testo SiteRecognition: Automatisch beeldbeheer.

Zelf toewijzen of laten toewijzen – aan u de keuze.

Veel op elkaar lijkende meetobjecten leveren veel op elkaar lijkende warmtebeelden op. Om de beelden na de meting duidelijk te kunnen toewijzen aan de verschillende meetplekken moest u tot nu toe omslachtige lijsten bijhouden of elk afzonderlijk warmtebeeld voorzien van een gesproken commentaar.

Veel op elkaar lijkende meetobjecten
testo SiteRecognition-technologie

Nu lost een innovatie van Testo deze problemen op: de testo SiteRecognition technologie regelt volledig geautomatiseerd het herkennen van de meetplek en het opslaan en beheren van de warmtebeelden na een meting of inspectiebeurt. Dat

  • sluit verwisselingen uit,
  • vermijdt fouten bij de evaluatie en
  • bespaart tijd omdat het handmatig toewijzen van beelden wegvalt.

Simpele uitleg in een video:

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

Hoe werken de meetplekherkenning en het beeldbeheer?

Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. Markering reeds voorhanden:
    Als de meetobjecten en meetplekken al gemarkeerd worden met QR codes, data matrix codes of barcodes, dan kunnen deze in de software testo IRSoft, die in de levering inbegrepen is, geïmporteerd worden en naar de warmtebeeldcamera testo 883 worden overgedragen.
  2. Markering nog niet voorhanden:
Aanleggen databank
Wanneer er nog zonder in te scannen codes wordt gewerkt, dan wordt in de testo IRSoft een databank met verschillende meetplekken gemaakt en beheerd, bijv. voor meerdere schakelkasten of mechanische installaties.
Aanbrengen markers

Om de plek waar werd gemeten terug te vinden worden er nieuwe markers voor de meetobjecten gemaakt, op gangbare etiketten geprint en op de meetplekken aangebracht.

De gegevens worden vervolgens overgebracht naar de warmtebeeldcamera.

Met beide methoden herkent de warmtebeeldcamera bij de opname van de warmtebeelden de markers automatisch en slaat de meetplekinformatie samen met het warmtebeeld op.

Scannen markers

Bij de synchronisatie met de testo IRSoft worden de opnames met behulp van de opgeslagen informatie over de meetplek overgenomen in de databank en automatisch toegewezen aan de juiste locatie.

Details

Op die manier kan met de pc-software testo IRSoft elk warmtebeeld van een meetplek worden herkend en geanalyseerd. Bovendien hebt u de mogelijkheid om de resultaten van uw werk te exporteren naar andere programma’s.

Databank met warmtebeelden

Overigens: met testo SiteRecognition kunt u warmtebeelden ook zoeken en vinden aan de hand van de naam van het meetobject, de datum of een bepaalde temperatuur.

De testo SiteRecognition-technologie: meer efficiëntie en veiligheid bij preventief onderhoud. Beschikbaar voor de warmtebeeldcamera modellen testo 883 en testo 890.