Testo oplossingen voor het facility management: hogere efficiëntie en gewaarborgde kwaliteit door het integrale testmiddelmanag emen tsysteem PRIMAS.

Welke meetinstrumenten zijn actueel in gebruik?
Welke zijn momenteel in het laboratorium voor kalibratie?
Waar vind ik het kalibratiecertificaat van een bepaald instrument?

De verantwoordelijken voor klantenservice-organisaties in het facility management moeten altijd een actueel overzicht hebben van de beschikbaarheid en de toestand van hun meetinstrumenten. Met name bij grotere voorraden aan instrumenten kan het testmiddelmanagement behoorlijk wat organisatie vergen, die veel tijd kost en medewerkers bezighoudt.

Een efficiënte oplossing is in zulke gevallen het integrale testmiddelmanagement PRIMAS van Testo Industrial Services. PRIMAS is een flexibele combinatie van kalibratie en test- en meetmiddelmanagement, gekoppeld aan een speciale, op internet gebaseerde software en afgerond door diensten op het gebied van logistiek en organisatie. Dankzij de modulaire opbouw kan PRIMAS perfect op allerlei eisen in het facility management worden afgestemd. Of uw meetinstrumenten nou van Testo of van een andere fabrikant stammen, speelt daarbij geen rol.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

De uitdaging.

Managers van service-teams in het technische facility management hebben voor het beheer van hun testmiddelen vaak meer tijd nodig dan voor hun eigenlijke werk: de inzetten op locatie inclusief de documentatie en interpretatie van de gemeten resultaten. Want meetinstrumenten moeten regelmatig gekalibreerd, gerepareerd of vervangen worden en al deze processen georganiseerd en gedocumenteerd.

Daarbij gaat het niet alleen om naleving van een bepaalde genormeerde handelwijze, maar ook om het dagelijkse overzicht: als een meetinstrument dat men juist nodig heeft, wegens kalibratie of reparatie opeens niet beschikbaar is, dan leidt dat tot onbenutte werktijd van de servicetechnicus of tot meerdere keren voorrijden bij de klant. De ervaring leert dat zulke gevallen bij een handmatig testmiddelbeheer telkens weer voorkomen, en dat ofschoon het beheer ook nog eens meer inspanning vergt.

De oplossing.

Zoals overal geldt ook in het facility management: u kunt zich het beste concentreren op uw core business en de rest uitbesteden! Testo regelt het testmiddelmanagement voor u – inclusief documentatie, toezicht op de termijnen voor kalibratie en onderhoud, organisatie en logistiek. Ons testmiddelmanagementsysteem PRIMAS is onafhankelijk van de fabrikant, zorgt voor een efficiënte afwikkeling van kalibraties en reparaties en stelt de gegevens van alle processen transparant ter beschikking. Zo bent u altijd op de hoogte van de beschikbaarheid en toestand van elk afzonderlijk meetinstrument.

Ook zoekgeraakte kalibratiecertificaten zijn met PRIMAS verleden tijd. De certificaten worden voortaan niet meer dubbel ergens gedeponeerd (bij het instrument en op een centrale plek), maar nog slechts in één enkel systeem: in de op internet gebaseerde testmiddelmanagement-software PRIMAS online, waarmee uw gegevens onafhankelijk van tijd en plaats toegankelijk zijn. Voor periodieke kalibraties kunnen vaste doorlooptijden inclusief de gewenste logistiek worden vastgelegd; als een kalibratie voor de deur staat, wordt u hierover tijdig door het systeem ingelicht. Een andere module – PRIMAS exchange – maakt een geautomatiseerde gegevensuitwisseling via VDI/VDE 2623 tussen uw MES-/CAQ-systeem en uw dienstverlener voor kalibraties mogelijk en garandeert op die manier dat de testmiddelgegevens altijd up to date zijn. Bij PRIMAS gaan kalibratie en documentatiemanagement perfect hand in hand – dat zorgt voor transparantie, efficiënte processen en een hoog kwaliteitsniveau volgens de voorschriften van de ISO 9001.

Met alle plezier coördineren wij voor u pasklare en individuele logistieke oplossingen voor het snel afhalen en terugsturen na de kalibratie. Op die manier wordt de tijd die u kwijt bent aan het testmiddelmanagement, beperkt tot het absolute minimum. De voordelen van ons efficiënte testmiddelmanagement staan overigens ook tot uw beschikking als u niet uitsluitend meetinstrumenten van Testo inzet, want PRIMAS is een fabrikant-neutrale oplossing. Waar uw instrumenten ook vandaan komen, u kunt volledig putten uit ons serviceaanbod.

application-example-testo-Facility-Management-3-Banner2-2000x1500.jpg

Toepassingsvoorbeeld

De voordelen in één oogopslag.

  • Fabrikant-neutraal testmiddelmanagement uit één hand
  • Minimale doorlooptijden voor kalibraties en reparaties
  • Toezicht op de termijnen voor kalibratie en onderhoud
  • Efficiënte en normconforme realisatie en documentatie van alles wat bij de kalibratie komt kijken
  • Volledige en actuele testmiddelgegevens te allen tijde via internet te bekijken