Fragment: Be sure– zeker meten met rookgasanalysers van Testo

Zelfstandige controle van het functioneren van gasanalyse-sensoren

Meetinstrumenten staan in de dagelijkse praktijk vaak bloot aan lastige of ruwe omgevingsvoorwaarden. Bij gasanalysesensoren is regelmatig sprake van tijdelijke overbelasting door extreme temperaturen of gasconcentraties buiten de meetbereikspecificaties.

Ook mechanische invloeden, bijvoorbeeld vallen van het instrument, zijn niet uitgesloten. Bovendien kunnen verontreiniging en afzettingen van materiaal de werking mettertijd hinderen.

Met de pulstestanalyse wordt vastgesteld of het instrument na zulke incidenten nog volledig in staat is om correct te meten. De sensor wordt in staat gesteld om zijn functioneren in regelmatige afstanden zelfstandig te controleren.

Samenvatting

Met de pulstestanalyse staat een geïntegreerde zelfbewaking ter beschikking die regelmatig controleert of de sensor klaar is voor gebruik en garandeert dat hij correct werkt. Testo ontwikkelt en produceert als toonaangevende fabrikant van meetinstrumenten zowel de feitelijke gassensor als de evaluerende elektronica van de instrumenten.

Voor het onderzoeken van nieuwe sensorfuncties staan zodoende uitgebreide knowhow en toegang tot alle aspecten van de meetmethode ter beschikking.

Momenteel wordt er bij Testo gewerkt aan de ontwikkeling van een in het meetinstrument geïntegreerde pulstestanalyse. De automatische sensorzelfbewaking verloopt op de achtergrond en heeft geen invloed op de toepassing van het instrument.

Content-2022-Landingpage-Illustration-2000x1500.jpg

1: Gas

2: Werk-elektrode

3: Potentiostaat

4: Referentie-elektrode

5: Meet-schakeling

6: Tegenelektrode

Help

673ece041ec6c39ba2dc7f0fd2ee13a1abc5af27
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Inhoud van de whitepaper

  • De elektrochemische sensor
  • De methode van de pulstestanalyse
  • Beschrijving van de test
  • Resultaten en voordelen voor de klant
  • Samenvatting
Content-2022-Landingpage-Whitepaper-2000x1500.jpg