testo Saveris 1: de eerste keuze voor veeleisende toepassingen

Het bewaken van kwaliteitsrelevante informatie over de omgeving is een bedrijfskritisch proces waar veel van afhangt: 

 • Veiligheid van de producten
 • Reputatie
 • Relaties met klanten
 
De innovatieve all-in oplossing testo Saveris 1 regelt voor u de bewaking en documentatie van uw meetwaarden:
 • uiterst nauwkeurig
 • flexibel
 • volgens de normen…
 
… en met een betrouwbare alarmering bij overschrijding van grenswaarden en systeemkritische incidenten. 
 
Dat is nog niet alles – ontdek nu de 8 meest overtuigende redenen voor het monitoringsysteem testo Saveris 1.
 

 

Van risico's tot compliance: de 8 redenen voor testo Saveris 1

1. Tijd en kosten besparen

2. Risico’s verminderen

3. Kritische incidenten vermijden

4. Gegevensbeschikbaarheid optimaliseren


Met testo Saveris 1 kunt u ressources efficiënter inzetten

Met het meetgegevens-monitoringsysteem testo Saveris 1 bespaart u elke dag tijd en geld – merkbaar en blijvend!

Verbeterde inzet van personeel

 • Meetwaarden worden geheel geautomatiseerd uitgelezen, opgeslagen en gedocumenteerd.
 • Belangrijke gegevens hoeven niet gezocht te worden, maar zijn met een druk op een knop voorhanden.
 • Rapporten worden automatisch verstuurd.

Minder materiaalkosten

 

 • Geen papier en geen archiefkasten
 • Alle gegevens veilig en altijd toegankelijk opgeslagen in de databank of op de server
 • Bij een audit is alle informatie in een handomdraai beschikbaar.

Hogere productiviteit

 

 • Digitale voelers van de dataloggers van testo Saveris 1 kunnen tijdens bedrijf worden gewisseld.
 • Ideaal voor herkalibratie zonder stilstand van de installaties en zonder meetonderbrekingen

Geringere hardwarekosten

 

 • Eén datalogger kan tot wel vier meetpunten tegelijkertijd bewaken. Zo hoeft u minder loggers in te zetten en kunt u de uitgaven dus reduceren.
 • Integratie van andere meetgrootheden met analoge koppeling mogelijk

GxP-lexicon

alles wat u moet weten in één oogopslag

Checklist omgevingsmonitoring

daar moet u op letten

De situatie

 • Monitoring van kwaliteitsparameters genereert gegevens die moeten worden verzameld, doorgegeven, geïnterpreteerd en gedocumenteerd.
 • Elke deelstap heeft zijn eigen foutbronnen, vooral wanneer er sprake is van discontinuïteit in de media en menselijke interactie.

De risico's

 

Bij het handmatig uitlezen en documenteren doen zich vaak deze problemen voor:

 • Leesfouten
 • Verkeerde conclusies
 • Vergeten handtekeningen
 • Opzettelijk verkeerde vermeldingen

De oplossing

 

 • testo Saveris 1 automatiseert deze kritische werkstappen naadloos.
 • Dit minimaliseert foutbronnen en vermindert risico's.
 • Belangrijk in een farmaceutische omgeving: Een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat om de integriteit van gegevens te waarborgen, moderne technologie moet worden gebruikt om risico's tot een minimum te beperken.

Klimaatmonitoring in veilige hand

hier komt het op aan

Wat levert automatisering op?

10 redenen voor een monitoringsysteem.

Met testo Saveris 1 vermijdt u kritische incidenten

Wat kan er gebeuren?


Bij het werken met temperatuurgevoelige goederen of processen en in een gereguleerde omgeving kunnen telkens weer kritische incidenten optreden:

 • Overtreding van vastgelegde grenswaarden
 • Storingen van het systeem (bijv. bij stroom- of netwerkuitval)

Hoe komt u dit te weten?


