Webinar met Testo

Webinar: Validatie van autoclaven

Om productkwaliteit en veiligheid te waarborgen ondergaan deze verschillende behandelingen. Van autoclaven tot sterilisatie. Het monitoren van deze processen is een belangrijke stap in de kwaliteitsborging en het gebruik van normale dataloggers is vaak niet mogelijk. Tijdens dit webinar staan wij stil bij de dagelijkse uitdagingen en op welke wijze een keuze gemaakt kan worden in de juiste meetinstrumenten.

Meld u nu aan voor dinsdag 12 januari 2021 om 14 uur en stel uw persoonlijke vragen tijdens de livechat.

testo-190-key-visual-2000x1500px.jpg

Registratieformulier Webinar validatie van autoclaven

Help

bd0acb2bea911195a8faafc21ffed45c31327ca1
Bevestigen
Concept gevonden
Concept gevonden
Concepten gevonden
[Existing form data found]
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Webinar: Hoe voer je een goede binnenklimaat meting uit?

Er wordt de laatste weken veel gesproken over ventilatie. Waar moet u nu alleen op letten, en hoe kan je een goede meting doen om het binnenklimaat in kaart te brengen. Tijdens dit Webinar informeren wij u over de verschillende meetprincipes en geven praktische tips hoe u een goede meting kan uitvoeren. Wilt u dus meer te weten komen over binnenklimaat metingen en handige tips

meld u dan nu kosteloos aan om deel te nemen op DINSDAG 8 december 16.00 uur met Henk Sijens

(in de ontvangen emailing staat een verkeerde dag)
KeyVisual-climate-2020-bluelook-DE.jpg
Help

e1bea9d5a8f5e11b48bea7165421f78389f31cf2
Bevestigen
Concept gevonden
Concept gevonden
Concepten gevonden
[Existing form data found]
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Webinar: Omgevingscondities bewaken met dataloggers en Cloud

KeyVisual-testo-Saveris-2-Map-neutral.jpg

U heeft koelingen waar voedingsmiddelen of medicijnen in zijn opgeslagen? U heeft een archief waar waardevolle goederen zijn opgeslagen die gevoelig zijn voor schommelingen in de luchtcondities?

In veel situaties bent u verplicht om een registratie bij te houden. Dit is op veel manieren mogelijk, van het regelmatig opschrijven van de meetwaarde van een display, een datalogger die op een PC wordt uitgelezen, tot en met loggers die via WiFi zijn verbonden met een Cloud applicatie. Tijdens dit Webinar informeren wij u over de mogelijkheden en geven u praktische uitleg over de eenvoudige en doeltreffende werking.

En om uw deelname nu nog efficiënter te maken verloten wij onder de deelnemers na afloop van de webinar een WiFi datalogger.

Meld nu nu aan voor donderdag 26 november 2020 14.00 uur

Help

33e43f263c0bda22e1af95a9e56c8bf8e54dcd81
Bevestigen
Concept gevonden
Concept gevonden
Concepten gevonden
[Existing form data found]
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Webinars voorwaarden

Op deelname aan het Testo Webinar zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Organisator
Testo BV | Randstad 21 53, 1314 BH Almere | Tel.: +31(0)36-5487000

Deelname
Deelname staat open voor ingezeten natuurlijke personen. ("Deelnemers"). Deelname is alleen mogelijk vanaf 18 jaar. Deelname aan het webinar Om deel te nemen aan het webinar is registratie vereist door het registratieformulier in te vullen. Deelnemers moeten hun bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, samenwerking indien van toepassing, Testo-klantnummer indien van toepassing en bedrijfsadres (straat / huisnummer, postcode, stad) opgeven bij registratie. Deelname onder een valse naam of op naam van een ander is niet toegestaan. Deelname onder verschillende namen is niet mogelijk.
In ruil voor deelname aan de promotie gaat de deelnemer ermee akkoord dat de organisator zijn / haar persoonlijke gegevens mag verwerken voor reclamedoeleinden (inclusief persoonlijke productaanbevelingen).
Testo behoudt zich het recht voor om de webinars te beëindigen of uit te breiden zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen. Dit geldt met name als een goede uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In dat geval hebben deelnemers geen recht op claims tegen Testo.

Aansprakelijkheid
De deelnemer erkent hierbij dat Testo geen enkele garantie of garantie aanvaardt voor de beschikbaarheid van de internetpagina's via welke deelname aan het webinar plaatsvindt of voor de daarop geplaatste inhoud. Testo behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van deze internetpagina's (zelfs zonder voorafgaande kennisgeving) of de toegang ertoe geheel of gedeeltelijk te beperken.

Privacy en persoonlijke informatie
De gegevens die tijdens het webinar van de deelnemers zijn verzameld, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om het webinar uit te voeren. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://www.testo.com/privacypolicy.

Toepasselijk recht
Deze deelnamevoorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.