COVID-19 en levensmiddelen: dat moet u weten

De COVID-19-pandemie plaatst de voedingsbranche voor enorme uitdagingen. Want de wereldbevolking moet ook in tijden van besmettingsgevaar en lockdown veilig worden voorzien van levensmiddelen. Daarnaast is het zaak om de eisen aan hygiëne, Food Safety en veilig werken continu te verbeteren.

Leren uit het verleden

De lockdown eind maart 2020, waardoor een derde van de wereldbevolking werd getroffen, maakte de interactie tussen voedselproducenten, logistiek, detailhandel en horeca een stuk lastiger. In sommige supermarkten stonden de consumenten voor lege schappen. De meeste restaurants wereldwijd gingen dicht en alleen ophaal- en bezorgdiensten bleven werken. Deze situatie kan zich gemakkelijk opnieuw voordoen en alle acteurs moeten hierop zijn voorbereid.

Verantwoordelijkheid nemen

Veilige levensmiddelen
Voedselveiligheidsautoriteiten wereldwijd onderzoeken hoe het zit met het virus en de veiligheid van levensmiddelen. Daarbij worden ook mogelijke manieren van overdracht geanalyseerd. De verspreiding van het virus tussen producenten, retailers, horeca en consumenten moet voorkomen worden. Tot nu toe (stand: september 2020) is een overdracht van SARS-CoV-2 door levensmiddelen niet aangetoond. Dat ontslaat de voedingsbranche echter niet van de taak om veiligheidsmaatregelen bij de productie en verkoop van levensmiddelen te treffen om een overbelasting van de gezondheidszorg te vermijden.

Effecten op productiviteit en arbeidsveiligheid

De pandemie heeft de eisen aan output en arbeidsbescherming bij bedrijven die levensmiddelen produceren en verwerken snel veranderd:

 • aangebrachte schermen van plexiglas moeten gedesinfecteerd en met afstrijkjes op de aanwezigheid van door de lucht overgedragen ziekteverwekkers onderzocht worden.
 • Extra tests en desinfectiemaatregelen incl. controle en gegevensregistratie leiden tot vertragingen die weer een negatieve uitwerking op de productiviteit hebben.
 • Nieuwe onderzoeken naar COVID-19 bij het personeel moeten verricht en gedocumenteerd worden.
Arbeidsbescherming levensmiddelen

Deze stappen kunnen ondernemingen in de voedingsbranche uitvoeren om zeker te voldoen aan de registratieplichten:

 • Verzamelen van actuele, nauwkeurige gegevens over de gezondheid en veiligheid van de medewerkers
 • Naleven van de richtlijnen van lokale autoriteiten en de WHO
 • Bewaken van de naleving van de nieuwe protocollen

Zo helpt een digitaal kwaliteitsmanagementsysteem u

Food Safety Management System
 • Flexibele en snelle aanpassing van de bestaande processen aan nieuwe situaties
 • Vlekkeloze integratie van nieuwe controle- en corrigerende maatregelen
 • Gezamenlijke, veilige opslag en evaluatie van alle verzamelde gegevens over voedselveiligheid en arbeidsbescherming

 

6 inzichten over levensmiddelen en COVID-19

COVID-19 en levensmiddelen

De afgebeelde informatie weerspiegelt de actuele stand van kennis (september 2020). Houd er rekening mee dat de COVID-19 pandemie en de inzichten rondom de overdracht van het virus zich snel verder ontwikkelen.

Overlevingstijd van het virus op verpakkingen

Het COVID-19-virus kan op kunststof tot 72 h en op karton tot 24 h levensvatbaar blijven. De onderzoeken werden onder laboratoriumomstandigheden met een gecontroleerde relatieve luchtvochtigheid en temperatuur uitgevoerd en dienen daarom in de werkelijkheid met enig voorbehoud geïnterpreteerd te worden (van Doremalen et al., 2020).

Kooktemperaturen (> 70 °C) doden het virus

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat SARS-CoV-2 na 5 minuten incubatie bij 70 °C geïnactiveerd is (Chin et al., 2020). Dat wil zeggen dat normale kooktemperaturen (> 70 °C) voldoende zijn om het virus te inactiveren.

Virus overleeft diepvriestemperaturen

Studies laten zien dat SARS-CoV-2 bij 4 °C zeer stabiel is. Verwacht wordt dat het ook bij temperaturen onder nul een vergelijkbaar gedrag heeft als zijn voorgangers, d.w.z. het zou bij -20 °C tot 2 jaar lang infectueus kunnen blijven (WHO).

