Energieproductie

Het voorkomen van dure storingen en defecten is uiterst belangrijk op het gebied van energieproductie en energiedistributie in het bijzonder.

Nieuw:
Warmtebeeldcamera testo 883

Uitstekend warmtebeeld & smarte features.

Leidingen controleren

Thermal image of the current loop on a dead-end tower

Uitvallen bij energieverdelingsinstallaties moeten op grond van de verreikende gevolgen absoluut worden vermeden. Kritiek kunnen hier met name foutieve verbindingen bij hoogspanningsmasten zijn.

  • Thermografische meting met grote detector of tele-objectief
  • Verkrijg de noodzakelijke getrouwheid van details, om het warmtebeeld foutloos te kunnen beoordelen

Zonne-installaties controleren

Checking solar panels with thermal imager

Er zijn twee belangrijke redenen om zonne-installaties te onderzoeken: veiligheid en vermogenscontrole.

  • Met warmtebeeldcamera´s kunnen kleine en grote fotovoltaïsche installaties op grote afstand, contactloos en bijzonder efficiënt worden bewaakt
  • Storingen worden herkend

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact