Fragment: Het gebruik van elektrochemische sensoren in mobiele rookgasanalysers voor emissiemetingen in industriële toepassingen.

Introductie: Redenen voor de inzet van gasanalyse bij industriële rookgassen

Gasanalyse (dat is de bepaling van de samenstelling van gassen) is een onmisbaar gereedschap voor een economisch en veilig verlopend proces in vrijwel alle takken van industrie. Daarbij is de focus gericht op verbrandingsprocessen, waarbij onder dit overkoepelende begrip talloze procedés zijn samengevat. In afbeelding 1 wordt het verloop van een verbrandingsproces in segmenten getoond, beginnend (links) met de toevoer van brandstof en verbrandingslucht naar een stookruimte, via de eigenlijke verbranding en de daardoor aangedreven verschillende processen tot aan de rookgasreiniging en de afsluitende emissiecontrole.


Diversiteit en stappen in verbrandingsprocessen

De gasanalyse levert in alle fasen van deze procesketen informatie over de samenstelling van de verbrandings- en rookgassen en vormt daarmee een onmisbaar gereedschap voor een economisch, veilig en volgens de voorschriften van de autoriteiten werkende installatie en dus ook voor de kwaliteit en efficiëntie van de productie. Gasanalysers worden bij de analyse van verbrandingsgassen in de industrie alom toegepast en niet alleen bij het bewaken van emissies. Met de nodige overlappingen kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende toepassingsgebieden:
1.    Instel- en servicewerkzaamheden ter algemene inspectie, bijv. na onderhoud van een installatie, om fouten bij instabiele processen op te sporen, als voorbereiding op officiële metingen, na reparaties e.d.
2.    Procesmetingen ter verbrandingsoptimalisatie aan brandstof, verbrandingslucht, brander en in de stookruimte met als doel brandstofbesparing, verbetering van het rendement en een langere levensduur van de installatie.
3.    Procesmetingen ter bewaking van een bepaalde gasatmosfeer in de stookruimte resp. in speciale verbrandingskamers of -ovens bij processen zoals branden, roosteren, oppervlaktebehandeling e.d.
4.    Proces- resp. emissiemetingen om te kijken of rookgasreinigingsinstallaties correct werken.
5.    Emissiemetingen ter bewaking van de grenswaarden van schadelijke stoffen in het rookgas vóór of bij de schoorsteen.


testo 350 rookgasmeting aan de motor
testo 350 rookgasanalyser met rookgassonde

testo 350 rookgasmeting aan de motor

testo 350 rookgasanalyser met rookgassonde

We are sorry, but the form you have requested is temporarily not available.


In urgent cases please see the contact information further down.

Inhoud van de whitepaper

  • Introductie: Redenen voor de inzet van gasanalyse bij industriële rookgassen
  • Gebruik van verbrandingswarmte
  • Rookgas/uitlaatgas en zijn samenstelling
  • Vorm en samenstelling van brandstoffen
  • Gasanalysers en meetprincipes
  • Gebruik van elektrochemische sensoren in Testo gasmeetinstrumenten
  • Werkingsprincipe van elektrochemische gassensoren
  • Exclusieve Testo-sensoren met genormde, gedigitaliseerde uitgangssignalen
  • Speciale oplossingen aangepast aan bijzondere applicaties
Preview whitepaper