijvoorbeeld bij onderzoek en ontwikkeling weer andere parameters af. Ook in de industrie en de installatiebranche moet op allerlei terreinen de vochtigheid in een ruimte of van materialen en stoffen bekend zijn en met de thermo-hygrometer worden gemeten.

Daarbij is het van belang dat de thermohygrometer onder andere de volgende eigenschappen in huis heeft:

 • Robuuste behuizing
 • Nauwkeurige meetgegevensregistratie
 • Meting van vochtigheid en temperatuur
 • Goed leesbaar en verlicht display
 • Verschillende meetvoelers voor verschillende meetsituaties

Mould detection with Smart Probes

Alles is mogelijk: luchtvochtigheid meten met Testo

Thermo-hygrometer

Luchtvochtigheids-meetinstrument
Berekent ook dauwpunt en natteboltemperatuur.

 

Infrarood-thermometers met vochtigheidsmeting

Luchtvochtigheidsmeter
Met 4-punts-laser en 50:1-optiek voor het op afstand meten van luchtvochtigheid.

Meetinstrumenten met aansluitbare voelers

Luchtvochtigheidsmeting
Luchtvochtigheid en andere klimaatparameters meten met slechts één instrument.

Thermo-hygrometer met smartphone-bediening

Air humidity meter with connectable probes

Snel, digitaal, uiterst efficiënt en met app.
 

Vochtigheidsvoelers

Luchtvochtigheid meten
Grote keuze aan externe voelers en sondes – voor elke taak rondom vochtigheidsmeting.

Download: GxP woordenboek
 

GxP woordenboek
Dit GxP-lexicon legt een groot deel van de begrippen uit met betrekking tot de thema’s GxP, kwalificatie, validatie en kwaliteitsbewaking.

Het kan altijd efficiënter: met de juiste luchtvochtigheidsmeter

Thermo-hygrometer: verschillende meetinstrumenten van Testo

De ene thermo-hygrometer is de andere niet en dus biedt Testo voor elke toepassing de juiste luchtvochtigheidsmeter. Houd er bij de metingen rekening mee dat de vochtproductie in een ruimte kan variëren en onder andere afhangt van de luchtwisseling. De lucht in een woonomgeving is bijvoorbeeld minder vochtig naarmate er vaker wordt gelucht. De uitwisseling met frisse buitenlucht is een belangrijke factor voor het binnenklimaat. Ook de vochtopname door de inrichting van de ruimte en door de wanden is verschillend. In een kantoor wordt bijvoorbeeld duidelijk minder vocht opgenomen door de inrichting en de wanden dan in een woonkamer met dikke gordijnen, een hoogpolig tapijt en massief houten meubels. In een laboratorium is het belangrijk om de vochtigheid van de ruimte te bepalen en rekening te houden met de invloed daarvan op experimenten en proefopstellingen om zodoende bruikbare resultaten te verkrijgen. 

Bij Testo is daarom voor elke behoefte de passende thermo-hygrometer verkrijgbaar:

 • meetinstrumenten als allrounders voor het meten van het binnenklimaat, inclusief temperatuurbepaling
 • Dataloggers voor vochtigheidsmetingen

Daarbij komen verschillende voelers die zijn ontworpen als standaardvoeler of voor speciale toepassingen, bijv. voor vochtigheidsmeting bij temperaturen tot +180 °C. Bij de Smart Probes gaat het om draadloze voelers die per smartphone afgelezen en geëvalueerd kunnen worden. De bijbehorende app geeft de waarden grafisch of in tabelvorm weer en berekent het dauwpunt en de natteboltemperatuur van de lucht.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

Vochtigheid meten: zonder meetinstrument niet mogelijk

Er zijn vast en zeker heel wat mensen met een goed gevoel voor de vochtigheid in een ruimte, die kunnen inschatten of de relatieve luchtvochtigheid ergens rond de 50 procent of meer ligt. Maar om wetenschappelijk of in de productie te werken, heb je meer nodig dan dit subjectieve gevoel. Hier moeten waarden exact worden bepaald, wat alleen mogelijk is met een thermo-hygrometer. De moderne thermo-hygrometers van Testo bieden daarom de beslissende voordelen:

 • Gebruik van de app met standaard menu’s voor elke toepassing
 • Automatische berekening van verschillende meetgrootheden
 • Inzet van een draadloze vochtigheidssonde
 • Deels uit te breiden met digitale sondes
Humidity meter
Testo humidity meter

Vochtigheid in de ruimte en in materiaal: belangrijke grootheid nauwkeurig meten

De vochtigheid van een ruimte is van grote invloed op het welbevinden van de personen in die ruimte. Idealiter ligt de relatieve luchtvochtigheid rond de 50 %, als grenswaarden worden meestal 30 tot 65 procent aangegeven, waarbij dit laatste al als zeer vochtig wordt ervaren. De vochtigheidsmeter laat op een betrouwbare manier zien hoe hoog de actuele vochtigheid is. Gevoelige sensoren zorgen voor een nauwkeurige meting, op het grote display van de hygrometer zijn de waarden vanuit alle richtingen duidelijk te zien. Een in de thermo-hygrometer geïntegreerde thermometer geeft de gemeten ruimtetemperatuur aan. Beide waarden samen maken uitspraken over het binnenklimaat mogelijk.

Hygrometer: materiaalvochtigheid zeker bepalen

Bij veel materialen is het absoluut noodzakelijk de restvochtigheid ervan te kennen. Bij brandhout moet bijvoorbeeld vaststaan dat het droog genoeg is om in de kachel te worden gelegd. Is de dekvloer al zo droog dat de werkzaamheden bij de bouw van het nieuwe huis voortgezet kunnen worden? En is de resterende materiaalvochtigheid bij een proef in een laboratorium laag genoeg om verder te gaan met het experiment? Deze en andere vragen worden met een thermo-hygrometer zeker en vooral uiterst nauwkeurig beantwoord. Hij maakt daartoe gebruik van zeer gevoelige sensoren, meet de gegevens en stelt deze goed leesbaar ter beschikking op het overzichtelijk display.

Met de datalogger de thermo-hygrometer aanvullen

Soms is het niet genoeg om gegevens alleen te meten met de thermo-hygrometer. Ze moeten vaak constant gemeten en ook nog eens geregistreerd worden. Als in een ruimte materiaal wordt opgeslagen dat zeer sterk reageert op een stijgende vochtigheid, dan speelt het toezicht daarop een cruciale rol. Met de datalogger voor vochtigheid kunnen de gegevens geregistreerd worden. De meetwaarden worden overzichtelijk weergegeven en veranderingen zijn meteen te zien. Daarmee wordt de thermo-hygrometer zinvol aangevuld en alle noodzakelijke gegevens zijn beschikbaar.

Datenlogger