Virusoverdracht door rauwe levensmiddelen

Er bestaat momenteel geen wetenschappelijk bewijs voor het feit dat rauw gegeten levensmiddelen met de virusoverdracht in verband kunnen worden gebracht. Belangrijk is dat klanten en werknemers een goede hygiëne in acht nemen, zowel in de buurt van waar levensmiddelen open liggen, bijvoorbeeld saladebars, open vitrines met verse producten en bakartikelen, als bij het verwerken en serveren. Het risico op infectie is groter bij het kopen van appels en broodjes dan bij het consumeren ervan (WHO).

Overlevingstijd van het virus op oppervlakken

Onderzoeken toonden onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden aan dat SARS-CoV-2 op roestvast staal tot 72 uur levensvatbaar kan blijven (van Doremalen et al., 2020). De FDA adviseert om vaak aangeraakte oppervlakken zoals werkstations, kassa’s, betaalautomaten, deurklinken, tafels en werkbladen regelmatig te reinigen en te desinfecteren.

Geen virusvermeerdering in levensmiddelen

Coronavirussen kunnen zich in levensmiddelen of op hun verpakkingen niet vermeerderen. Voor de vermeerdering hebben ze een dierlijke of menselijke gastheer nodig. Daarom is het niet nodig om verpakkingsmateriaal van levensmiddelen te desinfecteren. Maar na de omgang met verpakkingen en vóór consumptie dienen de handen grondig gewassen te worden (WHO).

 

Food Safety en COVID-19: praktijkverslagen van onze klanten en partners

Testo Huqqa

“De eisen die onze klanten aan hygiëne en voedselveiligheid stellen, zijn veranderd.”

Uğur Çayırlı, Food Safety & Quality Administrator
bij HUQQA, Turkije

Hungry Lion Testo

“De tijd sinds het begin van de pandemie was voor ons een harde strijd.“

Gerhard Kotze, Regional Manager
bij Hungry Lion, Zuid-Afrika

Testo Food Focus

“De pandemie betekent voor de industrie vooral emotionele en economische stress.“

Linda Jackson, bedrijfsleidster
bij Food Focus, Zuid-Afrika

 

Checklists testo Saveris

Met handige checklists werken

Uw uitdaging

 • Regelmatige aanpassingen van processen en documentatie door nieuwe voorschriften
 • Gezondheid van de werknemers beschermen
 • Waarborgen van de productie

Onze oplossing

 • Snel en eenvoudig speciale checklists opstellen om de hygiëne- en gezondheidsvoorschriften na te leven
 • De volgende checklists kunnen op korte termijn worden aangepast aan uw lokale omstandigheden:
  - Contactloze indicatie van verhoogde lichaamsoppervlaktetemperatuur
  - COVID-19-zelfevaluatie
  - WHO-richtlijnen voor handen wassen

 

Remote audits testo Saveris

Remote audits contactloos uitvoeren

Uw uitdaging

 • Naleven van de Food Safety-regels – ook bij leverservice
 • Met inachtneming van de contactbeperkingen beoordelen of standaards worden nageleefd

Onze oplossing

 • Audits op elk moment contactloos uitvoeren
 • Toegang tot alle kwaliteitsgegevens in het digitale archief, onafhankelijk van waar men zich bevindt
 • Kwaliteitscontroles van alle locaties in real time bekijken
 • Naleving van de compliance-richtlijnen sneller, gedetailleerder en met meer verantwoordelijkheid aantonen
Food Safety testo Saveris

Voedselveiligheid onder controle

Uw uitdaging

 • De veiligheid van levensmiddelen is voor consumenten tegenwoordig belangrijker dan ooit
 • Omdat zowel de productie van levensmiddelen als de horeca en de detailhandel als kritische infrastructuur worden gezien heeft de voedingsindustrie de verantwoordelijke taak om op deze behoefte te reageren
 • Plannen en maatregelen ontwikkelen om in een volgend ernstig geval nog sneller en beter te kunnen reageren

Onze oplossing

 • Processen kunnen met een druk op de knop worden aangepast aan de actuele omstandigheden, zodat taken en uit te voeren kwaliteitscontroles steeds up to date zijn.
 • Geautomatiseerde real time bewaking van de temperatuur in koelruimtes en -vitrines maakt een efficiënte inzet van de koelcapaciteiten mogelijk. U bespaart stroom en voorkomt slijtage van de apparatuur.
Hygiëne testo Saveris

Hygiëne waarborgen – gezondheid beschermen

Uw uitdaging

 • Hygiëne is een wezenlijke factor ter voorkoming van COVID-19 infecties
 • Ook op de langere termijn zal het naleven en documenteren van de hygiënevoorschriften relevanter worden

Onze oplossing

 • Met de Solutions biedt Testo digitale systemen ter documentatie en garantie van hygiënestandaards

All-in oplossingen en meer informatie voor de voedingsbranche

Corona-Mobile 960x300px.jpg
Corona-Tablet 1536x450px.jpg
Corona-Desktop 2560x450.jpg
Corona-Wide Desktop 3840x450px.jpg