CO2 meten om het besmettingsrisico door aerosolen te reduceren

Wetenschappelijke studies laten een samenhang tussen het CO2-gehalte en de aerosolconcentratie in de lucht zien. Aerosolen ontstaan vooral bij het ademen en spreken en kunnen ziekteverwekkers en virussen zoals coronavirussen overdragen. Meettechniek van Testo helpt u om een verhoogd CO2-gehalte op tijd te herkennen. Met een optimale instelling van het ventilatiesysteem kunt u zo te allen tijde voor een goede binnenluchtkwaliteit zorgen en een overdracht van ziekteverwekkers via de lucht voorkomen. Daardoor kan het besmettingsrisico met ziektes als COVID-19 gereduceerd worden. Ook de Duitse regering raadt bijvoorbeeld aan om het CO2-gehalte in de lucht door gebruik van CO2-meetinstrumenten te controleren om maatregelen voor het luchten te treffen en daardoor het besmettingsrisico te verminderen.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

Producten

testo 440 CO2-set

testo 440 CO2-set
 • Helder gestructureerd meetmenu voor langetermijnmeting en parallelle bepaling van de CO2-concentratie, luchtvochtigheid en luchttemperatuur in gesloten ruimtes
 • Absolute-druk-compensatie, berekening van natteboltemperatuur, dauwpunt en absolute vochtigheid 
 • Draadloze sonde, intern gegevensgeheugen en USB-aansluiting voor de export van gegevens
 • Het klimaat-meetinstrument kan worden uitgebreid met een groot assortiment aan digitale sondes

testo 400 behaaglijkheid-set

testo 400 behaaglijkheid-set
 • Bepalen van de behaaglijkheid volgens de normen: PMV en PPD alsmede tocht en turbulentiegraad volgens EN ISO 7730 en ASHRAE 55
 • Bepalen van CO2-concentratie, luchtvochtigheid, luchttemperatuur en turbulentiegraad, incl. langetermijnmeting
 • Intuïtieve meetprogramma’s, meting met volledige documentatie, meetgegevensmanagement- en analysesoftware testo DataControl
 • Het klimaat-meetinstrument kan worden uitgebreid met een groot assortiment aan digitale sondes

CO2-meetinstrument
testo 315-3

CO2-meetinstrument testo 315-3
 • Uiterst nauwkeurige, elektrochemische CO-sensor, shockproof infrarood-CO2-sensor
 • Optisch en akoestisch alarm bij overschrijding van grenswaarden – grenswaarden individueel definieerbaar
 • Robuuste uitvoering
 • TÜV-gekeurd volgens DIN EN 50543

   

Datalogger testo 160 IAQ

testo 160 IAQ datalogger
 • Ideaal voor het continu bewaken van de binnenluchtkwaliteit (IAQ)
 • Bijzonder gebruiksvriendelijk: dankzij weergave van de binnenluchtkwaliteit volgens het stoplichtprincipe
 • Groot display om de waarden voor CO2, temperatuur en vochtigheid af te lezen • Eenvoudige installatie, integratie en bediening
 • Perfect verbonden: opslag van gegevens in de Testo Cloud, real time alarm per e-mail of (optioneel in combinatie met Advanced-licentie) SMS

Downloads

Special CO2-bewaking en binnenluchtkwaliteit
Testo special ‘CO2-bewaking en binnenluchtkwaliteit’.

Controleren CO₂-concentratie in klaslokalen

Meer over Facility Management

 

Wat zijn aerosolen

Overdracht door de lucht via aerosolen
Aerosolen zijn minuscule druppels of zwevende deeltjes die bij het uitademen in de lucht terechtkomen. Ze zijn slechts enkele micro- of nanometer groot, met als gevolg dat ze in de lucht zweven en maar heel langzaam naar de grond zakken. Bij het ademen, praten of zingen wordt de lucht uitgeademd. Elke mens stoot daarbij permanent CO2 en aerosolen uit. Daardoor kunnen ziekteverwekkers en virussen, bijvoorbeeld coronavirussen, worden overgedragen.

Aerosolen in ruimtes

Over het algemeen heerst in gesloten ruimtes een aanzienlijk hogere kans op besmetting dan buiten, omdat de aerosoldeeltjes langer in de lucht blijven. Door het toenemende gehalte aan aerosolen ontstaat daarbij het gevaar van een ongemerkte verspreiding van ziekteverwekkers. Als het gehalte hoog genoeg is, kunnen de aerosolen daarbij ondanks (veiligheids-)afstand toch worden ingeademd. Men heeft het dan over een overdracht via de lucht door aerosolen. Hoe lager de aerosolconcentratie, des te geringer is de dosis aerosolen die personen inademen, en daarmee ook het besmettingsrisico. Dit risico van overdracht via de lucht kan door verdringen of mengen met onbelaste lucht gereduceerd worden. Hiervoor zijn regelmatig luchten of een optimale instelling van het ventilatiesysteem vereist.
CO2-bewaking met testo 160 IAQ

CO2-meting tegen aerosolen

CO2-meting met testo 440
Het CO2-gehalte neemt toe wanneer veel mensen in een slecht geventileerde ruimte verblijven. Op basis van de CO2-concentratie kan men uitspraken doen over de waarschijnlijke aerosolbelasting. Hoe hoger het CO2-gehalte, des te groter het risico om aerosolen in te ademen die iemand anders vlak daarvoor heeft uitgeademd. De CO2-concentratie is dus een soort indirecte meting voor een mogelijke blootstelling aan aerosolen. De lucht in een ruimte die alleen door menselijk gebruik wordt belast, wordt normaal gesproken beoordeeld door het CO2-gehalte. CO2-sensoren kunnen helpen bij het herkennen van hoe goed of slecht de lucht in een ruimte is. Daarbij is een CO2-concentratie tot 1.000 ppm (parts per million) in gesloten ruimtes acceptabel. Ter vergelijking: buitenlucht vertoont een CO2-waarde van ca. 400 ppm.

Luchtvochtigheid tegen met virussen belaste aerosolen

Zeer lage temperaturen en een geringe luchtvochtigheid zorgen voor lange overlevingstijden van virussen op oppervlakken in de lucht. Ook bij gemiddelde temperaturen van 20-30 °C en een geringe luchtvochtigheid kunnen virussen lang overleven. In een bereik tussen 40% en 60% relatieve luchtvochtigheid krimpen aerosolen daarentegen zo zeer ineen dat de zoutconcentratie in de aerosolkern zo hoog wordt dat de kiemen en micro-organismen die erin zitten worden gedood. Daarom wordt naast de CO2-meting een regelmatige meting van de relatieve luchtvochtigheid aanbevolen.
Vochtigheidsmeting met testo 400