Energieverdeling en energie-opwekking

Energiecentrales en nutsbedrijven hebben er alle belang bij om uitval, van de opwekking tot aan de distributie van de energie, te vermijden. Testo-warmtebeeldcamera’s helpen om via preventief onderhoud te waarborgen dat elektrische en mechanische componenten correct werken. Door de niet-destructieve thermische inspectie kunnen dure storingen of stilstand van installaties gereduceerd worden.

Uitvallen bij energieverdelingsinstallaties moeten op grond van de verstrekkende gevolgen absoluut worden vermeden. Kritiek kunnen hier met name foutieve verbindingen bij hoogspanningsmasten zijn. Met warmtebeeldcamera’s kan men thermische opwarmingen contactloos en vanuit een veilige afstand controleren: zonder zelf risico’s te lopen en zonder dat te onderzoeken hoogspanningssystemen uitgeschakeld moeten worden.

Energieverdelingsinstallaties

Thermografische inspectie – voor een storingsvrije werking

Warmtebeeld stroomverdelingssysteem
Warmtebeeld Stroomverdelingssysteem

Storingen of uitvallen bij energieverdelers kunnen een ernstig risico voor de leveringszekerheid vormen. Vaak zijn slijtageverschijnselen, materiaalmoeheid of kabelbreuken bij de hoogspanningsleidingen de oorzaak. Hieraan gaat meestal een thermische opwarming vanwege een verhoogde weerstand vooraf.

Door zulke afwijkingen op tijd te herkennen met behulp van thermografie kan schade aan componenten en dreigende stroomuitval aan hoogspanningsinstallaties eenvoudig en efficiënt worden vermeden. De energieverdeling is daarmee blijvend gewaarborgd.

  • Opwarming bij scheidings- en vermogensschakelaars vanaf veilige afstand beoordelen
  • Contactloze inspectie van converters, isolatoren en schroefverbindingen
  • Materiaalmoeheid en gebroken kabels exact identificeren

Downloads

Brochure testo 890

Thermografie voor de hoogste eisen.

Praktijkvoorbeeld hoogspanning

Inspectie van hoogspanningsinstallaties met warmtebeeldcamera’s van Testo.

Praktijkvoorbeeld ver weg liggende objecten

Thermografie van ver weg liggende objecten.

Optimale beeldkwaliteit en verwisselbare objectieven.

Met de testo 890 ontgaat u niets. Dankzij zijn handmatige focus is elk warmtebeeld haarscherp en met de verwisselbare objectieven kunt u de veiligheid van de levering en van de installatie eenvoudig en efficiënt waarborgen, ook op grotere afstand.

Warmtebeeldcamera testo 890 met optimale beeldkwaliteit

De warmtebeeldcamera testo 890 overtuigt met een infraroodresolutie van 640 x 480 pixels – met de geïntegreerde testo SuperResolution-technologie uit te breiden tot 1280 x 960 pixels. Bovendien hebt u met de handmatige focus altijd volledige controle over het warmtebeeld.

Warmtebeeldcamera testo 890 met handmatige focus en verwisselbare objectieven

Dankzij de handmatige focus hebt u altijd volledige controle – en 100% scherpe warmtebeelden. Met het teleobjectief kunt u zelfs minimale thermische afwijkingen bij hoogspanningsleidingen vanaf grotere afstand veilig en efficiënt detecteren.
FOV-calculator voor Testo warmtebeeldcamera’s

FOV-calculator voor Testo warmtebeeldcamera’s

Overtuig u met FOV-calculator zelf van de warmtebeeldcamera testo 890 in combinatie met de verschillende objectieven. De FOV-calculator laat u snel en eenvoudig zien hoe klein het meetobject mag zijn om bij de gekozen afstand herkend (IFOV geo) en betrouwbaar gemeten (IFOV meas) te kunnen worden. Probeer het [hier] zelf uit en stel de set die bij u past samen.

Energie-opwekking

Onderhoud van mechanische componenten

Energie-opwekking
Warmtebeeld energie-opwekking

Bij mechanische componenten in energie-opwekkende bedrijven kan warmteontwikkeling op een verhoogde belasting duiden. Die ontstaat bijv. door wrijving, verkeerde afstelling, toleranties van de componenten of een gebrek aan smeermiddel.

Het grote voordeel van infraroodmeting: het gaat contactloos en kan daarom tijdens bedrijf en op een veilige afstand worden uitgevoerd.

Onderhoud van elektrische installaties

Elektrische installatie
Warmtebeeld elektrisch

Testo-warmtebeeldcamera’s maken een beoordeling van de opwarmingstoestand bij laag-, midden- en hoogspanningsinstallaties mogelijk. Met thermografische beelden herkent u defecte componenten of aansluitingen in een vroeg stadium, zodat u doelgericht kunt beginnen met de vereiste preventieve maatregelen.

Dit vermindert de kans op brand en vermijdt dure productiestilstand bij energieproducenten.

Andere voordelen van de warmtebeeldcamera testo 890

Kantelbaar display en draaigreep

Kantelbaar display en draaigreep
Het draai- en kantelbare display en de ergonomische draaigreep maken metingen op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.

Wisselobjectieven voor perfecte opnames

Verwisselbare objectieven
  • Standaardobjectief: Ideaal bij dichtbij gelegen meetobjecten, voor een goed overzicht door een groot beeldfragment
  • 25° x 19° objectief: Ideaal bij preventief onderhoud in het laagspanningsbereik
  • Teleobjectief: passend bij gemiddelde en grotere afstanden

SuperTele-objectief

SuperTele-objectief

6.6° x 5° super-telephoto lens:

  • Small field of view (5° x 3.7°) for maximum resolution
  • Particularly suitable for measurements on objects that are far away, e.g. power lines
  • Easy to handle: no additional lens holder needed

Professionele software testo IRSoft

Met de rapportassistent van de testo IRSoft hebt u snel en eenvoudig een professioneel rapport in handen – of maakt u met de rapportdesigner van de software individuele templates volgens uw eigen eisen. De software kan gratis en licentievrij gedownload worden.

Grenswaarden veilig in de gaten houden

Hot-spot-functie
De hot-spot-functie laat het warmste punt op het beeld meteen zien. Bovendien kunnen punten die buiten bepaalde grenswaarden liggen met de alarmfunctie in kleur gemarkeerd worden.

Automatische meetplekherkenning

De SiteRecognition-technologie regelt volledig geautomatiseerd het herkennen van de meetplek en het opslaan en beheren van de warmtebeelden. Dat sluit verwisselingen uit, vermijdt fouten bij de evaluatie en bespaart tijd omdat het handmatig toewijzen van beelden wegvalt.