Monitoring en optimalisatie van de cementproductie met het emissie-meetinstrument testo 350.Cement

Geen materiaal wordt wereldwijd meer gebruikt dan cement – en de vraag stijgt dagelijks. Dienovereenkomstig groeit ook het aanbod en wordt de concurrentie op de markt groter. Bijgevolg zijn een vlekkeloze productkwaliteit en een tijds- en kostenefficiënte productie van essentieel belang. Bovendien moeten talrijke milieuvoorschriften in acht worden genomen.

Een toepassing van de modernste meettechniek, zoals de testo 350, is hierbij absoluut noodzakelijk.

Neem contact op!

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag!

De uitdaging.

Bij de productie van cement zijn er in principe drie essentiële toepassingsgebieden voor monitoring en analyse van de optredende emissies.

Controle van de ovenatmosfeer bij de klinkerproductie
Hier heersen gemiddelde temperaturen van 1.100 °C – 1.300 °C. Bovendien zijn concentraties van 2 vol.% O2, max. 500 ppm CO en ca. 1.000 ppm NO te verwachten. Een mogelijk meetpunt voor het vaststellen van deze waarden kan zich bijvoorbeeld aan de draaiovenuitgang bevinden. Hier kan makkelijk worden gecontroleerd of tussen de in- en uitgang van de voorverhitting valse trek ontstaat.

Controle van de ovenatmosfeer aan de voorverwarmer
In het hoofdproces van de cementproductie wordt het ruwe materiaal door een cycloontoren naar beneden getransporteerd en in tegengestelde richting aan hete proceslucht blootgesteld, om de CO2 uit te drijven. Aan de uitlaat van de voorverwarmer zijn meetwaarden van 700 °C, 3 vol.% O2, 500 ppm CO en 400 ppm NO te verwachten. Een dagelijkse meting van deze parameters is aan te bevelen

Inachtneming van milieuvoorschriften
De cementproductie is een proces dat veel grondstoffen en energie verbruikt en hierbij ook veel emissies veroorzaakt, die voor mens en natuur niet ongevaarlijk zijn. Zo ontstaan door het regelmatige drogen en verhitten bijvoorbeeld rookgassen die er mede de oorzaak van zijn dat de afvoerlucht van het gehele proces extreem veel stof bevat. Tot de emissies behoren ook koolstofdioxide-emissies, die bij verbranding ontstaan. Om ervoor te zorgen dat alle emissies binnen de grenzen van de betreffende milieuvoorschriften blijven, worden de optredende emissies het beste direct aan de schoorsteen gemeten en geanalyseerd. Alleen zo kunnen de bevoegde leidinggevenden op tijd reageren en de betreffende processen en installaties optimaliseren, indien de grenswaarden zouden worden overschreden.

Om stand te houden binnen de harde concurrentie van het meestgebruikte bouwmateriaal ter wereld, moet niet alleen met zo weinig mogelijk tijd en kosten een goede kwaliteit van het product worden gegarandeerd, maar moeten ook alle relevante voorschriften ter bescherming van het milieu in acht worden genomen. Testo is deze uitdagingen aangegaan en heeft een optimale oplossing ontwikkeld: het emissie-meetinstrument testo 350.

Klinkerproductie (calcinatie)
Klinkerproductie (calcinatie)
Branden van het ruwe meel in de voorverwarmingsinstallatie en in de draaitrommeloven.
Branden van het ruwe meel in de voorverwarmingsinstallatie en in de draaitrommeloven.

De oplossing.

Het draagbare emissie-meetinstrument testo 350 is het ideale gereedschap voor de professionele rookgasanalyse. Het bestaat uit een Control Unit en analysebox. De Control Unit is de afneembare bedienings- en weergave-eenheid van de testo 350. Op het grafische kleurendisplay ervan worden de meetwaarden overzichtelijk weergegeven. De eigenlijke meettechniek bevindt zich in de analysebox. Door het interne geheugen kunnen meetgegevens van de analysebox op de Control Unit worden overgedragen. Indien nodig kunnen meerdere analyseboxen tegelijk met één Control Unit worden bediend en bestuurd.

De stevige behuizing van het meetinstrument beschikt over een geïntegreerde schokbescherming. Uitvaltijden door vervuilde instrumenten zijn dankzij de robuuste constructie nagenoeg uitgesloten. Afzonderlijke, afgesloten kamers beschermen de binnenkant van het instrument aanvullend tegen verontreinigingen vanuit de omgeving. De bediening is, behalve met de Control Unit, ook via een directe verbinding met een computer of laptop mogelijk. De analysebox kan na de programmering zelfstandig metingen uitvoeren en meetgegevens opslaan. Dit verhoogt de efficiëntie van uw meetroutines.

Geoptimaliseerd voor de cementindustrie
Voor het gebruik van de testo 350 is de Control Unit aan te bevelen. De analysebox met zijn verschillende sensoren is echter absoluut noodzakelijk. Alleen met de O2-sensor van de analysebox kan bijv. de resterende zuurstofconcentratie in het rookgas worden gemeten; de CO-sensor dient dan weer voor het vaststellen van de CO-concentratie op de meest uiteenlopende plaatsen; met de NO-sensor en een optionele NO2-sensor tenslotte kan eenvoudig worden gecontroleerd of de NOx-grenswaarde in acht wordt genomen.

Om ervoor te zorgen dat de rookgasanalyse voor droge waarden geldt en dus conform is met een officiële meting (dit is noodzakelijk bij voorbereidende metingen voor een officiële emissiemeting), is een Peltier-gasbehandeling incl. slangpomp vereist (optioneel verkrijgbaar).

Hoge CO-concentraties vanwege stoichiometrische omstandigheden kunnen door de meetbereikuitbreiding voor de enkele insteekplaats (CO) worden gedekt. De één meter lange industriegassonde met thermokoppel voor temperaturen tot 1.200 °C behoort tot de basisuitrusting voor metingen in de cementindustrie. Een aanvullende verbindingskabel met een lengte van 5 meter dient voor de gegevensoverdracht tussen de Control Unit en analysebox. Een bijzonder voordeel biedt de praktische software testo easyEmission. Hiermee kunnen meetwaarden op de computer worden opgeslagen, gedocumenteerd en geanalyseerd. Daarnaast kunnen de meetresultaten ook ter plekke worden afgedrukt.

testo 350 – de voordelen in één oogopslag

testo 350
  • Begeleide bediening met nuttige standaard instellingen – voor nog eenvoudigere metingen
  • Groot grafisch kleurendisplay – voor meer comfort, ook bij slechte lichtomstandigheden
  • Bestand tegen schokken en vuil – ideaal voor gebruik in ruwe omgevingen