Kwaliteit en efficiëntie in het technische facility management.

Dienstverleners op het vlak van technisch facility management staan dagelijks voor een groot aantal opgaven. Meettechniek speelt daarbij haast altijd een rol. Om ervoor te zorgen dat uw serviceteam altijd kan beschikken over de passende meettechniek in een perfecte toestand moet u bij Testo zijn: met een uitgebreid serviceaanbod, dat van de kalibratie tot huurinstrumenten en reparaties tot aan allerlei aanbiedingen op het vlak van advies en scholingen loopt, stellen we u ertoe in staat, zich te concentreren op uw core business. Daarnaast sleutelen wij voortdurend verder aan nog betere producten en services.

Meer dan meettechniek: met uitgebreide services en innovatieve oplossingen zorgt Testo voor meer kwaliteit en efficiëntie in het technische facility management. Met innovatieve ontwikkelingen zorgt Testo er ook voor dat servicetechnici hun meettaken effectief en vlot kunnen uitvoeren. Onze digitale meetinstrumenten met een uniforme, intuïtieve bediening besparen bij elke meting waardevolle minuten. Al naargelang de gebruikte software is het nu mogelijk dat de meetgegevens vanuit de Testo Apps direct worden overgedragen naar de door u gebruikte software – met één druk op de knop. Handmatig noteren wordt compleet overbodig. Met meettechniek en services van Testo bent u nu al gewapend voor de toekomst en neemt daarmee een beslissende voorsprong op de concurrentie.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

De uitdaging.

Om taken af te werken en deze te documenteren gebruiken servicetechnici in het technische facility management tegenwoordig vaak mobiele software voor CAFM (Computer Aided Facility Management) op hun smartphone, tablet of laptop. De vereiste metingen worden echter vaak uitgevoerd met conventionele meettechniek. De meting wordt op het meetinstrument handmatig gestart en de voor de meting noodzakelijke parameters worden met de hand in het meetinstrument ingevoerd. Vervolgens moeten de meetresultaten en alle relevante gegevens worden afgelezen en met de hand via het toetsenbord in de mobiele software worden ingetypt. Vaak noteert de servicetechnicus ze ook gewoon op papier en voert deze later op kantoor in in de software. Deze op veel plaatsen gangbare praktijk kost veel moeite en tijd en de daarmee verbonden papierwinkel brengt allerlei risico's met zich mee. Uiteindelijk zijn kwaliteit en consistentie van de opgenomen gegevens afhankelijk van de zorgvuldigheid van de betreffende medewerker.

application-example-testo-Facility-Management-1-banner1-2000x1125.jpg

De oplossing.

Met digitale, aan een app gekoppelde meetinstrumenten van Testo verlopen het meten en documenteren veel eenvoudiger. De servicetechnicus ziet de meetwaarden direct op de smartphone of tablet en kan berichten opstellen. Zijn werk wordt duidelijk vergemakkelijkt door de zogenaamde App-to-App-integratie die de Testo App verbindt met de voor de documentatie gebruikte mobiele CAFM-software. Voordeel: de meetresultaten kunnen met alle relevante gegevens (meetwaarden, datum/tijd, grafieken, informatie over de instrumenten, onveranderde extra informatie) met een druk op de knop uit de Testo Apps naar de mobiele CAFM-software worden overgedragen en meteen op de juiste plek , bijv. in de order van de klant, worden opgeslagen. Lastig met de hand intypen valt helemaal weg.

Dankzij deze geautomatiseerde processen besparen uw servicetechnici zo'n 5 tot 10 minuten werktijd per meting. Ook de daaropvolgende documentatie gaat rap en zonder fouten, want de meetwaarden en -tijden zijn nu al volledig voorhanden in de mobiele CAFM-software – het vroegere 'nablijven' op kantoor wordt overbodig. Overdrachtsfouten, gaten in de gegevens en dus noodzakelijke nieuwe metingen zijn op die manier haast uitgesloten, de volledigheid en consistentie van de meetresultaten onafhankelijk van de betreffende medewerker zijn gewaarborgd. Zo verhoogt u de kwaliteit van uw diensten en bespaart u dankzij de verminderde inspanningen tegelijkertijd ook nog eens geld.

Om de App-to-App-integratie te realiseren biedt Testo alle fabrikanten van speciale mobiele apps een standaard interface voor de overname van de gegevens aan. Als deze al door de fabrikant geïntegreerd is, kunt u voor uw Testo meetinstrumenten meteen beschikken over deze functie. U kunt graag contact met ons opnemen als u een integratie in de door u gebruikte mobiele app wenst. Wij spreken de fabrikant van uw software er dan op aan!

application-example-testo-Facility-Management-1-banner3-2000x1500.jpg

Toepassingsvoorbeeld

De voordelen in één oogopslag.

  • Meting en documentatie zonder handmatige invoer en aantekeningen
  • Order van de klant direct ter plaatse afsluiten met de meetresultaten
  • Vermijding van overdrachtfouten en gaten in de gegevens
  • Hogere efficiëntie door gestandaardiseerde processen
  • 5 tot 10 minuten tijd bespaard bij elke meting