Efficiënte ontwikkelings­processen en snelle foutopsporing in onderzoek en ontwikkeling

Weet u wat u op het vlak van onderzoek en ontwikkeling met een warmtebeeldcamera allemaal kunt meten?

Met een uiterst gevoelige warmtebeeldcamera kunt u

 • vastgelegde breekpunten doelgericht opsporen
 • thermische anomalieën in real time vaststellen en afkoel- en opwarmprocessen bewaken
 • veiligheidscontroles aan elektrische componenten uitvoeren
 • het ontstaan en afvoeren van warmte op printplaten analyseren en ontwikkelingsprocessen optimaliseren


Lees meer over hoe warmtebeeldcamera’s van Testo u bij thermisch ingewikkelde ontwikkelingsprocessen kunnen ondersteunen.

 • Proces analyse pakket Proces analyse pakket

  Proces analyse pakket

  Bestelnr. 0554 8902

  € 1,079,00
  inclusief btw  € 1,305,59
  • Als uitbreiding voor de testo 885 en testo 890 te gebruiken
  • Opname tijdpunt via grenswaarde definitie aan te sturen

Analyseren en optimaliseren

Thermogrammen maken van printplaten
Warmtebeeld printplaat

Elektronische componenten op printplaten worden steeds kleiner, en steeds dichter naast elkaar gezet. Hiermee nemen ook de eisen aan de warmteafvoer toe. Zo bespaart u met een warmtebeeldcamera van Testo in de ontwikkeling tijd en ressources:

 • zeer kleine temperatuurverdelingen exact visualiseren dankzij de minimale focusafstand van 10 cm
 • samenhang tussen hot spots en warmteafvoer snel en eenvoudig analyseren
 • Warmteafvoer optimaliseren

Thermische processen evalueren

Warmtebeeld LED
Warmtebeeld LED

Om thermische processen zoals het opwarm- en afkoelgedrag van leds te onderzoeken, is een puntsgewijze meting niet voldoende. Warmtebeeldcamera’s met volledig radiometrische videometing analyseren de temperaturen gedurende een tijdspanne. Zo werkt het:

 • De camera neemt sequenties en video’s van warmtebeelden op.
 • Van elk procesmoment zijn alle temperatuurmeetwaarden aanwezig, die naderhand geëvalueerd kunnen worden.

Procesanalysepakket

Het optionele procesanalysepakket bevat enerzijds de feature van sequentieopslag in de camera. Daarmee kunt u temperatuurontwikkelingen in bepaalde vrij te kiezen intervallen direct in de warmtebeeldcamera testo 890 opnemen en opslaan – draadloos en zonder pc.

Anderzijds bestaat het pakket uit de volledig radiometrische videometing. Dit biedt u de mogelijkheid om opgeslagen video’s en sequenties visueel in de software Testo IRSoft te analyseren. Daarnaast kunt u ook per online-meting radiometrische meetgegevens met maximaal 25 Hz naar de analysesoftware streamen en sequenties opnemen. Op die manier zijn ook bij snel verlopende processen alle veranderingen meteen te zien op het warmtebeeld. Verder biedt videometing de mogelijkheid om de camera op afstand te bedienen en losse beelden als warmtebeeld of direct als JPEG-bestand op te slaan.

Werkwijze volledig radiometrische video

After-market procesanalysepakket

Hebt u al een testo 890? Dan kunt u deze eenvoudig en comfortabel alsnog uitrusten met het procesanalysepakket.

testo 890 brochure

Thermografie voor de hoogste eisen.

Praktijkvoorbeeld: kwaliteitsbewaking in de elektronica

Preview praktijkvoorbeeld kwaliteitsbewaking

De warmteontwikkeling van elektronische componenten op een printplaat kan de werking van ernaast gelegen modules negatief beïnvloeden en zelfs leiden tot een defect van de hele schakeling. Met de warmtebeeldcamera testo 890 kunt u

 • kleine componenten en fijne structuren gedetailleerd onderzoeken op hun thermische gedrag
 • de warmteontwikkeling over een langere periode en in verschillende toestanden van belasting observeren
 • thermische processen met behulp van testo IRSoft eenvoudig en uitgebreid evalueren en documenteren


Lees hier hoe de testo 890 de analyses bij de kwaliteitsbewaking kan verdiepen en optimalisatieprocessen kan versnellen.

Praktijkvoorbeeld: onderzoek en ontwikkeling versnellen

Preview praktijkvoorbeeld thermische processen

Onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen moeten in een steeds korter tijdsbestek producten ontwerpen en klaarmaken voor de markt. Daartoe moeten probleempunten in een vroeg stadium herkend, uitgebreid geanalyseerd en effectief geoptimaliseerd worden. Met de warmtebeeldcamera testo 890 kunt u

 • fijne structuren en warmteverschillen zichtbaar maken en onderzoeken
 • thermische processen voor een langere periode registreren en analyseren
 • meetwaarden uit warmtebeelden omzetten in temperatuur-tijd-grafieken en als afbeeldingen of Excel-bestanden exporteren


Lees hier hoe u met de testo 890 test- en ontwikkelingsprocessen duidelijk kunt versnellen.

Fragment: Tech Sheets

Tech Sheet temperatuurnauwkeurigheid

Wist u al dat de warmtebeeldcamera testo 890 een van de hoogste temperatuurnauwkeurigheden op de markt heeft?

In de Tech Sheet vindt u alle technische achtergronden:

 • Wat zijn de kenmerken van een hoge temperatuurnauwkeurigheid?
 • Wat moet een goede sensor kunnen?
 • Welke rol speelt de kalibratie?
 • Hoe kan ik meetgegevens nauwkeurig evalueren met LabVIEW?

Referentieverslag: Technische Universiteit Wenen

Preview referentieverslag

Rotoraandrijvingen dragen de kracht van de motor over op de rotor en staan daarom bloot aan extreme mechanische belastingen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Wenen gebruiken de warmtebeeldcamera testo 890 voor allerlei test- en optimalisatietaken:

 • Thermische anomalieën bij tandwielen, lagers en assen duiden erop dat er iets verbeterd moet worden aan de constructie.
 • Duurmetingen met verschillende mechanische belastingen maken conclusies over betrouwbaarheid en levensduur mogelijk.
 • Dankzij de compatibiliteit met LabVIEW kunnen de beeldgegevens met de op het instituut gebruikte programmeersoftware worden verwerkt en gestructureerd worden opgeslagen.


Andere redenen waarom de testo 890 voor de wetenschappers een onmisbaar test- en meetinstrument is geworden, leest u hier.

Componenten thermisch ontkoppelen

Warmtebeeld isolatie
Warmtebeeld isolatie

Zeer sterk verwarmende onderdelen en temperatuurgevoelige componenten liggen in grote modules vaak dicht bij elkaar. Om te zorgen dat gevoelige onderdelen niet oververhit raken, moeten afzonderlijke componenten of hele delen thermisch ontkoppeld worden. Zo wordt u door een warmtebeeldcamera ondersteund:

 • meting van de warmteverdeling en analyse met de thermografie-software testo IRSoft
 • controle van tests en analyses met verschillende isolatiematerialen
 • optimale configuratie van de isolaties en vermijden van onnodig hoge stukskosten
 • snelle foutopsporing als de thermische ontkoppeling niet werkt
 • ontwikkeling van efficiënte oplossingen voor het koelen van componenten

Mechanische componenten ontwikkelen

Thermogrammen maken van mechanische componenten
Warmtebeeld van mechanische component

Te hoge temperaturen in een mechanisch systeem kunnen een negatieve invloed uitoefenen op componenten. Tijdens onderzoek en ontwikkeling aan mechanische componenten of hele modules staat de warmteontwikkeling daarom in het middelpunt. Zo wordt u door een warmtebeeldcamera ondersteund:

 • visualisatie van thermische anomalieën in real time en snelle identificatie van de oorzaak (bijv. wrijving)
 • analyse van de warmteafvoer binnen modules of aan onderdelen