Centrale monitoring van alle auditrelevante omgevingsparameters - snel, eenvoudig en efficiënt.

Testo is al vele jaren een betrouwbare partner voor de farmaceutische industrie. Geen enkele andere sector is zo strikt gereguleerd en beperkt gecontroleerd. Omdat het uiteindelijk gaat om het welzijn en de gezondheid van de patiënten. Met Testo Saveris Pharma Solutions geven we u de zekerheid dat u altijd aan de veilige kant zit - in de productie, opslag en het transport van geneesmiddelen.

De nauwe uitwisseling met onze klanten toont: in een wereldwijd netwerk en dynamische wereld is het niet voldoende om nauwkeurig te meten. Het gaat meer om het uitgebreide beheer van alle relevante kwaliteitsparameters met een enkel, intelligent systeem dat uw dagelijkse werk eenvoudiger, efficiënter en betrouwbaarder maakt.

Contact opnemen

Heeft u vragen, of wilt u testo Saveris Pharma live ervaren in uw bedrijf?

Of het nu gaat om cleanroomproductie, onderzoek en ontwikkeling, opslag of transport -

Met testo Saveris Pharma Solutions kunt u de omgevingsomstandigheden van uw geneesmiddelen op elk moment eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar controleren.

testo Saveris Pharma Productie ...

  • Helpt u bij de centrale bewaking van alle voor controle relevante parameters en gegevens.
  • Minimaliseert risico's, verlaagt de kosten en vergemakkelijkt dus aanzienlijk efficiëntere productieprocessen.
  • Maakt snelle interventie mogelijk in kritieke situaties in alle fasen van de farmaceutische industrie.

testo Saveris Pharma Transport ...

  • Garandeert volledige controle over de koudeketen tijdens transport door eenvoudige bediening.
  • Maakt auditieve documentatie van alle relevante meetgegevens te allen tijde mogelijk.
  • Kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande monitoringsystemen.

testo Saveris Pharma Opslag ...

  • Hiermee kunt u alle auditrelevante parameters en gegevens centraal controleren.
  • Minimaliseert risico's, verlaagt de kosten en helpt u bij het bewaken van de verschillende opslagzones.
  • Maakt snelle interventie mogelijk in geval van afwijkingen en in kritieke situaties.

Overzicht van de systeemcomponenten