Bij bewakingsoplossingen waar handmatig uitlezen van de gegevens nodig is, merkt u de storing pas als het al te laat is:

 • Gevoelige goederen kunnen onherroepelijk vernield zijn.
 • Er ontstaan aanzienlijke kosten, ook voor personeel en communicatie.

Daarom testo Saveris 1


Met testo Saveris 1 wordt u meteen op de hoogte gebracht zodra een situatie actie vereist:

 • Via SMS en/of via e-mail
 • Vroegtijdige interventie mogelijk, op tijd tegenmaatregelen treffen voordat er onherstelbare schade ontstaat.

Klimaatmonitoring in veilige hand

hier komt het op aan

Wat levert automatisering op?

10 redenen voor een monitoringsysteem

Met testo Saveris 1 verbetert u de gegevensbeschikbaarheid

Betrouwbare rapporten


 • Om meer uit uw meetwaarden te halen moeten rapporten flexibel afroepbaar en gemakkelijk te analyseren zijn.
 • Via de testo Saveris 1 cockpit kunnen allerlei rapporten voor diverse concrete situaties meteen als men ze nodig heeft of automatisch gegenereerd en per e-mail verstuurd worden.
 • Auditrelevante rapporten (21 CFR part 11 conform) zijn net zo gemakkelijk gemaakt

Op die manier regelt testo Saveris 1 een flink deel van uw routinewerkzaamheden en u kunt deze tijd productiever gebruiken.

Flexibele toegang tot gegevens


 • Met testo Saveris 1 hebt u uw meetwaarden steeds bij u – altijd & overal
 • Platformonafhankelijke toegang met alle devices die internet hebben
 • Ook alarmen kunnen net zo gebruiksvriendelijk worden bevestigd.

Locatie-overkoepelend werken


 • Bij meerdere filialen is het bewaken van de kwaliteitsgegevens bijzonder kritisch.
 • Er moet gewaarborgd worden dat uniforme standaards overkoepelend voor de hele organisatie worden nageleefd.
 • testo Saveris 1 ondersteunt u hierbij door volledige transparantie wat betreft alle aangesloten locaties resp. bereiken – en wel binnen één enkel, intuïtief te bedienen systeem.

Klimaatmonitoring in veilige hand

hier komt het op aan

Klimaatmonitoring in gevalideerde omgevingen

5. Gegevensveiligheid vergroten

6. Met betrouwbare partner werken

7. Van all-in oplossing profiteren

8. Voldoen aan compliance-voorschriften


Met testo Saveris 1 verhoogt u de veiligheid van uw gegevens

Klimatologische omgevingsvoorwaarden zijn een cruciale procesparameter. Daarom moeten het meten, weergeven en opslaan van de waarden absoluut betrouwbaar zijn. De veiligste methode om zo’n integriteit van de gegevens te bereiken is door de meetgegevens constant geautomatiseerd en digitaal te verwerken. Uw voordelen:

Werken volgens de normen


Onder andere conform: 

 • FDA 21 CFR Part 11
 • EU Annex 11 Computerized Systems
 • Good Manufacturing Practice
 • en nog veel meer 

Volledige transparantie


 • Met het flexibele usermanagement legt u individuele rechten vast. Via de Audit Trail van de CFR Software hebt u altijd een goed overzicht van wie wat wanneer heeft uitgevoerd.
 • Zo kunnen verantwoordelijkheden glashelder gedocumenteerd en aangetoond worden. 

Meer veiligheid


 • Geïntegreerde noodaccu in de testo Saveris Base voor alarmering bij stroomuitval 
 • Basisstation slaat tot wel 120 miljoen meetwaarden op, onafhankelijk van de server
 • Redundante opslag in dataloggers, basisstation en databank
 • testo UltraRange-radiotechnologie voor een veilige meetwaardenoverdracht

Gegevensintegriteit door volledig geautomatiseerde klimaatmonitoring

Altijd safe zitten

voldoen aan de eisen van de FDA 21 Part 11

Met testo Saveris 1 profiteert u van een betrouwbare partner

Een volledig geautomatiseerd monitoringsysteem is slechts één kant van de medaille: net zo belangrijk is de onderneming die achter de oplossing zit. U kunt ervan op aan dat Testo, met 65 jaar ervaring en marktleiderschap in talloze segmenten, u bij uw hele project met raad en daad zal ondersteunen. 

