Praktijkgids binnenluchtkwaliteit en behaaglijkheid op de werkplek

Enkele honderden miljoenen mensen wereldwijd hebben een baan in een kantoor. Velen van hen zijn ontevreden met de klimatologische omstandigheden die daar heersen. De meest gehoorde reden daarvoor zijn klachten over de thermische behaaglijkheid, die vaak ook verband houden met de kwaliteit van de binnenlucht.

De klachten moeten meestal onderzocht worden door een meettechnicus. Die ziet zich geplaatst voor de uitdaging om de thermische waarneming van de werknemers objectief te beoordelen, om te kunnen vaststellen of de klachten gegrond zijn, en om eventueel de oorzaken ervan te lokaliseren en te verhelpen.

Daarbij staat buiten kijf dat de klachten alleen al om economische redenen serieus genomen moeten worden, aangezien de prestaties van werknemers in een directe relatie staan tot de omgevingsomstandigheden op de werkplek.

Verder is het zo dat los van de klachten de kwaliteit van de binnenlucht ook het immuunsysteem van de werknemers beïnvloedt en dat bepaalde ziektekiemen bij te droge lucht een grotere overlevingskans hebben. Werknemers lopen op die manier een dubbel risico omdat ze eventueel met een verzwakt afweersysteem zijn blootgesteld aan meer ziektekiemen.

Kom in deze praktijkgids te weten, ...

... welke parameters de binnenluchtkwaliteit beïnvloeden en hoe men deze meet

... wat thermische behaaglijkheid betekent en hoe men deze beoordeelt

... hoe men als meettechnicus optreedt bij klachten

... hoe de gezondheid van de werknemers proactief te beschermen valt

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

Wilt u graag de complete praktijkgids lezen? Registreer u dan nu meteen voor de download

Help

36fedbd0ffa3991efcc880863c7b12710f8fe1e8
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging
Praktijkgids binnenluchtkwaliteit en behaaglijkheid