Ziekenhuizen

In klinieken en ziekenhuizen hebben temperatuur- en vochtigheidswaarden de hoogste prioriteit. Medicamenten en kolf bloed vereisen bijvoorbeeld gedefinieerde, constante temperaturen, om niet te bederven.
Complete oplossing in ziekenhuizen

Complete oplossing

In ziekenhuizen speelt het ruimteklimaat een doorslaggevende rol – niet alleen in ultrareine zones en OKs, maar ook in wachtkamers, patiëntenkamers en in de kantine.

 • Klimaatbewakingssysteem gebruiken
 • Geneesmiddelen, vaccins, laboratoriummonsters en kolf bloed bij passende temperaturen op te slaan

Temperatuurbewaking

Temperature monitoring in the hospital

Het correcte aanhouden van de opslagtemperaturen is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteitscontrole van tal van producten, bijv. farmaceutica.

 • Controleer en documenteer het verloop van de omgevingstemperatuur met dataloggers
 • Bijdrage aan een aantoonbaar behoud van de productkwaliteit

Temperatuur bij het transport

Transport monitoring of pharmaceuticals

De meeste geneesmiddelen moeten continu worden getransporteerd met gedefinieerde boven- en ondergrenswaarden voor temperatuur en vochtigheid, langs de gehele koelketen.
 

 • Controle van de koelketen tijdens levering
 • Bescherming tegen onopgemerkte gaten in de koelketen gedurende het gehele distributiepad
 • Bewaak en documenteer eenvoudig, veilig en conform alle gangbare normen, richtlijnen en
  voorschriften

Sterilisatie

Sterilisatie
 • Fysisch en biologisch aantonen dat de sterilisatiemethode geschikt is voor het product
 • De geldigheid van de methode moet regelmatig geverifieerd worden, bijv. bij de stoomsterilisatie in een autoclaaf door temperatuur-dataloggers (letaliteit), druk-dataloggers (stoomkwaliteit) en bio-indicatoren
 • Plaatsing van de voelerpunt van de datalogger in de kern van het sterilisatiemateriaal

Reiniging en desinfectie

Reiniging en desinfectie
 • Plaatsen van de meetpunten van de dataloggers op de oppervlakken van de producten
 • Meting moet reproduceerbaar zijn
 • De gebruiker moet kunnen aantonen of de desinfectiegraad (A0-waarde) wel of niet werd bereikt
Alrijne_voedselbanken_testo.jpg

Alrijne zorggroep overhandigt 75 thermometers aan de voedselbank.

Duurzaame win-win situatie voor Alrijne Zorggroep, Voedselbanken Nederland en Testo. Lees hier het hele verhaal