Ventilatie en klimaat systemen

Sinds de invoering van ventilatieverplichtingen voor woningen moeten verschillende metingen uitgevoerd worden aan de klimaatinstallatie opdat deze correct werkt. Ook in andere ruimtes zoals kantoren of productieruimtes is het van belang dat een klimaatinstallatie goed is afgeregeld. Daarom meten en evalueren experts ventilatiesystemen met de geschikte meetapparatuur. Bij het controleren van een klimaatinstallatie kunnen ook de filters gecontroleerd worden. Ook een geluidsmeting en een toerentalmeting kunnen uitgevoerd worden aan de installatie.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

Kanaalmeting

testo-405i-velocity-app-18.5-horiz-EN.jpg

Het aanhouden van de luchtstromen in het luchttoevoerkanaal is van doorslaggevend belang voor de werking van de luchttoevoer- en klimaatinstallatie.

  • Nauwkeurige registratie van de luchtstromen in het luchttoevoerkanaal
  • Afvoer van de ruimtelasten (verwarmings-, koel- en stoflasten) garanderen

Uitlaatmeting

testo-410i-smart-case-horiz.jpg

Elke kanaalinlaat en -uitlaat mag alleen de volumestroom bevatten, die volgens de berekeningen basisvooorwaarde is voor een efficiënt werkend systeem.

  • Volumestroom betrouwbaar meten volgens DIN EN 16211

Filtermeting

0560-0510-07.jpg

Klimaatinstallaties zijn voorzien van filters, die verhinderen dat vuil uit de buitenlucht in de ruimtelucht terechtkomt.

  • Controle van de filters door regelmatige verschildrukmetingen
  • Als de druk te hoog is, dan is het filter vervuild en moet het worden vervangen

Mechanisch ventilatiesysteem

Meettechniek voor mechanische ventilatie

Klimaat-meetinstrumenten en sondes van Testo helpen u bij alle fasen van een MV-systeem: van de prille planning tot de optimale instelling tot aan de regelmatige inspectie van de prestaties – intuïtief, nauwkeurig en met oog voor de geldende wetgeving.

  • Luchttoevoer meten
  • Luchtafvoerkleppen in badkamer en keuken controleren
  • Vochtigheid en temperatuur in ruimtes controleren