Testo Ontzorg Pakket

Tot 7 jaar zorgeloos meten onder de gekalibreerde omstandigheden?

Weet waar u aan toe bent!

Voor de rookgasanalysers verleent Testo een standaard garantie van 2 of 3 jaar. Voor de testo 330-LongLife zelfs 5 jaar zonder enige vorm van contract. Voor u als klant betekent dit praktisch gezien een prijsdaling!

De kosten voor een meetinstrument bevatten namelijk:

  1. Kosten voor de aanschaf. Deze prijs is vastgesteld.
  2. Kosten voor reparaties of vervangingen tijdens de garantieperiode zijn voor rekening van Testo incl. de meetcellen (uitgezonderd verkeerd gebruik of defecten ontstaan door onjuist gebruik).
  3. Wilt u meer? Met ons Testo Ontzorg Pakket bent u verzekerd van low costs of ownership. testo ontzorg pakket

TOP

Het Testo Ontzorg Pakket is een service contract waarmee u tot 7 jaar lang tegen een vast laag bedrag per jaar verzekerd bent van zorgeloos meten onder gekalibreerde omstandigheden. Geen dure reparaties of dure meetcellen vervangingen meer. U weet te allen tijde waar u aan toe bent zonder verassende kosten achteraf.

Het pakket omvat naast een verlengde garantie tevens gratis extra voordelen als:

  • De jaarlijkse kalibratie
  • Automatisch oproepen voor service
  • Vervanging van slijtageonderdelen (incl. de meetcellen)
  • Gebruik van onze helpdesk
  • Nog veel meer...

Voor meer informatie over onze TOP bel naar 036-5487000! Gekwalificeerde “allround service” Ook na de garantieperiodes laat Testo de klant “niet in de kou staan”. Onze helpdesk beantwoord snel de gebruikersvragen.

Via onze wereldwijde servicedienst is een adequate hulpverlening gewaarborgd. Indien noodzakelijk stellen we een leeninstrument ter beschikking. Wij kalibreren uw instrument volgens de richtlijn ISO 10012. Zo is uw meetnauwkeurigheid ieder jaar weer zwart op wit aangetoond, overeenkomstig uw kwaliteitsvoorschriften.

Daarnaast kunt u voor uw rookgasanalyser ook een all-in servicecontract afsluiten. Hiermee zijn al uw onderhoudskosten tegen vaste lage jaarlijkse kosten ingedekt. Met onze kalibratiefleet voeren we ook kalibraties uit op lokatie en beantwoorden gebruikersvragen.

Meer vragen over het Testo Ontzorg Pakket of over onze all-in servicecontracten? Neem dan contact met Testo op!