Farmaceutische industrie

Farmaceutische producten dienen van een perfecte kwaliteit te zijn. Dit geldt voor onderzoekslaboratoria en productie van geneesmiddelen, ziekenhuizen als ook de opslag van gevoelige goederen. Er zijn verschillende strenge wetgevingen waaraan voldaan moet worden zoals:

 • ISO 9001
 • GxP, GMP (Good Manufacturing Practice)
 • GLP (Good Laboratory Practice)
 • 21 CFR Part 11

Oplossing voor klimaatbewaking

testo-Saveris-application-stationary-measurement-002944.jpg

Complete oplossing

De omgevingsvoorwaarden van medicamenten, flessen bloed voor transfusie of vaccins moeten voortdurend bewaakt en gedocumenteerd worden.

 • Klimaatbewakingssysteem gebruiken
 • Productkwaliteit garanderen door continue bewaking van vochtigheid en temperatuur

pH-meting

testo-206-pH3-application-analysis-002025-bearb.jpg

Meetinstrumenten voor de bepaling van de pH-waarde worden vooral ingezet in de chemische en farmaceutische industrie.

 • Afloop van vele chemische en biochemische reacties herkennen
 • pH-waarde in halfvaste en taaiplastische mediums en in vloeistoffen bepalen

Temperatuurbewaking

testo-Saveris-T1-application-stationary-measurement-004609.jpg

Het correcte aanhouden van de opslagtemperaturen is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteitscontrole van tal van producten, bijv. farmaceutica.

 • Controleer en documenteer het verloop van de omgevingstemperatuur met dataloggers
 • Bijdrage aan een aantoonbaar behoud van de productkwaliteit

Temperatuur bij het transport

testo-184T1-application-stationary-measurement-004511.jpg

De meeste farmaceutica moeten gedurende de hele Supply Chain continu bij gedefinieerde bovenste en onderste grenswaarden voor temperatuur en vochtigheid worden getransporteerd.

 • Controle van de koelketen bij de levering
 • Hele distributietraject ongecompliceerd houden
 • Zeker en conform alle gangbare normen, richtlijnen en voorschriften