Economische en veilige werking van PV-installaties

Met Testo-warmtebeeldcamera´s kan men PV-installaties meten:

 • breed spektrum
 • contactloos
 • efficiënt bewaken
   

Op die manier wordt gegarandeerd dat de installaties altijd met het maximale rendement werken.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

Monitoring en controle van PV-installaties

Person thermographically testing photovoltaic plant

Via PV-thermografie kan men defecten aan zonnepanelen en gebreken aan installaties betrouwbaar opsporen – bijvoorbeeld:

 • Hotspots wegens paneeldefecten
 • Panelen met open klemspanning (OC)
 • Kortsluitingen
 • Losse contactpunten
 • Oververhitte kabels en aansluitdozen

Thermal image of photovoltaic plant with defect

Bij een PV-thermografisch onderzoek kan men de eisen van een veilige installatie en het beschermen van personen mooi combineren:

 • Storingen worden op warmtebeelden probleemloos herkend, het vlekkeloos functioneren van alle componenten wordt gewaarborgd waardoor een gevaarloze werking van de PV-installatie wordt bereikt.
 • Door het meten op een veilige afstand is de veiligheid van personen daarbij altijd gegarandeerd.Warmtebeeldcamera voor PV-installaties

 • Praktische gids
  • Praktische gids
 • Handige kennis over thermografie in kleine en grote zonnecentrales:
 • Storingsbeelden en oorzaken
 • Tips en tricks meetfouten voorkomen
 • Het juiste thermische beeldscherm selecteren
 • Hier aanvragen

Efficiënte instandhouding van zonneparken

Solar park

Met name bij grote PV-installaties is een regelmatige, grondige inspectie essentieel, omdat één enkele zonnecel met een storing al negatieve effecten kan hebben op de opbrengst van de hele installatie.

Tijdbesparende meting:

ook bij paneeloppervlaktes van enkele honderden vierkante meters en wisselende intensiteit van de zonnestraling vormt PV-thermografie een zeer efficiënte methode bij het zoeken naar thermische anomalieën.


Thermal image of photovoltaic plant on roof

Verhoogde meetzekerheid door invoer van de intensiteit van de zonnestraling

PV-modus:

de waarde van de zonnestralingsintensiteit kan samen met het warmtebeeld worden opgeslagen en is vervolgens beschikbaar bij de beeldanalyse.
Zorg voor de efficiëntie van zonneparken

 • Toepassingsvoorbeelden
  • Toepassingsvoorbeelden
 • Bij grote PV-installaties is een betrouwbare en tegelijkertijd tijdbesparende inspectie van het grootste belang.
 • Warmtebeeldcamera´s van Testo maken eenvoudige opname en beheer van warmtebeelden mogelijk, alsmede een professionele, zinvolle analyse.
 • Lees meer in onze toepassingsvoorbeelden
 • Toepassingsvoorbeelden