Veilige investering

 

 • Betrouwbare state-of-the-art-technologie met langdurige beschikbaarheid
 • Continue verdere ontwikkelingen, service en support
 • Investeren in de toekomst

Duurzaam systeem

 

 • De nieuwe testo Saveris generatie is neerwaarts compatibel met de vorige versie​
 • Vervanging of uitbreiding van oudere monitoring-projecten is stap voor stap mogelijk

Sterke focus op de klant 

 

 • Testo is met 36 dochtermaatschappijen in 26 landen en meer dan 80 verkoop- en servicepartners wereldwijd aanwezig.
 • Onze dochtermaatschappij Testo Industrial Services (TIS) is gespecialiseerd in meettechnische dienstverlening en helpt u net als onze regionale partners verder bij validatie, kwalificatie en kalibratie 

Klimaatmonitoring in veilige hand

hier komt het op aan

Van de losse datalogger tot het integrale monitoringsysteem

Met testo Saveris 1 hebt u alles onder één dak

De all-in oplossing testo Saveris 1 bestaat uit hardware, software en services. 

Betrouwbare hardware


 • Meet, verstuurt en slaat de meetwaarden op. 
 • Testo heeft ruim 60 jaar ervaring in het maken van meetoplossingen en sensoren 
 • Van Testo krijgt u alle meetinstrumenten die u nodig hebt voor het bewaken van omgevingsparameters, o.a. dataloggers voor de automatische meetwaardenregistratie en alarmering.

Intuïtief bedienbare software


 • Audit-proof, centraal en wereldwijd toegankelijk
 • Uitgebreide analyse en evaluatie van alle meetparameters 
 • Flexibele alarmeringen, uitvoerige rapportagefuncties en diverse mogelijkheden voor gegevensopslag 
 • Software testo Saveris CFR speciaal voor de eisen in de farmaceutische industrie (conform 21 CFR Part 11 en de Annex 11 van de EU-GMP-richtlijn)

Integrale services


 • Uitgebreid projectmanagement
 • Installatie en inbedrijfstelling
 • Site Acceptance Tests
 • Thermische en seizoens-mappings
 • Kalibratie, herkalibratie en testmiddelmanagement
 • Hardware- en software-validatie en hervalidatie-services
 • Back-ups van databank en Base
 • Uitgebreid aanbod aan scholingen en trainingen
 • Individuele service- en onderhoudspakketten

Checklist omgevingsmonitoring:

zo vindt u de passende oplossing

Klimaatmonitoring in veilige hand

hier komt het op aan

Met testo Saveris 1 kunt u compliance met een goed geweten waarborgen

Volledige automatisering van kritische processtappen

 

Anders dan bij gedeeltelijk geautomatiseerde monitoringsystemen kun je in volautomatische systemen voor omgevingsmonitoring alle regulatieve voorschriften volledig geautomatiseerd integreren.

 • Afleesproces 
 • Gegevensregistratie
 • Gegevenstransport
 • Gegevensanalyse
 • Documentatie
Daardoor is gewaarborgd dat de omgevingsgegevens correct geregistreerd en gedocumenteerd zijn. . 

Compliance zonder gaten bijgehouden

 

 • Ononderbroken documentatie van de meetwaarden en gegevensintegriteit wat alle locaties/locatie-bereiken betreft
 • Valideerbare software met een sterk gebruikersmanagement met authenticatieconcept, audit trail en ERES-principe overeenkomstig 21 CFR Part 11
 • Uitgebreide servicepakketten inclusief volledige documentatie voor de volgende audit

GxP-lexicon

alles wat u moet weten in één oogopslag

Altijd safe zitten

Voldoen aan de eisen van de FDA 21 Part 11Wilt u graag persoonlijk advies?