Klimaatbewaking in de farmaceutische industrie

De omgevingsvoorwaarden van medicamenten, flessen bloed voor transfusie of vaccins moeten voortdurend bewaakt en gedocumenteerd worden. Met testo Saveris, het leidende klimaatbewakingssysteem in de industrie, garandeert u de productkwaliteit door continue bewaking van vochtigheid en temperatuur.

testo Saveris – Uw compleet pakket om u in geen enkel opzicht zorgen te hoeven maken over klimaatbewaking

 • Veilig: bij kritieke klimaatwaarden wordt u per e-mail, SMS of direct ter plaatse gealarmeerd
 • Economisch: testo Saveris bespaart personeelskosten voor meet- en documentatiewerk
 • Betrouwbaar: dankzij centrale en tegen manipulatie beveiligde gegevensopslag heeft u snel toegang tot alle meetgegevens
 • Conform: in audits tonen ze waterdicht aan, dat FDA-eisen worden vervuld
 • Valideerbaar: testo Saveris software vervult de 21 CFR Part 11 eisen
 • Flexibel: testo Saveris kunt u op elk moment uitbreiden - voor willekeurig veel meetpunten en meetgrootheden
 • Van één aanbieder: advies, installatie, ingebruikname en configuratie, en kalibratie, kwalificatie en validering van het systeem
Klimaatbewaking voor de kwaliteitsgarantie

Productie

 • Klimaatvoorwaarden in één oogopslag – in verschillende productievestigingen
 • Productkwaliteit garanderen door continue bewaking van vochtigheid en temperatuur
Klimaatbewaking in de logistiek
 • Klimaatbewaking met CFR-conforme documentatie
 • Alarmering per e-mail, SMS of ter plaatse - in de vrachtwagen wordt de chauffeur direct gealarmeerd
Klimaatbewaking in het laboratorium

Laboratoria

 • Waterdichte bewaking van vochtigheid en temperatuur
 • Vergelijkbaarheid van meet- en onderzoeksresultaten garanderen

Onze complete service

Complete service voor de klimaatbewaking

Onze complete service

Dankzij onze jarenlange ervaring in de klimaatbewaking en de specialisering in GxP-services en meettechnische dienstverleningen kunnen wij u ons pakket om u in geen enkel opzicht zorgen te hoeven maken aanbieden:

 • Installatie en ingebruikname
 • Kalibratie
 • Kwalificatie en validering
 • Realisatie van de GxP-Compliance

Eén systeem – alle mogelijkheden

Systeem voor de bewaking van vochtigheid en temperatuur testo Saveris

Eén systeem – alle mogelijkheden

Profiteer van de veelzijdigheid van het dataloggersysteem testo Saveris:

 • Radio- en LAN-dataloggers voor temperatuur, relatieve vochtigheid en andere meetgrootheden - ook compatibel met sensoren van andere systemen
 • testo Saveris kan flexibel worden uitgebreid - voor willekeurig veel meetpunten in de productie, opslag, logistiek en in het laboratorium

Maak gebruik van ons advies bij de samenstelling. Tip: Wij bieden sets aan voor de farmaceutische industrie.