Een mechanisch ventilatiesysteem (MV) correct instellen – met techniek van Testo

Steeds beter geïsoleerde gebouwen met steeds dichtere schillen leiden ertoe dat vocht en geuren niet meer door voegen kunnen ontsnappen. Bovendien kan ook verse lucht niet meer gewoon het huis in komen. Hier komt mechanische ventilatie (MV) om de hoek kijken: deze ventilatorgesteunde systemen zorgen voor luchtwisseling, door verse lucht naar binnen te leiden en verbruikte lucht, schadelijke stoffen en geuren af te voeren. Dat zorgt voor meer comfort en voorkomt vochtschade en schimmelvorming.

Praktijkgids: Meettaken aan woonruimte-ventilatiesystemen

Onderhoud ventilatiesysteem – zo gaat dat

Klimaat-meetinstrumenten en sondes van Testo helpen u bij alle fasen van een MV-systeem: van de prille planning tot de optimale instelling tot aan de regelmatige inspectie van de prestaties – intuïtief, nauwkeurig en met oog voor de geldende wetgeving. Uiteraard kan de klimaat-meettechniek van Testo zowel voor centrale als voor decentrale ventilatiesystemen worden toegepast.

Debiet en luchthoeveelheid in een ventilatiekanaal bepalen

Onderhoud ventilatiesysteem

Met de testo 440 en de bijpassende hittedraad- of vleugelrad-sonde berekent u het debiet in een kanaal snel en precies.

  • Ventilatiesysteem deskundig in bedrijf stellen en onderhouden
  • Efficiënte werking waarborgen
  • Meetgegevens opslaan en voor inbedrijfstellingsrapport exporteren

Aantal luchtwisselingen per uur bij kleppen inspecteren

Ventilatiesysteem instellen

Met de testo 440, een vleugelrad-sonde (Ø 100 mm) en de bijpassende testovent 417 gelijkrichter-set berekent u het debiet bij luchtafvoer- en luchttoevoerkleppen eenvoudig en foutloos.

  • Afvoer van ruimtelasten waarborgen
  • Zorgen voor voldoende toevoer van verse lucht en ventilatie
  • Tochtverschijnselen en geluidsoverlast vermijden

Vocht en temperatuur in ruimtes meten

Aantal luchtwisselingen per uur

De relatieve luchtvochtigheid en de luchttemperatuur in ruimtes kunt u in een handomdraai bepalen met de testo 440 en de bijpassende vochtigheids-temperatuursonde.

  • Een gezond binnenklimaat waarborgen
  • Schimmelgevaar vermijden
  • Bouwmaterialen beschermen

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact