Hoe het binnenklimaat het besmettingsrisico voor werknemers kan verminderen.

Al lange tijd verschijnen er verschillende artikelen die ingaan op de mogelijke relatie tussen ventilatie en de verspreiding van virussen. Nu meer medewerkers weer terug gaan naar kantoren, het openbare leven weer meer wordt opgepakt neemt de vraag naar goed afgestelde klimaatsystemen toe. Is het nog verstandig een airconditioning te gebruiken, moet ik extra gaan ventileren, wat zijn de risico’s van klimaatsystemen, en vooral wat kan er aan gedaan worden om medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

Wij hebben een aantal recente artikelen verzameld met onderzoeksresultaten. Via onderstaande links kunt u deze eenvoudig downloaden en bekijken.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

CO2-meters verplicht op scholen

UPDATE SEPTEMBER 2022 Minister Wiersma heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het verplicht wordt om in alle lokalen een werkende CO2-meter op te hangen. Ook krijgen scholen extra hulp en ondersteuning om luchtreinigers in te zetten. Meer info

Vraag naar onze speciale onderwijs prijzen voor de testo 160 IAQ dataloggers!

CO2-meters in alle klaslokalen

UPDATE FEBRUARI 2022 Om gezonde ventilatie in scholen beter te waarborgen, stelt het ministerie nu geld ter beschikking aan scholen om alle klaslokalen te voorzien van een CO2-meter.

Scholen moeten hierin zelf het initiatief nemen. Lees onderstaande brief over de uitwerking van de aanpak voor verbetering van de ventilatie in scholen.

Controlemetingen of monitoring?

Wij hebben het juiste product voor uw uitdaging.

Voor monitoring

comfort-2020-image-160IAQ-image.jpg

Draadloze datalogger testo 160 IAQ: ideaal voor het bewaken van de binnenluchtkwaliteit.

  • Gecombineerd in één logger: temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en atmosferische druk
  • Bijzonder gebruiksvriendelijk: weergave van de luchtkwaliteit volgens stoplichtprincipe
  • Perfect verbonden: opslag van gegevens in de Testo Cloud, real time alarm per e-mail of SMS

Voor controlemetingen

comfort-2020-image-testo400-image.jpg

Multifunctioneel meetinstrument testo 400: professioneel en uiterst nauwkeurig.

  • Slimme bediening: met de Smart-Touch-technologie kunt u de testo 400 net zo intuïtief bedienen als uw smartphone
  • Snelle digitale rapportage: klantgegevens en meetpunten opgeslagen in het instrument
  • Professionele assistentie: meetmenu's leiden stap voor stap door de meting (bijv. PMV/PPD)

Dit zeggen actuele wetenschappelijke studies en deskundige organen.

2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations To Reduce Transmission

comfort-2020-report-1-image.jpg

Auteurs: Leslie Dietz, Patrick F. Horve, David A. Coil, Mark Fretz, Jonathan A. Eisen, Kevin Van Den Wymelenberg

Dit artikel beschrijft wat beleidsmakers, gebouwenbeheerders en gebruikers van gesloten ruimtes kunnen doen om het risico van overdracht van besmettelijke ziektes als gevolg van omgevingsomstandigheden te verminderen.

High Temperature and High Humidity Reduce the Transmission of COVID-19

comfort-2020-report-2-image.jpg

Auteurs: Jingyuan Wang, Ke Tang, Kai Feng, Xin Lin, Weifeng Lv, Kun Chen, Fei Wang

Dit artikel bewijst aan de hand van onderzoeken van Corona-gevallen in China en de VS dat een verhoogde luchtvochtigheid en stijgende temperaturen de overdrachtintensiteit van COVID-19 kunnen verminderen.

Effects of Air Temperature and Relative Humidity on Coronavirus Survival on Surfaces

comfort-2020-report-3-image.jpg

Auteurs: Lisa M. Casanova, Soyoung Jeon, William A. Rutala, David J. Weber, Mark D. Sobsey

Deze studie toont aan de hand van tests met alternatieve virussen aan dat Corona-virussen op oppervlakken aanzienlijk korter overleven wanneer in gesloten ruimtes een gemiddelde relatieve luchtvochtigheid en een verhoogde luchttemperatuur heersen.

Operation of ventilation and air-conditioning systems under the conditions of the current Covid 19 pandemic

comfort-2020-report-4-image.jpg

Auteurs: Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA), Fachverband Gebäude-Klima e.V., Raumlufttechnische Geräte Hersteller-Verband e.V.

Deze paper geeft antwoord op belangrijke vragen over een veilige werking van ventilatiesystemen en airconditionings met betrekking tot de uitbreiding van Corona-virussen.

Eindrapportage LCVS

160IAQ ventilatie op scholen

Eindrapportage van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen.

Deze zomer is de aandacht voor het onderwerp ventilatie fors toegenomenen dan met name met betrekking tot een mogelijke relatie tussen COVID-19 en ventilatie. Dit was en is één van de vragen die leven bij alle betrokkenen in het onderwijs. Schoolbesturen, schoolleiders, personeel en ouders willen een veilige en verantwoorde schoolomgeving waar gewerkt kan worden aan de leerontwikkeling van leerlingen. In deze tijd staat de continuïteit van het onderwijs door alle ontwikkelingen rond de uitbraak van het virus onder druk. De vragen over het ventilatievraagstuk komen daar bovenop. Het onderwijs staat daarmeedan ook, meer dan normaal,voor een grote opgave

Beeld van ventilatie op scholen in het funderend onderwijs in Nederland. 1 oktober 2020

LCVS vraagt schoolbesturen om het CO2-niveau in de klaslokalen te meten

CO2 in klaslokalen

Alle schooldirecties in Nederland hebben gisteren een enquête ontvangen van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS). De enquête moet duidelijkheid geven over de kwaliteit van de ventilatie in schoolgebouwen. Minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Coördinatieteam vorige maand opgericht. Het team heeft als taak de ventilatie op de Nederlandse scholen in beeld te brengen. De minister wil dat vóór 1 oktober de ventilatie op de scholen gecontroleerd is. Voldoet het ventilatiesysteem niet aan de eisen, dan moet de school contact opnemen met de lokale GGD. CO2-meting In een brief bij de enquête vraagt het LCVS de schoolbesturen om het CO2-niveau in de klaslokalen te meten. De school kan zo’n meting zelf uitvoeren of een technisch installateur vragen om dat te doen. De meting is globaal en vervangt geen uitgebreid onderzoek door een deskundig bureau voor binnenklimaatmeting.

Met de testo 160 IAQ datalogger legt u eenvoudig de luchtkwaliteit vast in lokalen. Zonder handmatig noteren, maar eenvoudig online uitlezen.

Heating, ventilation and air-conditioning systems in the context of COVID-19

ecdc testo

Contributing ECDC experts (in alphabetical order)Agoritsa Baka, Orlando Cenciarelli, Pete Kinross, Pasi Penttinen, Diamantis Plachouras, Jan Semenza, Carl Suetens, Klaus Weist.

Evidence for transmission in closed spaces and the role of heating, ventilation and air-conditioning (HVAC) systems

Ventilatie en COVID-19

Logo RiVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

In deze notitie wordt verder ingegaan op de rol van ventilatie bij de verspreiding van SARS-CoV-2. Het is een aanvulling op de notitie Aerogene verspreiding SARS-CoV-2 en ventilatiesystemen (onderbouwing).

De aanleiding hiervoor is het verzoek van het ministerie van VWS om de rol van ventilatie nader toe te lichten om bedrijven en burgers in staat te stellen ventilatie op een goede manier toe te kunnen passen.

Haal hulp voor de praktijk in huis

Hier kunt u onze praktijkgids ‘Binnenluchtkwaliteit en behaaglijkheid op de werkplek’ gratis downloaden.