Sensoren voor alle meetbereiken

Het meetbereik van een meetinstrument of sonde is het bereik van de meetparameters waar de meetfout binnen gedefinieerde grenzen blijft. Fouten van metingen worden in deze context ook als "nauwkeurigheid" aangeduid.

Bereiken en specificaties van sondes

Onze standaard sondes meten binnen een door ons vastgesteld bereik. De NTC-temperatuursonde 0613 1712 meet bijvoorbeeld binnen een meetbereik van -50 tot +150 °C. Binnen dit bereik blijft de meetfout binnen de vastgestelde grenzen van + - 0,2 °C (-25 tot +80 °C) en + - 0,4 °C voor het overig bereik.

Ligt het meetbereik van onze standaard sondes niet binnen uw vereiste specificaties?
Geen probleem - Testo kan een op maat gemaakte sonde voor u maken met een uitgebreid meetbereik. Dit gebeurt meestal met behulp van een alternatieve sensor.

Testo_Icon_Messbereich_2000x1500.jpg