De nieuwe CO certificering 2020 / gasketelwet

Meer informatie over de nieuwe CO-certificering voor installateurs die werkzaamheden verrichten aan
CV installaties < 100 kW in woningen.


Hieronder treft u informatie aan welke wij voor u hebben verzameld vanaf verschillende platforms. Wij houden deze actueel zodat u steeds op de hoogte bent van de laatste status.
   

Wettelijke basis
In het voorjaar 2019 is het wetsvoorstel aangenomen om de certificeringsverplichting in te voeren. Het aannemen van een wet heeft tot gevolg dat er aanpassingen in regelgeving moeten plaats vinden. Pas nadat deze regelgeving is aangepast wordt een wet actief. In dit geval moet het Bouwbesluit worden aangepast.
 
De planning was destijds dat deze met ingang van 1 januari 2020 actief zou worden. Dit gaat alleen niet gehaald worden, en de minister heeft op 17 december dan ook een brief naar het ministerie gestuurd dat hij voorstelt deze aanpassing begin februari te bespreken. Als deze dan wordt aangenomen (gaat iedereen wel vanuit) wordt deze in de Staatscourant gepubliceerd en daarna geldt een overgangsperiode. Als dit allemaal vlot gaat is deze wet naar alle waarschijnlijkheid per 1 juni 2020 actief.

Wat betekent dit voor de installateur

Iedere installateur die werkzaamheden gaat verrichten aan CV installaties moet gecertificeerd zijn, en iedere persoon moet voldoen aan bepaalde opleidingseisen. Zonder deze papieren mag een installateur geen werkzaamheden meer verrichten aan CV installaties. Er komt een openbaar register waarin alle gecertificeerde installateurs te vinden zijn voor consumenten. Tevens moet een persoon zich kunnen legitimeren en daarmee laten zien dat hij zijn papieren heeft gehaald. Er zal vanuit de overheid wel een Postbus 51 campagne komen om iedereen bewust te maken van deze wijziging.

Hoe kan een installateur zich laten certificeren?

Hiervoor moet hij langs bij een certificerende instelling. Op dit moment zijn er twee partijen die een beoordelingsrichtlijn hebben opgesteld. InstallQ en KIWA. De installateur moet voldoen aan de stappen zoals beschreven binnen het certificatieschema. Hierop wordt deze  dan ook beoordeeld en vinden er audits plaats of je alles nog steeds correct uitvoert. 

Wat betekent Testo voor u?

Een installateur moet beschikken over meetinstrumenten om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren en deze te controleren. Meetinstrumenten moeten ook gekalibreerd worden. Meetinstrumenten die een installateur moet bezitten zijn oa: drukmeter(s), temperatuurmeter, rookgasanalyse, CO omgeving, multimeter.

 

installq_logo_rgb_2.jpg

Beoordelingsrichtlijn InstallQ

gasvalm_wit.jpg
Werkzaamheden gasverbrandinginstallaties
large_KIWA_certificaat.jpg
KIWA beoordelingsrichtlijn concept

Workshops en informatieboekje

Welke rookgasmeter past bij mij

testo 320: basis instapset voor rookgas metingen

testo-320-application-emission-003690.jpg

De 320 Basic Bluetooth is het instap meetinstrument voor het controleren en afstellen van een CV installatie. De testo 320 meet O2, CO en de temperatuur en berekent oa rendement, CO2 en de giftigheidsindex.

  • Alle basisfuncties zoals verbranding, rookgasverlies, O2, CO2, CO, druk(verschil) en schoorsteentrek.
  • Eenvoudige bedienings- en processtructuur.
  • Tüv getest, conform EN50739 deel 1 en 3

testo 330i: rookgasanalyse werkend met uw smartphone

Flue gas analyzer testo 330i

De rookgasanalyzer combineert betrouwbare meettechnologie met een revolutionaire bediening door de app - voor slimme metingen in de digitale wereld van vandaag.

 

  • Bediening via smartphone of tablet
  • Verdunning tot 30.000 ppm CO voor betrouwbare CO-meting op vaste brandstofsystemen
  • Maak eenvoudig rapporten en verstuur ze per e-mail

testo 300: voor professionele rookgasanalyse metingen

Flue gas analyzer testo 300

De testo 300 rookgasanalyzer is ideaal voor de belangrijkste metingen met verwarmingssystemen. Het combineert tientallen jaren ervaring in meettechnologie met moderne smart-touch bediening, robuuste constructie en e-mailen van rapporten.
 

  • Smart-Touch-technologie
  • Directe verzending van rapporten ter plaatse
  • Betrouwbare sensortechnologie en robuuste constructie