Waardevolle levensmiddelen verdienen maximale zorg.

Standards and guidelines in the cold chain
Meetinstrumenten van Testo worden al decennia lang in de hele koelketen gebruikt. Bij de goederenontvangst, de opslag en tijdens het transport dragen onze thermometers, pH-meters, dataloggers of meetgegevens monitoringsystemen ertoe bij dat de voedselveiligheid gegarandeerd is en dat wettelijke voorschriften en normen worden nageleefd.
  • Nauwkeurige kwaliteitsbewaking bij de levering
  • Betrouwbare vermijding van risico´s voor de gezondheid van consumenten
  • Continue registratie van temperatuur en vocht
  • Individuele oplossingen met de dataloggers van Testo en het monitoringsysteem testo Saveris 2
  • Ononderbroken bewaking en documentatie
  • HACCP risico ‘Afwijking van de temperatuurgrenswaarde’ veilig onder controle

Vakkennis koelketen


Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!