In de horeca: Veilige levensmiddelen in onveilige tijden

Stijgende prijzen, onbetrouwbare productieketens en een steeds nijpender gebrek aan goed personeel: de uitdagingen voor Food Services en horeca zijn even talrijk als ingewikkeld. Nu is het zaak om de veiligheid van levensmiddelen consequent volgens de HACCP richtlijnen te blijven waarborgen. Zo blijven de klanten u trouw en u blijft succesvol zaken doen.

Kom nu te weten hoe meettechniek de horeca helpt om kosten te verlagen en de voedselveiligheid vanaf de goederenontvangst tot aan het opdienen van het eten te waarborgen.

Welke levensmiddelen worden het hardst getroffen door de prijsstijging?

Levensmiddelen waren jarenlang en in veel landen goedkoop en in overvloed verkrijgbaar. In de zomer van afgelopen jaar kwam daarin echter verandering:

tussen juni 2021 en juni 2022 namen de prijzen voor levensmiddelen als gevolg van de corona-pandemie, globale conflicten en de inflatie wereldwijd voelbaar toe.

Spijsvetten en spijsolie

Prijsontwikkeling spijsolie

Vlees en vleeswaren

Prijsontwikkeling vlees

Zuivelproducten en eieren

Prijsontwikkeling melk

Application testo 270

Meettips: kosten verlagen met meettechniek

Wist u al dat meetinstrumenten van Testo voor levensmiddelen professionals uit de voedingsbranche overal ter wereld de hele dag door niet alleen helpen om wettelijke voorschriften na te leven, maar ook om hun kosten te reduceren? Vooral de frituurolietester testo 270 is hier zijn geld meer dan waard gebleken - onze aanbeveling voor procesoptimalisatie bij het oliemanagement

Frituurolie besparen - omdat elke druppel telt

Spijsolie werd bijzonder hard getroffen door de prijsstijging bij levensmiddelen. In sommige landen stegen de kosten voor het vloeibare goud met meer dan het dubbele! Maar de pijn kan verzacht worden: de regelmatige meting met de frituurolietester testo 270 voorkomt dat frituurolie te vroeg of te laat wordt vervangen – dat kan het frituurolieverbruik met tot wel 20 % verlagen en zo merkbaar kosten besparen.

Bereken nu uw potentiële besparing

Zo snel hebt u de inzet van frituurolie-meettechniek terugverdiend: met een paar muisklikken toont de Testo frituurolie-calculator u hoeveel uw individuele besparing zal zijn.

Meer veiligheid tussen koelruimte en fornuis: nog meer meettips

Door efficiënte metingen kunnen ook processen bij de goederenontvangst, in magazijn en keuken duidelijk worden versneld – en dat draagt bij aan een kostenreductie terwijl tegelijkertijd de HACCP-voorschriften worden nageleefd.

Goederenontvangst

Meettechniek levensmiddelen goederenontvangst

Voordat de verantwoordelijkheid voor goederen op u overgaat moet consciëntieus en efficiënt gecontroleerd worden of de kwaliteit in orde is. Ideaal hiervoor: een gecombineerde infrarood- en steekthermometer zoals de testo 104 IR.

Wanneer de steekproefmeting van de oppervlaktetemperatuur niet bevredigend is, kunt u met hetzelfde meetinstrument de kerntemperatuur meten. Vaak blijkt dan dat de goederen in orde zijn en toch niet weggegooid hoeven te worden.

Magazijn

Meettechniek levensmiddelen magazijn

Bij de opslag van goederen is de bewaking van de klimaatvoorwaarden cruciaal voor veilige levensmiddelen en kostenbeheersing. Met een datalogger zoals de testo 174 T in koelmeubels kan bijvoorbeeld gewaarborgd worden dat deze ook echt het koelvermogen leveren dat ze moeten leveren.

Met een defecte koelkast hebt u namelijk jarenlang te maken met kosten door vermijdbaar bederf van levensmiddelen.

Keuken

Meettechniek levensmiddelen keuken

In de keuken schuilt het grootste potentieel voor voedselbeschermers. Want behalve meten van de kerntemperatuur vlak voor het opdienen (bijv. met de testo 108) kan men ook de pH-waarde van vlees (testo 205) of zoals boven al gezegd de kwaliteit van frituurolie (testo 270) meten en tegelijkertijd kosten besparen.

Alle meetwaarden helpen om alerter met levensmiddelen om te gaan en daarbij de voorschriften voor voedselveiligheid na te leven.


Links en downloads: voedselveiligheid waarborgen, koelketen in acht nemen

Veilige levensmiddelen op alle gebieden

Levensmiddelen-meettechniek voor de hele procesketen

Voedselveiligheid gedurende de koelketen

Uitdagingen meester worden – koelketen in acht nemen

Praktische tips om correct te meten

Download: Praktische tips voor het correct meten in de voedingssector

Pocket Guide Voedselveiligheid

Download: 60 pagina's met talloze praktische tips voor iedereen die met levensmiddelen werkt

Poster temperatuurgrenswaarden

Download: De belangrijkste temperatuurgrenswaarden van levensmiddelen.

Whitepaper voedselverspilling

Download: Voedselverspilling begrijpen en vermijden – kosten verlagen en het milieu beschermen.

Andere praktijkgidsen & downloads over voedselveiligheid