Fragment: Praktijkgids Thermografie voor verwarmingsinstallateurs

Inleiding

Thermografie heeft al een paar jaar geleden zijn intrede gedaan in de verwar-mingssector en wordt daar inmiddels overal ingezet. Warmtebeeldcamera's van Testo zijn uiterst waardevolle diagnosetools voor installateurs die in de verwar-mingssector actief zijn.

De onderhavige brochure stelt een paar van de belangrijk-ste toepassingen voor en laat zien hoe u met behulp van warmtebeeldcamera's bij het werk tijd en kosten bespaart en hoe u uw aanbod kunt uitbreiden met lucratie-ve extra diensten.


Warmtebeeldcamera vloerverwarming

Lokaliseren van verwarmingsbuizen en opsporen van lekkages.

Verwarmingsinstallateurs worden vaak ingeschakeld om ondichte plekken van warmwaterleidingen te vinden en te repareren. Als de potentiële lekkages zich onder tegels of een betonnen vloer bevinden, dan gaat het zoeken naar het lek gepaard met extreem veel tijd en werk, omdat vaak grote stukken vloer opengebroken moeten worden om bij de eronder liggende lekken te komen.

Met behulp van een warmtebeeldcamera kunnen de ondichte plekken haast onmiddellijk worden gevonden, zonder daarvoor de woonruimte van de klant onnodig te beschadigen.


Thermografie verwarming

Leidingen vinden

Om een lek van de verwarmingsleidingen op te sporen moet eerst worden gekeken hoe de leidingen verlopen. Met een warmtebeeldcamera van Testo gaat dit een heel stuk sneller:

  • Het te onderzoeken oppervlak wordt beperkt tot het relevante bereik.
  • Vanwege de goede zichtbaarheid op het warmtebeeld kan het verloop van de leidingen eenvoudig en comfortabel worden gevonden (vgl. afbeelding hiernaast).

Lekkage lokaliseren

Zodra het verloop van de leidingen via het gemaakte warmtebeeld te zien is, kan worden begonnen met het zoeken naar de ondichte plek.

Op de afbeelding hiernaast is de thermische analyse van een betegelde gang tussen woonkamer en keuken te zien. De eigenaar van het huis klaagde erover dat er af en toe water onder de tegelvloer uit kwam.

Warmtebeeldcamera verwarming

Op het warmtebeeld is het warmteprofiel van de onder de gang verlopende verwarmingsbuizen te herkennen. Op één plek vertonen deze een duidelijk herkenbare concentratie van hogere temperatuur. Aan de hand van deze hot-spot kan men iets zeggen over een mogelijk ontsnappen van verwarmingswater uit de cv. Ondichte plekken zijn in de regel te herkennen aan de ongelijkmatige vorm van een hot-spot.

Met behulp van deze warmtebeelden kon het mogelijke defect in de verwarmingsbuis worden gevonden en uit nader onderzoek bleek dat er op deze plek inderdaad een lek in de leiding zat.

Thermografie verwarmingsbranche

Dit was slechts een kort fragment. Wilt u meer te weten komen? Vraag meteen de hele praktijkgids aan.

Help

6a9e412df64df8d29111ad6a7672ed7c211b695c
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Daarin staat u het volgende te wachten:

  • Lokaliseren van verwarmingsbuizen en opsporen van lekkages
  • Analyse van het leidingenverloop en functietest bij vloerverwarmingen
  • Controleren van radiatoren voor en na het doorspoelen
  • Opsporen van ingebouwde rookgasleidingen van de cv-ketel
  • Voordelen van een investering
  • Technische kenmerken van warmtebeeldcamera's
  • Criteria voor de camera-keuze
  • Warmtebeeldcamera's testo 865, testo 868, testo 871, testo 872 en testo 875i.
Download praktijkgids Thermografie