Garanderen van de efficiëntie van gasturbines

Gasturbines hebben zowel in de industrie als in de gemeentelijke stroom- en warmtesector laten zien dat ze betrouwbare en bepalende componenten voor allerlei soorten warmte-krachtkoppelingscentrales (WKK) of gecombineerde gas- en stoom-centrales vormen.

De optimaal ingestelde bedrijfsparameters van een gasturbine zijn doorslaggevend voor het feit of een installatie ook daadwerkelijk efficiënt, rendabel en zuinig werkt. Het complexe samenspel tussen de rookgasparameters en de instellingen van het verbrandingsproces van de gasturbine vormt de basis voor een optimaal vermogen.

Daarom is het voor een efficiënte werking belangrijk om te kunnen beschikken over een betrouwbaar, uiterst nauwkeurig meetinstrument.


De uitdaging.

Gasturbine

Bij emissies bij gasturbines moeten zowel zeer lage als zeer hoge gasconcentraties nauwkeurig worden gemeten.

Zeer lage CO-NOX-emissies bij de juiste instelling en het juiste werkpunt van de gasturbine:

 • Om een zo hoog mogelijke meetnauwkeurigheid te bereiken moeten de invloedfactoren door de rookgasvochtigheid gereduceerd worden. Daartoe behoort met name de invloed van de verdunning van de rookgasparameters door een hoge rookgasvochtigheid (gasvormige toestand) en het uitwassen door chemische reacties tussen rookgasparameters en condensaat (vloeibare toestand).
   

Zeer hoge gasconcentraties bij het opstarten van de installatie en bij verschillende belastingslevels:

 • Daarbij kan een piek in de gasconcentratie ontstaan die een low-sensor zonder verdunning niet meer aan kan.
   

De oplossing.

Garanderen van de efficiëntie van gasturbines met de testo 350

De draagbare rookgasanalyser testo 350 voldoet aan deze eisen aan de meetnauwkeurigheid bij zeer geringe en hoge gasconcentraties:

Bij geringe gasconcentraties zorgt de combinatie van NO2-sensor en de speciaal voor deze toepassing ontwikkelde NOlow-sensor met een resolutie van 0,1 ppm voor zeer nauwkeurige meetwaarden. De geïntegreerde gasbehandeling en de rookgassonde met gepatenteerde speciale slang vermijden NO2-absorpties en verdunning van de rookgasparameters. Samen met de COlow-sensor heeft u dus de meettechniek in huis die u nodig heeft om gasturbines optimaal te onderhouden en af te stellen.

Bij onverwacht hoge gasconcentraties wordt de meetbereikuitbreiding van de verdunning aan de losse steekplaats automatisch geactiveerd. Deze beschermt uw COlow- of NOlow-sensor tegen slijtage. Dankzij de unieke elektronische meetpuls wordt ook bij verdunningsfactoren tot 40x de gebruikelijke meetnauwkeurigheid bereikt*. Op die manier zijn ook pieken en hoge concentraties zonder problemen meetbaar.

Whitepaper gasturbine

Whitepaper gasturbine

Van de gemeentelijke stroom- en warmtesector tot de olie- en gasindustrie – gasturbines zijn onmisbaar om grote hoeveelheden energie in het piekbereik te genereren. Om ervoor te zorgen dat het brandstof- en rookgasintensieve proces efficiënt en milieuvriendelijk verloopt moet de installatie optimaal zijn ingesteld. In onze actuele whitepaper voor servicemonteurs vindt u alle relevante thema's:

 • Analyse van de rookgasemissies
 • Verhoging van het rendement van gasturbine-installaties
 • Nauwkeurige meting bij zeer hoge en zeer lage gasconcentraties 
 • Optimale instelling van het verbrandingsproces

De voordelen in een oogopslag.

Rookgasanalyser testo 350: ideaal voor gasturbines

Uiterst nauwkeurige emissiemetingen met de testo 350

 • Hoge meetnauwkeurigheid bij lage concentraties door nauwkeurige COlow- resp. NOlow-sensoren
 • Hoge concentraties en pieken meten zonder extra sensor dankzij meetbereikuitbreiding en sensorbescherming
 • Geïntegreerde gasbehandeling beschermt tegen verdunning van de meetwaarden door vocht en tegen uitwassen van bijv. NO2 door condensaat in het rookgas
 • In 30 seconden klaar om te meten
 • Eenvoudige, nauwkeurige testgasafstelling op locatie door de gebruiker
Toepassingstekening

Toepassingstekening

Download nu de belangrijkste informatie over toepassing bij gasturbines:

 • Ontwikkeling van de emissies (lambda)
 • Optimale instelling van de gasturbine

Andere bestsellers van Testo


testo 872 – Warmtebeeldcamera

Warmtebeeldcamera testo 872

testo 885 – Warmtebeeldcamera

Warmtebeeldcamera testo 885