Praktijkgids Thermografie in het preventieve onderhoud

Meer zien. Met warmtebeeldcamera's van Testo.

Bij het onderhoud van gebouwen en technische installaties heeft thermografie zich ontwikkeld tot een onmisbaar hulpmiddel. Want met behulp van de onzichtbare infraroodstraling kunnen niet alleen de werking en de toestand van elektrische en mechanische installaties veilig bewaakt worden. Ook zwakke plekken en slijtage kunnen in een vroeg stadium en niet-destructief gedetecteerd en dus op tijd verholpen worden. Bovendien levert thermografie uitstekende diensten bij de kwaliteitscontrole en vulstandmeting van productietechnische installaties. In het facility management maakt het bijvoorbeeld het optimaal inregelen van verwarmingsinstallaties mogelijk, evenals een eenvoudige en veilige inspectie van elektrische installaties. Het is dus geen wonder dat de inzet van thermografie in verschillende normen en richtlijnen vereist is en dat sommige verzekeringen hun klanten voorschrijven om de verzekerde installaties en inrichtingen regelmatig thermografisch te onderzoeken. Ondernemingen die geen regelmatige thermografische inspecties uitvoeren, lopen dus in geval van lichamelijk letsel of materiële schade een behoorlijk financieel en juridisch risico. Deze praktijkgids presenteert u een paar van de belangrijkste toepassingsgebieden voor thermografie en laat u zien hoe u met behulp van warmtebeeldcamera's uw onderhoudsprocessen en de beschikbaarheid van uw installaties duidelijk kunt verbeteren.

Thermografie voor meer veiligheid en efficiëntie bij het facility management.

De werking en veiligheid van installaties, bedrijfskosten, energieverbruik – facility managers moeten niet alleen vele dingen in de gaten houden, maar tegelijkertijd ook de efficiëntie van systemen en processen verhogen.

Controleren van elektrische installaties

Toepassing elektrisch onderhoud

Oververhitte verbindingen in een schakelkast duiden op potentiële of daadwerkelijke defecten. Met een warmtebeeldcamera van Testo kunnen zulke afwijkingen eenvoudig, contactloos en tijdens bedrijf worden herkend, nog voordat er een uitval optreedt.


Energiebesparingspotentieel vinden

Warmtebeeld gebouw

Met een warmtebeeldcamera kunnen verborgen zwakke plekken, koudebruggen, schimmels of gebreken in de uitvoering bij een gebouw worden opgespoord. Vooral bij bestaande gebouwen kan met een warmtebeeldcamera snel en simpel worden gekeken waar veel energie bespaart kan worden.


Controleren van radiatoren

Warmtebeeld radiator

Vuil in het verwarmingssysteem heeft een negatieve invloed op de efficiëntie ervan omdat veel energie onbenut in lucht opgaat. Na het doorspoelen kan dan met de warmtebeeldcamera snel gecontroleerd worden of de radiator weer correct en efficiënt werkt.


Dit was slechts een eerste kijkje! Wilt u meer te weten komen? Vraag dan meteen de complete praktijkgids aan.

Het duurt maar 1 minuut en u profiteert van deze hoofdstukken:

  1. Facility Management
  2. Preventief onderhoud 
  3. Automatische meetplekherkenning
  4. Warmtebeeldcamera's voor het preventieve onderhoud
Help

cd5dce5f7a17b72ea6d5b54585104f81e38913ea
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging
Praktijkgids: Thermografie in het preventieve onderhoud