Webinar met Testo

Webinar: Is uw bedrijf en meetapparatuur klaar voor de nieuwe gasketelwet?

webinar gasketelwet

Vanaf 1 januari 2023 wordt de nieuwe CO certificering (gasketelwet) in Nederland actief. Vanaf dat moment mogen alleen gecertificeerde installateurs nog werkzaamheden verrichten aan CV installaties.Tijdens deze Webinar vertellen wij u alles over de nieuwe gasketelwet en welke meetinstrumenten volgens deze nieuwe wet nodig zijn zodat u zich als installateur hier optimaal op kan voorbereiden

Binnenkort nieuwe data. 

Rookgasworkshop en gasketelwet

Ontmoet u ons liever in het echt, bezoek dan onze rookgasworkshops in samenwerking met Remeha.

Meer info en data

Help

1262c18efb9b43425f693905a429a11b31698f3f
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Webinars voorwaarden

Op deelname aan het Testo Webinar zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Organisator
Testo BV | Randstad 21 53, 1314 BH Almere | Tel.: +31(0)36-5487000

Deelname
Deelname staat open voor ingezeten natuurlijke personen. ("Deelnemers"). Deelname is alleen mogelijk vanaf 18 jaar. Deelname aan het webinar Om deel te nemen aan het webinar is registratie vereist door het registratieformulier in te vullen. Deelnemers moeten hun bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, samenwerking indien van toepassing, Testo-klantnummer indien van toepassing en bedrijfsadres (straat / huisnummer, postcode, stad) opgeven bij registratie. Deelname onder een valse naam of op naam van een ander is niet toegestaan. Deelname onder verschillende namen is niet mogelijk.
In ruil voor deelname aan de promotie gaat de deelnemer ermee akkoord dat de organisator zijn / haar persoonlijke gegevens mag verwerken voor reclamedoeleinden (inclusief persoonlijke productaanbevelingen).
Testo behoudt zich het recht voor om de webinars te beëindigen of uit te breiden zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen. Dit geldt met name als een goede uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In dat geval hebben deelnemers geen recht op claims tegen Testo.

Aansprakelijkheid
De deelnemer erkent hierbij dat Testo geen enkele garantie of garantie aanvaardt voor de beschikbaarheid van de internetpagina's via welke deelname aan het webinar plaatsvindt of voor de daarop geplaatste inhoud. Testo behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van deze internetpagina's (zelfs zonder voorafgaande kennisgeving) of de toegang ertoe geheel of gedeeltelijk te beperken.

Privacy en persoonlijke informatie
De gegevens die tijdens het webinar van de deelnemers zijn verzameld, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om het webinar uit te voeren. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://www.testo.com/privacypolicy.

Toepasselijk recht
Deze deelnamevoorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.