Emissiemeting

Bij de rookgasanalyse aan industriële installaties heersen vaak extreme omstandigheden zoals hoge temperaturen, een hoge vochtigheid of een hoog stofgehalte in het rookgas. De emissiemetingen vinden plaats in processen die veel grondstoffen en energie verbruiken en waarbij veel schadelijke stoffen worden uitgestoten, zoals koolstofmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO2), stikstofoxide (NOX) of zwaveldioxide (SO2). Voor deze emissies gelden strenge voorschriften, om de inachtneming van grenswaarden te garanderen en de processen en methoden te optimaliseren. Met een groot aantal rookgassondes, sensoren en speciale opties zoals automatische verdunning of Peltier-gasbehandeling, werden de rookgasanalysers van Testo speciaal ontwikkeld voor extreme eisen.