Webinar met Testo

Webinar: Ventilatiesystemen controleren en opnieuw inregelen.

testo-400-0635-9371-High-precision-vane-probe-100-mm-with-Bluetooth-incl-temperature-sensor-V3.jpg

Webinar: Ventilatiesystemen controleren en opnieuw inregelen. Wij laten u zien hoe je met de testo 400 allround meter. 

  • drukken, temperatuur, relatieve vocht, stroming snelheid, debiet, CO/CO2 en PMV/PPD metingen uitvoert. 
  • een snelle rapportage maakt en een groot aantal gelijktijdige metingen van verschillende grootheden uitvoert 
  • hoe u snel de meetwaardes verstuurd via de mail   

Meld u nu aan voor het Webinar op dinsdag 21 september 15.30 uur met Harry Haanstra 

Registratieformulier ventilatiesystemen controleren en inregleen

Help

4f5a290b5e16c0bb0a0b63b2f49ad6847fdbeefb
Bevestigen
Concept gevonden
Concept gevonden
Concepten gevonden
Bestaande formgegevens gevonden
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Webinar: Alles over dataregistratie conform CFR-part 11

cleanroomclimate-2021-Outbound-1-header-600x300.jpg
  • Betrouwbare dataregistratie is een onmisbare factor als u werkt conform CFR-part 11. Met nieuwe Testo Saveris 3 systeem met automatische rapportage en alarmering bent u perfect uitgerust. Wij laten zien hoe u eenvoudig, cleanrooms, koelkasten e.d. uitleest en rapporteert. Deze punten komen aan bod tijdens het Webinar:
  • Dataregistratie voor o.a. de pharma industrie t.b.v. het meten en registreren van temperaturen, vocht en druk  in overeenstemming met CFR-part 11.
  • Zeer geschikt voor de betrouwbare registratie van uw koelkasten, (-80) vriezers en het monitoren van drukken in cleanrooms.
  • Uitlezing met de Cockpit software voor het online monitoren en alarmeren van de data op elke willekeurige locatie.
  • Door het gebruik van plattegronden optimaal inzicht van de diverse meetpunten
  • Automatische rapportage

Meld u nu aan voor het Webinar op dinsdag 5 oktober 15.30 uur met Harry Haanstra

Registratieformulier dataregistratie CFR-part11

Help

8b83b2af6728c1f431e0283c95f38b179c9c38f3
Bevestigen
Concept gevonden
Concept gevonden
Concepten gevonden
Bestaande formgegevens gevonden
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Webinar: Validatie van autoclaven

testo-190-key-visual-2000x1500px.jpg

Om productkwaliteit en veiligheid te waarborgen ondergaan deze verschillende behandelingen. Van autoclaven tot sterilisatie. Het monitoren van deze processen is een belangrijke stap in de kwaliteitsborging en het gebruik van normale dataloggers is vaak niet mogelijk. Tijdens dit webinar staan wij stil bij de dagelijkse uitdagingen en op welke wijze een keuze gemaakt kan worden in de juiste meetinstrumenten.

Meld u nu aan voor dinsdag 2 november 2021 om 15.30 uur en stel uw persoonlijke vragen tijdens de livechat.

Registratieformulier Webinar validatie van autoclaven

Help

1093354d08e2e02230aed84937ca4fc0b92bf132
Bevestigen
Concept gevonden
Concept gevonden
Concepten gevonden
Bestaande formgegevens gevonden
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Webinar: Omgevingscondities bewaken met dataloggers en Cloud

KeyVisual-testo-Saveris-2-Map-neutral.jpg

U heeft koelingen waar voedingsmiddelen of medicijnen in zijn opgeslagen? U heeft een archief waar waardevolle goederen zijn opgeslagen die gevoelig zijn voor schommelingen in de luchtcondities?

 

In veel situaties bent u verplicht om een registratie bij te houden. Dit is op veel manieren mogelijk, van het regelmatig opschrijven van de meetwaarde van een display, een datalogger die op een PC wordt uitgelezen, tot en met loggers die via WiFi zijn verbonden met een Cloud applicatie. Tijdens dit Webinar informeren wij u over de mogelijkheden en geven u praktische uitleg over de eenvoudige en doeltreffende werking.

 

Meld u nu aan voor het Webinar op dinsdag 16 november 15.30 uur met Harry Haanstra.

Registratieformulier Webinar datalogger en Cloud

Help

168299a048348e24aee28b1a2f1e7fcd5088e2bb
Bevestigen
Concept gevonden
Concept gevonden
Concepten gevonden
Bestaande formgegevens gevonden
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Webinars voorwaarden

Op deelname aan het Testo Webinar zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Organisator
Testo BV | Randstad 21 53, 1314 BH Almere | Tel.: +31(0)36-5487000

Deelname
Deelname staat open voor ingezeten natuurlijke personen. ("Deelnemers"). Deelname is alleen mogelijk vanaf 18 jaar. Deelname aan het webinar Om deel te nemen aan het webinar is registratie vereist door het registratieformulier in te vullen. Deelnemers moeten hun bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, samenwerking indien van toepassing, Testo-klantnummer indien van toepassing en bedrijfsadres (straat / huisnummer, postcode, stad) opgeven bij registratie. Deelname onder een valse naam of op naam van een ander is niet toegestaan. Deelname onder verschillende namen is niet mogelijk.
In ruil voor deelname aan de promotie gaat de deelnemer ermee akkoord dat de organisator zijn / haar persoonlijke gegevens mag verwerken voor reclamedoeleinden (inclusief persoonlijke productaanbevelingen).
Testo behoudt zich het recht voor om de webinars te beëindigen of uit te breiden zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen. Dit geldt met name als een goede uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In dat geval hebben deelnemers geen recht op claims tegen Testo.

Aansprakelijkheid
De deelnemer erkent hierbij dat Testo geen enkele garantie of garantie aanvaardt voor de beschikbaarheid van de internetpagina's via welke deelname aan het webinar plaatsvindt of voor de daarop geplaatste inhoud. Testo behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van deze internetpagina's (zelfs zonder voorafgaande kennisgeving) of de toegang ertoe geheel of gedeeltelijk te beperken.

Privacy en persoonlijke informatie
De gegevens die tijdens het webinar van de deelnemers zijn verzameld, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om het webinar uit te voeren. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://www.testo.com/privacypolicy.

Toepasselijk recht
Deze deelnamevoorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.

Registratieformulier ventilatiesystemen controleren en inregleen

Help

9bcd485dbb33530e0b28bfc8f9d63aadecc6ec54
Bevestigen
Concept gevonden
Concept gevonden
Concepten gevonden
Bestaande formgegevens gevonden
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging