De nieuwe CO certificering / Gasketelwet

 

 

Update 14 juni 2022

De Raad voor Accreditatie heeft de drie certificeringsschema’s voor de Gasketelwet goedgekeurd.

Op 1 januari 2023 moeten alle installatiebedrijven die gasketels willen blijven installeren gecertificeerd zijn. Officieus worden er al bedrijfscertificeringen uitgevoerd, maar officieel kan het nog niet, omdat de Raad voor Accreditatie (RvA) en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TlOKB) tot nu toe de certificeringsschema’s nog niet goedgekeurd hadden. 

Gisteren kregen InstallQ, Kiwa en de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) het heuglijke nieuws van de RvA te horen dat hun schema’s eindelijk goedgekeurd zijn. De schema’s moeten nu eerst nog een stempeltje krijgen van de TLOKB, maar dat is slechts een formaliteit, want die organisatie heeft eerder aangegeven geen bezwaren meer te hebben.
 
Het gaat om de schema’s BRL 6000-25 van InstallQ, K25000 van Kiwa en de NHK BRL van de Haarden- en Kachelbranche. Deze zijn bedoeld als leidraad voor de certificerende instellingen Normec, SKG-IKOB, Kiwa, Dekra en Bureau Veritas. De volgende stap is dat deze certificerende instellingen op hun beurt weer geaccrediteerd worden.  (Bron: Installatie.nl juni 2022)

Update 14 oktober 2021

Minister Ollongren heeft vandaag een brief aan de tweede kamer gestuurd. Reden is dat de BRL’s al lange tijd ter goedkeuring liggen bij de Toelatingscommissie. Doordat de drie BRL’s inhoudelijk op punten verschillen (BRL 6000-25, KIWA BRLK25000 en de BRL van de NHK) heeft de commissie nog altijd geen goedkeuring gegeven.

Praktisch betekent dit dat de CI’s bedrijven nog altijd niet kunnen certificeren, wat een noodzakelijke stap is voor de Gasketelwet. Niet alleen de monteur moet zijn CO Vakmanschap behalen, ook het bedrijf moet zich laten certificeren. Zonder een Richtlijn is dit onmogelijk. Nadat o.a wij. ook vorige week weer de commissie hebben gevraagd naar de status heeft nu de Minister officiel laten weten dat april 2022 niet haalbaar is, en dit wordt uitgesteld tot 1 januari 2023.

CO-gecertificeerde rookgasanalysers

Testo heeft verschillende meetinstrumenten die voldoen aan de nieuwe Gasketelwet.
Hieronder hebben we ze voor u op een rij gezet:

testo 300 set 2

testo 300 Longlife set 1

testo 300 Longlife set 2

Draagbare CO-monitor

testo 510i

Alle informatie op een rij

Meer informatie over de nieuwe Gasketelwet voor installateurs die werkzaamheden verrichten aan CV installaties < 100 kW in woningen.

Hieronder treft u informatie aan welke wij voor u hebben verzameld vanaf verschillende platforms. Wij houden deze actueel zodat u steeds op de hoogte bent van de laatste status. De laatste update van Techniek Nederland leest u hier.

Wettelijke basis
In het voorjaar 2019 is het wetsvoorstel aangenomen om de certificeringsverplichting in te voeren. Het aannemen van een wet heeft tot gevolg dat er aanpassingen in regelgeving moeten plaats vinden. Pas nadat deze regelgeving is aangepast wordt een wet actief. In dit geval moet het Bouwbesluit worden aangepast. De aanpassing van het Bouwbesluit is in de Staatscourant nummer 354 gepubliceerd. De volledige tekst leest u hier.

De nieuwe Gasketelwet is hiermee per 1 oktober 2020 een feit, hierbij aanmerkend dat er een overgangsperiode van 1,5 jaar geldt. Omdat 1 april 2022 niet haalbaar is heeft de minister de wet uitgesteld tot 1 januari 2023. Daarna is het niet gecertificeerd sleutelen aan een CV ketel strafbaar.

Wat betekent dit voor de installateur
Iedere installateur die werkzaamheden gaat verrichten aan CV installaties moet gecertificeerd zijn, en iedere persoon moet voldoen aan bepaalde opleidingseisen. Zonder deze papieren mag een installateur geen werkzaamheden meer verrichten aan CV installaties. Er komt een openbaar register waarin alle gecertificeerde installateurs te vinden zijn voor consumenten. Tevens moet een persoon zich kunnen legitimeren en daarmee laten zien dat hij zijn papieren heeft gehaald. Er zal vanuit de overheid wel een Postbus 51 campagne komen om iedereen bewust te maken van deze wijziging.

Ook als bedrijf certificeren
Als persoon kan je al een CO examen afnemen bij verschillende aanbieders. Daarnaast moet je dadelijk ook als bedrijf gecertificeerd worden. Hiervoor moet u langs bij een certificerende instelling. Op dit moment zijn er drie partijen die een beoordelingsrichtlijn hebben opgesteld. InstallQ (BRL6000-25) en KIWA BRLK25000, de derde is opgesteld door Stichting NHK, en is alleen van toepassing voor gashaarden. De installateur moet voldoen aan de stappen zoals beschreven binnen het certificatieschema. Hierop wordt deze  dan ook beoordeeld en vinden er audits plaats of je alles nog steeds correct uitvoert. In de beoordelingsrichtlijn is ook een lijst opgenomen met meetinstrumenten waar een installateur over moet beschikken. Deze is (stand januari 2021, wijzigingen voorbehouden) als volgt opgesteld.

 

Overzicht van outillage, documenten en instrumenten

 

Voor de sterkteproef van een gasleiding

Voor het doen van een sterkteproef vlgs. NPR 3378 Sectie Gasleidingen. Drukstoot van 5 bar:

  • een manometer met een afleesbaarheid van 0,1 mbar en een nauwkeurigheid van 5 % Rdg (5 % van de    gemetenwaarde);
  • een afpersset geschikt voor drukstoten tot 5 bar.

Drukmetingen voor lekdichtheid gasleiding:

  • Voor het meten van drukken van 0 tot 20.000 Pa (200 mbar *) meetapparatuur volgens NPR3378

Voor het zoeken naar een gaslek

  • Lekzoekspray of
  • een gaslekzoeker met weergave van gasconcentraties d.m.v. display of led’s en akoestisch signaal. 

Drukmetingen van verschildrukken

  • Voor het meten van verschildrukken van 0 tot 10.000 Pa (100 mbar *) meetapparatuur volgens EN 50379 deel 2
  • Voor het meten van trek van -50 tot 200 PA meetapparatuur volgens EN 50379 deel 2

Voor verbrandingsgas analyse

  • Voor het meten van CO, O2 en rookgastemperatuur in rookgassen meetapparatuur volgens EN 50379 deel 2.

Voor controlemetingen in de omgevingslucht

  • Voor het meten van CO in de omgeving een meetinstrument met een LCD weergave van het aanwezige CO percentage. Ter indicatie de rookgasmeter worden gebruikt, bij voorkeur beschikt een monteur over een persoonlijke veiligheidsmeter voor het monitoren van de CO in de omgeving

testo-300-andriessen-gasketelwet-checked-600x300.jpg

Webinar: Bent u klaar voor de nieuwe Gasketelwet? Binnenkort nieuwe data. 

 

gasvalm_wit.jpg
Werkzaamheden gasverbrandinginstallaties
large_KIWA_certificaat.jpg
KIWA beoordelingsrichtlijn concept
installq_logo_rgb_2.jpg

Beoordelingsrichtlijn InstallQ

Workshops met Remeha en informatieboekje

Welke rookgasmeter past bij mij