Farmaceutische industrie

De kwaliteit van farmaceutische producten moet perfect zijn. Daarom gelden voor onderzoekslaboratoria, cleanrooms en de productie van geneesmiddelen strenge normen, richtlijnen en voorschriften: bijv. ISO 9001, GxP, GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) of ook 21 CFR Part 11. Meetinstrumenten en all-in oplossingen van Testo helpen u bij het naleven van al deze regels. En waarborgen daarmee de kwaliteit van uw processen bij R&D en productie.

Oplossing voor klimaatbewaking

testo-Saveris-application-stationary-measurement-002944.jpg

Complete oplossing

De omgevingsvoorwaarden van medicamenten, flessen bloed voor transfusie of vaccins moeten voortdurend bewaakt en gedocumenteerd worden.

  • Klimaatbewakingssysteem gebruiken
  • Productkwaliteit garanderen door continue bewaking van vochtigheid en temperatuur

pH-meting

pH measurement pharma and health

Meetinstrumenten voor de bepaling van de pH-waarde worden vooral ingezet in de chemische en farmaceutische industrie.

  • Afloop van vele chemische en biochemische reacties herkennen
  • pH-waarde in halfvaste en taaiplastische mediums en in vloeistoffen bepalen

 

Temperatuurbewaking

testo-Saveris-T1-application-stationary-measurement-004609.jpg

Het correcte aanhouden van de opslagtemperaturen is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteitscontrole van tal van producten, bijv. farmaceutica.

  • Controleer en documenteer het verloop van de omgevingstemperatuur met dataloggers
  • Bijdrage aan een aantoonbaar behoud van de productkwaliteit

Temperatuur transport

Temperature monitoring of pharmeceuticals during transport

De meeste farmaceutica moeten gedurende de hele Supply Chain continu bij gedefinieerde bovenste en onderste grenswaarden voor temperatuur en vochtigheid worden getransporteerd.

  • Controle van de koelketen bij de levering
  • Hele distributietraject ongecompliceerd houden
  • Zeker en conform alle gangbare normen, richtlijnen en voorschriften