Elektrisch onderhoud

Met warmtebeeldcamera's van Testo kun je thermische afwijkingen zoals oververhitte leidingen, contactpunten of componenten in allerlei soorten elektrische installaties betrouwbaar vaststellen, bijvoorbeeld 

 • in laagspanningsinstallaties: bij schakelkasten en elektrische componenten
 • in middenspanningsinstallaties: bij stroomgeneratoren en transformatoren 
 • in hoogspanningsinstallaties: bij vermogenstransformatoren en isolatoren
   

De inspectie met een warmtebeeldcamera is bijzonder veilig en eenvoudig, omdat deze principieel contactloos en zonder ingrepen in het bedrijf plaatsvindt. Anomalieën en zwakke punten kunnen op die manier worden opgespoord, nog voordat er defecten of ongelukken optreden. Thermografie levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een efficiënt, veilig en ononderbroken bedrijf van de installatie.

Wenst u advies?

Met onze online-productadviseur vindt u de warmtebeeldcamera die optimaal past bij uw toepassingen en eisen. Begin er meteen mee!

Laagspanning

Thermografie in schakelkasten

In elektrische installaties of leidingen zijn verhoogde temperaturen altijd een indicatie voor een fout, bijvoorbeeld door

 • een overbelasting
 • een naderende storing
 • een reeds voorhanden defect

Voor inspecties en onderhoud is thermografie hier de beste keuze. De metingen kunnen contactloos, op veilige afstand en zonder ingrepen in het bedrijf plaatsvinden. Als een afwijking geconstateerd wordt, kan men snel de nodige maatregelen treffen.

Thermografie van elektrische componenten

Bij de thermografische inspectie van elektrische componenten is vooral de warmteverdeling binnenin afzonderlijke componenten belangrijk. Deze geeft informatie over

 • de correcte werking
 • de bereikte mate van het prestatievermogen
 • de te verwachten betrouwbaarheid en levensduur

Met een warmtebeeldcamera kan men de bedrijfstoestand van een component snel en betrouwbaar controleren. Als een onverwachte warmteverdeling op een storing of naderende uitval van een component duidt, dan kan een reparatie worden gepland voordat de hele installatie uitvalt.

Site Recognition

SiteRecognition – meetplekken eenvoudig herkennen en beheren

Als er regelmatig veel min of meer identieke installaties en schakelkasten geïnspecteerd worden, dan neemt dat onnodig veel tijd in beslag voor het systematisch bijhouden van de gegevens. De SiteRecognition-technologie van Testo 

 • herkent automatisch de meetplek
 • slaat de warmtebeelden automatisch op in vaste mappen
 • maakt directe vergelijkingen met vroegere inspecties mogelijk

SiteRecognition neemt u niet alleen het tijdrovende, voor fouten gevoelige beheren en archiveren uit handen. Het biedt u ook een eenvoudig en snel overzicht van alle meetgegevens en van de chronologische ontwikkeling van de afzonderlijke meetplekken – comfortabel en veilig aan de pc.

Middenspanning

Transformatoren
Warmtebeeld transformatoren

Transformatoren en machines

Bij componenten van middenspanningsinstallaties zoals transformatoren kunnen de aansluitingen, de kernen of de isolatie – al naargelang de uitvoering van de isolatie – gecontroleerd worden op thermische afwijkingen.Hoogspanning

Bovengrondse leiding
Warmtebeeld bovengrondse leiding

Bovengrondse leidingen en onderstations

Aan onderstations of bovengrondse leidingen van hoogspanningsinstallaties kunnen de elektrische verbindingspunten en isolatoren van de bovengrondse kabels voor onderhoud gecontroleerd worden. Meestal zijn deze plekken moeilijk toegankelijk. Met een superteleobjectief kan men veel plekken comfortabel via thermografie controleren.

Praktijkgids: Thermografie in het preventieve onderhoud

Praktijkgids warmtebeeldcamera
Lees op 16 pagina’s hoe u met warmtebeeldcamera's processen en de beschikbaarheid van installaties kunt optimaliseren.

Video: elektrisch onderhoud met de Testo warmtebeeldcamera's

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact