Webinar met Testo

Chat live met onze experts over verschillende onderwerpen zoals de gasketelwet, klimaatbeheersing of thermografie.

Op dit moment zijn geen Webinars ingepland. 

Webinars voorwaarden

Op deelname aan het Testo Webinar zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Organisator
Testo BV | Randstad 21 53, 1314 BH Almere | Tel.: +31(0)36-5487000

Deelname
Deelname staat open voor ingezeten natuurlijke personen. ("Deelnemers"). Deelname is alleen mogelijk vanaf 18 jaar. Deelname aan het webinar Om deel te nemen aan het webinar is registratie vereist door het registratieformulier in te vullen. Deelnemers moeten hun bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, samenwerking indien van toepassing, Testo-klantnummer indien van toepassing en bedrijfsadres (straat / huisnummer, postcode, stad) opgeven bij registratie. Deelname onder een valse naam of op naam van een ander is niet toegestaan. Deelname onder verschillende namen is niet mogelijk.
In ruil voor deelname aan de promotie gaat de deelnemer ermee akkoord dat de organisator zijn / haar persoonlijke gegevens mag verwerken voor reclamedoeleinden (inclusief persoonlijke productaanbevelingen).
Testo behoudt zich het recht voor om de webinars te beëindigen of uit te breiden zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen. Dit geldt met name als een goede uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In dat geval hebben deelnemers geen recht op claims tegen Testo.

Aansprakelijkheid
De deelnemer erkent hierbij dat Testo geen enkele garantie of garantie aanvaardt voor de beschikbaarheid van de internetpagina's via welke deelname aan het webinar plaatsvindt of voor de daarop geplaatste inhoud. Testo behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van deze internetpagina's (zelfs zonder voorafgaande kennisgeving) of de toegang ertoe geheel of gedeeltelijk te beperken.

Privacy en persoonlijke informatie
De gegevens die tijdens het webinar van de deelnemers zijn verzameld, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om het webinar uit te voeren. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://www.testo.com/privacypolicy.

Toepasselijk recht
Deze deelnamevoorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.