Bakkerij, slagerij

In slagerijen en bakkerijen wordt dagdagelijks gewerkt met verse, snel bederfelijke vleeswaren, brood en banket en andere levensmiddelen. Daarbij moet absoluut op de temperatuurvoorwaarden worden gelet. Want de kwaliteit van de waren moet onberispelijk zijn.

Oplossing voor temperatuurbewaking

testo-Saveris-2-application-stationary-measurement-005535-US.jpg

Complete oplossing

In uw slagerij moet u er permanent op toezien, dat bepaalde temperatuurwaarden niet worden overschreden.

  • Dataloggersysteem gebruiken
  • Temperaturen zeker, automatisch en met minimale moeite bewaken

Temperatuur steekproeven

testo-108-application-temperature-002915.jpg

De temperatuur van levensmiddelen is van doorslaggevende invloed op de vorming en vermeerdering van kiemen, en zo op productkwaliteit en de gezondheid van de consument.

  • Regelmatige temperatuurcontrole
  • Garanderen van de veiligheid van levensmiddelen

Temperatuurbewaking

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Er zijn een groot aantal inrichtingen, waarin (diep)gevroren levensmiddelen moeten worden opgeslagen.

  • Met dataloggers de temperatuur continu documenteren
  • Toelating volgens EN 12830

pH-meting

testo-2O5-application-temperature-001522.jpg

De pH-waarde van levensmiddelen is direct van invloed op de groei van micro-organismen en zo op de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen.

  • pH-waarde als kwaliteitskenmerk voor de beoordeling van uw levensmiddelen
  • Eenvoudige meting van deze belangrijke kwaliteitsparameters