Farmaceutische industrie

Farmaceutische producten dienen van een perfecte kwaliteit te zijn. Dit geldt voor onderzoekslaboratoria en productie van geneesmiddelen, ziekenhuizen als ook de opslag van gevoelige goederen. Er zijn verschillende strenge wetgevingen waaraan voldaan moet worden zoals:

 • ISO 9001
 • GxP, GMP (Good Manufacturing Practice)
 • GLP (Good Laboratory Practice)
 • 21 CFR Part 11

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

Temperatuurbewaking: productie

Klimaatbewaking voor de kwaliteitsgarantie
Meer details

Door een continue vocht- en temperatuurbewaking tijdens de productie worden de interne en externe kwaliteitseisen gewaarborgd.

 • Klimaatvoorwaarden in één oogopslag – op verschillende productielocaties
 • Garantie van de werkzaamheid en houdbaarheid van farmaceutica
   

Temperatuurbewaking: opslag

Klimaatbewaking in de logistiek
Meer details

Correcte naleving van bewaartemperaturen is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteitsborging van vele producten, bijv. op het gebied van farmaceutische producten.

 • Controleer en documenteer het profiel van de omgevingstemperatuur
 • Maak een cruciale bijdrage aan controleerbaar behoud van de kwaliteit van het product

Temperatuur bij het transport

testo-184T1-application-stationary-measurement-004511.jpg
Meer over de temperatuurbewaking

De meeste farmaceutica moeten gedurende de hele Supply Chain continu bij gedefinieerde bovenste en onderste grenswaarden voor temperatuur en vochtigheid worden getransporteerd.

 • Controle van de koelketen bij de levering
 • Hele distributietraject ongecompliceerd houden
 • Zeker en conform alle gangbare normen, richtlijnen en voorschriften

pH-meting

testo-206-pH3-application-analysis-002025-bearb.jpg
Meer over de pH-meting

Meetinstrumenten voor de bepaling van de pH-waarde worden vooral ingezet in de chemische en farmaceutische industrie.

 • Afloop van vele chemische en biochemische reacties herkennen
 • pH-waarde in halfvaste en taaiplastische mediums en in vloeistoffen bepalen